Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

18. 4. 2024 - advaita

dasbodh/thumb/004.jpg1. Brahman je bezforemné a nehybné. Já je ve své podstatě změnou a pohybem. Je to to, co všichni nazývají Bohem.
2. Místo, kde se nachází Bůh, není pevně dáno; Boha nelze poznat na jednom pevně stanoveném místě. Jediného Boha nelze považovat za mnoho bohů.
3. Proto zkoumejte a rozjímejte o konceptu Boha a objevte ho sami. Nenechte se zmást existencí mnoha různých bohů.
4. Na různých poutních místech je k vidění nějaká podobizna Boha a člověk si za účelem uctívání vytvoří další podobný obraz. To je běžná praxe, která se na zemi děje.
5. Kořenem mnoha model, které se nacházejí na poutních místech, je jediný Bůh. Po hledání Boha na mnoha poutních místech se o tom můžete přesvědčit sami.
6. Podobizna Boha na poutním místě je z kamene. Zkoumáním spojení Boha s podobiznou se dostanete ke kořenu a zjistíte, že podobizna představuje inkarnaci Boha.


20. 3. 2024 - advaita

dasbodh/thumb/005.jpg1. Iluze se objeví a poté je zničena. Skutečnost se neobjevuje a není zničena. Iluze je pociťována jako pravda, ale nikdy se pravdou nestane.
2. Člověk na mizině se nečinně převaluje na zádech a představuje si mnoho věcí, ale nikdy z toho nic nevzejde. Iluze je taková.
3. Ve snu se blahobyt a požitek z žen a mnoha činností na okamžik zdají být pravdivé, ale vše je falešné. Totéž platí pro iluzi.
4. Oblaka na obloze nabývají nejrůznějších formací, dokonce vypadají jako mnohá slavná města a obce, která se různě mění. Iluze je přesně taková.
5. Podvodník předstírá, že je bohatý, a když mluví o svém bohatství, zdá se, že je skutečné, ale ve skutečnosti to není pravda. Totéž platí o iluzi.


12. 3. 2024 - advaita

samartha-ramdas/thumb/41799_113690818646639_7549550_hgjtn.jpg24. Pokud váháte, nemůže dojít k pochopení. Jestli se netážete na podstatu Skutečnosti, nemůžete pochopit konečný závěr (siddhantu). Když člověk takto váhá, Bůh zůstává v jeho vědomí nepoznán.
25. Například pokud lék, který doktor předepíše, nepřináší žádný prožitek úlevy, a pacient se zdráhá cokoli říci, zcela jistě nepřežije.
26. Ten, kdo rozpozná krále, nebude nazývat králem jiného člověka, a kdo pozná Boha, stane se Bohem.
27. Jak může člověk, který se zdráhá říci, že falešné věci jsou falešné, mluvit pravdu? Když to vidíme jasně, vše se stane jasné.
28. Váhavost existuje pouze v mezích iluze, zatímco Parabrahman je mimo iluzi. Parabrahman je vždy jak za hranicemi iluze, tak i v jejích mezích.
29. Člověk, který se drží falešného kvůli váhavému zkoumání Skutečnosti, činí ve svém bludu mnoho absurdních věcí. Toto není známkou toho, kdo využívá sílu rozlišování.
30. Všeho falešného bychom se měli zcela vzdát, a Skutečnost...


12. 2. 2024 - advaita

siddha_23.jpgSiddharaméšvar Maharadž: Existuje jedna skutečně nevyhnutelná zásada, a tou je, že se stáváte tím, co věříte, že jste. Nezapomínejte proto na své Já. „Já jsem Nejvyšší Já a všeho je dosaženo sílou mého 'vše'." Bez tohoto přesvědčení měníte toto „vše“ v neužitečné a prázdné sliby. Každým okamžikem proto zvětšujte své přesvědčení o Já a nesestupujte z královského trůnu. Když sedí na trůnu On, Jeho svrchovaná moc se uskutečňuje bez námahy, a protože jste Brahman, nebude pro vás platit žádný zákon. Bez Něho nejsou žádné zákony, ale On je nad a mimo, je od Svých zákonů osvobozen. Jak Ho může tento hrubý imaginární svět spoutat? Ať řekne cokoli, stane se to, a pokud se stanete bezmyšlenkovití, síly Máji vám budou ležet u nohou. Budete-li v sobě udržovat a pěstovat přesvědčení, že jste Já, bude toto přesvědčení stále silnější a silnější. Když si budete uchovávat pochopení, které vám nabízí váš Guru neboli Já, neboť obojí...


1. 2. 2024 - advaita

siddha_4.jpgSiddharaméšvar Maharadž: Být líný neznamená vzdát se vnější činnosti. Lenost znamená nedělat nic, protože víte, že Mája je vaše myšlenka a všechno je naprosto neskutečné. Jste však zvyklí cítit „Musím něco dělat“ a to je vaše největší překážka, protože posiluje totožnost s tělem. Zde se říká: „Poté, co děláte všechno dokola znovu a znovu až jste z toho zcela vyčerpaní, začnete uctívat Boha.“ To je nejpravdivější, protože Boha potkáte jen tehdy, když opustíte vše, co je falešné. V opačném případě převládá myšlení typu: „Musím udělat tohle, musím udělat tamto. Nejdřív zbohatnu, a pak se stanu Sádhuem“, toto všechno vás nutí něco dělat, a to je znak Máji. Ať jsou okolnosti jakékoliv, zůstaňte pouze tak. Nejste tělo, tak proč se pořád mluví o chudých a bohatých? A pokud je i toto „já jsem“ falešné, proč jsou tu všechny ty starosti a námahy těla? Světci říkají: „Zůstaňte tišší a buďte jako Bůh.“ Ale co děláte...


 

Archiv aktualit

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.