Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Pýcha Brahma

Otázka: Jak může být Brahma, které je intelektuálně pochopeno, skutečně zakoušeno?

Maharadž: Brahma není nic nového, existovalo vždy. Existuje samo o sobě. Vy sám o sobě jste tímto Brahma. Člověk se stává podveden světským životem z důvodu nevědomosti. Musíte se dostat skrze tento klam. Aby byl odstraněn tento klam, je-li to nutné, člověk si může pomoci pýchou "Já jsem Brahma." I přesto, že jste možná pochopili Brahma, zůstáváte pyšní na svůj soukromý život. Aby jste zničili pýchu spojenou s tělem, můžete si pomoci pýchou "Já jsem Brahma." Nicméně, jestliže můžete být úspěšní při překonávání pýchy i bez pomoci pýchy Brahma, pak je lepší, pokračujete-li bez ní.

Otázka: Co je to nekonceptuální stěští?

Maharadž: Člověk může mít sklon se domnívat, že jakmile je Brahma pochopeno, koncepty jsou odstraněny. To ale není pravda, protože neexistuje žádný vztah mezi Brahma a koncepty. Jsou od sebe zřetelně odděleny. Zda budou vytvářeny koncepty plně závisí na jednotlivci. Cokoliv může být druhem konceptu, buďto svazuje, anebo osvobozuje. Stejně tak je nepravdivé se domnívat, že jakmile je Brahma pochopeno, jsou vytvořeny koncepty. Dosažení jasného pochopení Brahma záleží na aspirantovi; proto je Brahma popisováno jako nekonceptuální. Mistr říká Stav Brahma je sám o sobě nekonceptuálním stavem. Když se budete řídit radou Mistra, a uvedete tento koncept do praxe, můžete snadno spočívat ve stavu spontánního samádhi. Ti, kteří vědí, že Já není ani omezeno ani osvobozeno, jsou skutečně osvobozeni, zatímco ti, kteří z důvodu pýchy hlásají nadřazenost, zabíjejí své vlastní Já.

Jeden člověk jednou nevědomě uvěznil muže, myslíc si, že byl jeho nepřítelem. Později se dozvěděl, že muž byl jeho otcem. Poté, co si uvědomil svou chybu, nechal ho propustit, vzdávajíc mu úctu nabídnutím místa, pak poprosil o odpuštění a uctíval ho. To jeho otci udělalo radost. Jiný člověk taktéž uvěznil svého otce a později ho rovněž propustil a vzdal mu úctu. Až potud jeho jednání připomínalo jednání prve uvedeného člověka, nicméně později projevil podivné chování. Jednou za pomoci sluhy opět zajmul svého otce a řekl, že je nečestný. Pak nařídil svým sluhům, aby otce, poté co jej zatkli, tvrdě potrestali. Jednání prvního muže vypadá přirozeně, zatímco chování druhého muže se zdá být podivné. Nicméně, ať přirozené nebo podivné, obojí je neskutečné. Dokonce i označení věcí jako neskutečných, je nepravdivé.

Jakmile je jednou pochopeno, že pýcha nevědomosti, právě tak jako pýcha poznání, je neskutečná, vše je viděno jako neskutečné. Vše je pouze iluze. Ten, kdo toto realizuje, tím již není nadále ovlivněn. Tak jako je naše pýcha, tak jsou i naše činy. Pocity omezení a osvobození jsou spojeny pouze s fyzickým tělem a ne s "pravou podstatou" (svarúpa). Pravá podstata samotná je čirá a bez poskvrny. Pocit "Já jsem" z ní povstává. Tento pocit "Já jsem" je samotné ego ve své nejzákladnější a nejčistší formě. Později je poskvrněno pýchou spojenou s tělem; "Jsem takový a takový". Pochopte, že obojí je pouze různými formami ega.

Osvobození i omezení je obojí vyjádřením ega. Pouze ten, kdo rozpozná toto ego může být plně realizován. Říci že "Já jsem osvobozen" je stále omezení. Člověk se může utopit dokonce i v nejmělčejší vodě iluze, připevněn ke kotvě ve formě "pýchy osvobození".

přeložil Rosťa Balner

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.