Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Já samotné je skutečné a vše ostatní je neskutečné

Ten, kdo přemýšlí a rozlišuje správně, se stává osvobozený a ten, kdo ne, je jenom zvíře chycené v pasti. Nejzazší Pravda (Paramartha) je oddělení (rozlišení) skutečného od neskutečného. Já samotné je skutečné a vše ostatní je neskutečné.

Šankara řekl: "Brahma samotné je skutečné. Svět je neskutečný. Brahman a džíva (individualita) jsou jedno."

Individualita (džíva) samotná není nic jiného než Brahma (Já). Je to Já ve formě Skutečnosti, ve formě "Vznešené pravdy" - to je vskutku Brahma. Ten, kdo zakouší iluzi, je "Skutečný", zatímco samotná zkušenost je neskutečná. To, co je skryté či utajené, je základ - Pravda, kdežto to, co je projevené, je neskutečné. Po zřeknutí se veškeré pýchy je To, co zůstává, Skutečností neboli základním důkazem všeho (Shesh). Samotná Nejzazší Pravda tu je stále, vzdáte-li se všech nesprávných konceptů a omezení, pak to, co je, je Samotná Nejzazší Pravda.

To, co je tajné a skryté, je esenciální (základ), a to, co je odkryté a patrné, je pitomost, nesmysl. Nejste tělem, ani smysly, ani pránou, ani myslí, ani intelektem. Toto vše je náchylné ke změně a odsouzené k zániku. Pochopte pomocí rozlišovací schopnosti fakt, že jste tu nehledě na tělo.


Přeložil Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.