Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Prožívání Brahma (Já) bez pýchy

Já (Naše Skutečná přirozenost) zdánlivě sestupuje do stavu individuality (džíva), protože vytyčujeme rozdíly v Brahma. Tento stav individuálního vědomí může být ukončen tehdy, když ho porazíme (zrušíme). Každý okamžik poskytuje příležitost. Abyste se chopili příležitosti, musíte udeřit a zasáhnout. Porazit (sklátit) strom stavu individuálního vědomí znamená zcela se vzdát konceptů, které tak hluboce milujete.

Opravdový Učitel je nutný k tomu, abyste získali poznání založené na zkušenosti. Toto poznání by mělo být každým dnem uváděno do praxe. Budete-li to tímto způsobem praktikovat, dosáhnete nejzazšího stavu a nebudete muset provádět různé další praxe, které jsou předepsány Védami. Duchovní praxe přínáší pouze ten užitek, že očišťuje myšlení (čitta), čímž se mysl více zjemní.

Vzdejte se praxí, které zvyšují váš sklon v dělání rozdílů pečováním o tělesné vědomí.

Různé praxe a rituály opsané ve Védách byly zřízeny pro ty, kdo se ztotožňují s tělem. Když dojdete k pochopení, že samotné tělo je Brahma, pak se všechny předpisy z Véd stávají falešné. Ten, kdo rozpoznal sebe jako Brahma (Já), nepotřebuje následovat žádné speciální praxe a nebo se uchylovat k nějakému náboženství. Snaha individuality provádět nespočet cvičení je marná. Stejně jako je zbytečný pluh farmáři, kterému dozrála pšenice, podobně všechna praxe je bezcenná tomu, kdo je realizovaný. Ten se zříká I prohlašování o tom, že je Brahma.

Světská pomíjivá existence je trnem nevědomosti a vy se jí musíte zbavit. I když je pravda, že nevědomost musí být odstraněna, daleko důležitější je vzdát se pýchy z poznání. Pouze pak je možné dospět k plné spokojenosti. Pouta nevědomosti jsou jako železná pouta, kdežto pouta z poznání jsou jakoby ukovány ze zlata. Ať tak či tak, obojí jsou stejně pouta a je třeba je ze sebe shodit. Nebuďte pyšní z faktu, že jste Brahman. Planá pýcha vzešlá z nevědomosti odezní snadno a rychle. Překonat pýchu z poznání je však daleko obtížnější. Pýcha z poznání je horší než pýcha vytvářená následkem nevědomosti. Tato pýcha z poznání je tak dráždivá a přivádějící k zoufalství, jako štípající veš v posteli. Pýcha z poznání je ohavně paličatá a lstivá. Její přítomnost není nikdy pocítěna a I když se zdá být zcela setřena, stopy této pýchy stále setrvávají. A pýcha (ego) bude do té doby, dokud trvá, vytrvale vytvářet rozdíly.

Správným úsilím je věřit tomu, že vše je Brahma, a nenechat se vyrušit sebemenším smítkem pochybnosti. Ze všech známých praxí je oddanost kUčiteli tou nejcennější praxí pro žáka, neboť na základě takovéto oddanosti žák zapomene na své ego a prožívá Brahma (Já) bez pýchy.


Přeložil Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.