Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Satguru Siddharaméšvar Maharádž (1888-1936)

Šrí Samartha Siddharaméšvar Maharadž patří spolu s Ramanou Maharišim mezi nejvýznamnější světce minulého století. Siddharameshwar se narodil v srpnu roku 1888 v malé vesničce Pathri v oblasti Sholapur v Indii.

Šestý den po narození měla jeho babička sen, ve kterém se před ní zjevil velký světec Siddheshwar a řekl jí, že chlapec, který se narodil, je jeho inkarnací, a proto ji žádá, aby ho pojmenovala Siddharaméšvar. Dodal také, že se chlapec jednoho dne stane velkým světcem. Z tohoto důvodu se jeho jméno ustálilo na Siddharamappa, později byl znám jako Siddharaméšvar Maharadž.

Už v dětství byl Siddharaméšvar velmi bystrý, čilý a měl schopnost velmi rychle vstřebávat nové věci. Ve škole nebyl zrovna pilným studentem, ale vyjímal se svou inteligencí, moudrostí a bystrostí ve všem, co zrovna dělal.

Vždy jednal přímo, a když mluvil, vše mělo svůj význam. Na otázky dokázal odpovídat vždy přesně a výstižně. Začal pracovat již v 16-ti letech, když dostal místo účetního ve firmě Marwadi v Bijapuru.

Svou práci dělal s veškerou nasazeností, a v Bijapuru se také usadil. Zde se setkal se svým Guruem Šrí Bhausaheb Maharadžem, který nechal postavit v malé vesničce Hinčgiri ve státě Karnataka v Indii v roce 1885 klášter.

Na základě pochopení fungování mysli a životního stylu lidí začal Šrí Bhausaheb Maharadž učit své žáky v klášteře meditaci. Jediným záměrem a cílem bylo dojít díky meditaci k vrcholnému Poznání. Cesta meditace se nazývala Pipilika Márga nebo také cesta mravence, pomalá stezka vedoucí k vrcholnému Poznání.

Poté co v roce 1914 Šrí Siddharaméšvar Maharadž od svého Mistra odešel, pokračoval v meditacích, které se od Bhausaheba Maharadže naučil.

V roce 1918 se zřekl světského života a připojil se ke čtyřem duchovním bratrům. Společně šířili učení svého Mistra. V roce 1920, když byl ještě na cestách, jej napadlo, že by se měl dostat i "za" meditaci, protože meditace je jen počáteční stupeň na cestě k Poznání. Duchovní bratři s ním nesouhlasili, a argumentovali slovy, že toto jim jejich mistr Šrí Bhausaheb Maharadž neříkal. Siddharaméšvar s nimi souhlasil, ale řekl: "Ok, je to tedy tak, že není možné dojít "za" meditaci?"

Rozhodl se, že se nakonec vydá svou vlastní cestou. Opustil duchovní bratry a vrátil se domů do Bijapuru. Zde meditoval devět měsíců bez jakéhokoliv přerušení. Tím, že jeho Mistr ho učil jen meditaci, neexistovala pro něj jiná možnost jak dojít k Poznání, než meditace. Siddharaméšwara tak vynaložil nepřetržité úsilí, aby došel k Poznání. Řekl: "Dojdu k vrcholnému Poznání, i kdybych měl pro to obětovat svůj život." Díky Milosti svého Mistra Bhausaheb Maharadže mu vrcholné Poznání přišlo.

Jeho úsilí bylo odměněno konečným a plným Pochopením. Poté Siddharaméšvar začal vysvětlovat, že hledající může dojít k vrcholnému poznání i cestou ptáka, Vihangam Márgou, tedy uvědoměním si skrze myšlenkový proces, že nevědomost se tu objevovala po mnoha a mnoha generací na základě doslechu od druhých, že jsme tělo a mysl, čímž došlo k falešnému ztotožnění.

Jedině praxí, poslechem pravého poznání od svého Mistra a zamyšlením se nad těmito slovy, může hledající stejně jako pták přelétající ze stromu na strom dojít k vrcholnému Poznání velmi rychle. Je to ta nejkratší cesta.


Ukázky z učení:

Filmy o Siddharaméšvarovi, audio nahrávky:

Knihy:

Texty na pokračování:

Články o Siddharaméšvarovi publikované v aktualitách:

9. 8. 2019 - Gabi a Aleš

siddha_s.jpgDnes si připomínáme 131 let od „narození“ velkého Mistra Šrí Siddharaméšvara Maharadže. Oslavme tento den zaposloucháním se do pravé přirozenosti učení, které nám zanechal, a rovněž následujícími slovy Jeho opravdového žáka a Sadgurua Šrí Nisargadatta Maharadže: „Na cestě oddanosti nám během prvních let do cesty přichází mnoho potíží. Mája/iluze je velmi naštvaná. Nelíbí se jí, že přehlížíme její existenci. Aby nás od cesty oddanosti odradila, snaží se nás nalákat a vtáhnout do různých zázraků, nabízí nám nadpřirozené síly nebo vytváří mnohé potíže a překážky, aby nás přiměla z cesty oddanosti zběhnout. My však nesmíme ztrácet odvahu. Je to zkouška. Vzdáme-li se, Mája s námi skoncuje. Lepší je věřit slovům našeho Sadgurua a neuhnout. Jakákoliv životní situace je omezena časem. Není věčná. Přijde a odejde. Já jsem jako tygr se vztyčeným ocasem, když se mi přihodí nějaká pohroma.


11. 7. 2017 - Aleš

SiddhaSnový svět poznání je stvořen Brahmadévou, a dokud pokračuje ve snění, je to Višnu, kdo ho udržuje. A Rudra snový svět ve chvíli, kdy není zapotřebí, rozpouští. Tím, kdo klidně spí na posteli, je tento padlý (pozn. J.N.: On zapomněl na sebe sama) osamělý Dattatréja (pozn.J.N.: Tím, kdo sní sen, je Dattatréja, což je prapůvodní vtělení třech Bohů – Brahmy, Višnua a Rudry neboli třech gun). Viditelný/projevený svět byl vytvořen stejným způsobem. Pochopte to velmi jasně a přijměte to, načež přijdete na to, že vy sami jste vidoucím, viděnou věcí a aktem vidění. Znalost světa není možná bez konceptu a koncept je jako vlna na povrchu oceánu vaší bezforemné svarúpy/přirozenosti. Existuje nějaký rozdíl mezi vlnou a vodou? Co jiného než voda je ve vodě či ve vlně? Tudíž koncept, který vyvstává na vaší svarúpě, je pouze vaše svarúpa. Nakreslený obraz boha, démona, ženy, muže, osla či psa není nic než..........


4. 7. 2017 - Aleš

SiddhaKdyž tu je ovládnutí myšlenkou, pak je Já nazváno intelektem/přesvědčením/buddhi. A objeví-li se pochybnost této myšlenky, potom se Já nazve myslí. Přesvědčení/buddhi a mysl jsou ve skutečnosti jedné podstaty, ale je to právě přesvědčení/buddhi, které rozhodne, že samo-Jediné Já je určitou věcí, a jakmile je to stanoveno, buddhi ustrne. To značí, že pochopení se stalo hrubohmotným neboli objektivním. Jakmile mysl určila nebo rozhodla, že Já je určitou věcí, potom mysl známá jako přesvědčení/buddhi o tom již dále nepřemýšlí. Když se mysl stala objektivní a ustrnula v tom stavu, o kterém přesvědčení/buddhi rozhodlo, a nevychází z něho ven, pak Nejvyšší Já zůstává pevně fixováno jako ´něco´, a to může trvat i stovky zrození. Nic tu není, ale přesto pokud se přesvědčení/buddhi rozhodne, že tu něco je, potom to opravdu je, třebaže ve skutečnosti není. Například jakmile se přesvědčení/buddhiPoužíváme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.