Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Neexistuje žádný tvůrce

31. 8. 2023 - advaita

Maharadž: Teprve když je zrození prokázáno za falešné, může strach ze smrti zmizet. Nikdo nezakouší nic takového jako smrt. Je tu jen strach ze smrti, který je plný zármutku. Smutek je zkušenost, která se přihodí náhle – nevítaně a nechtěně. Lékem na smutek je nahradit ho nějakým druhem štěstí. To je důvod, proč je zrození či život pouze intenzivní činností a neustálým promícháváním sattvy.

Neexistuje žádný tvůrce

Bdělý stav, stav hlubokého spánku a pocit bytí jsou kvůli třem kvalitám, a to sattva guně, radža guně a tama guně. Tyto tři kvality náleží tomu, kdo je narozen. Ve skutečnosti nejsem nikdy narozen. Sattva neboli výtažek potravy, která tvoří tento komplex těla a mysli, a která se skládá z pěti elementů, dává vzniknout představě zrození a vědění o sobě. Naše místo právě teď je v sattvě.

Stejně jako nejsme cedulí se jménem na vchodu do domu, není námi samotný dům; sattva také není námi. Sattva je pouze výtažkem potravy, která je zase produktem pěti elementů. Musíte tedy dojít k závěru, že nemůžete být sattvou. Jedině pak poznáte, že jste se vůbec nenarodili.

Na druhou stranu, pokud se považujete za tělo a mysl, pak jste nuceni snášet bolest zrození a smrti. Teprve když je zrození prokázáno za falešné, může strach ze smrti zmizet. Nikdo nezakouší nic takového jako smrt. Je tu jen strach ze smrti, který je plný zármutku. Smutek je zkušenost, která se přihodí náhle – nevítaně a nechtěně. Lékem na smutek je nahradit ho nějakým druhem štěstí. To je důvod, proč je zrození či život pouze intenzivní činností a neustálým promícháváním sattvy.

Stejně jako dítě roste spontánně, sattva funguje ve světě sama od sebe. Džňána, třebaže je latentní, prostupuje všemi směry. Tento tajemný jev projevu je spontánním atributem Nejvyššího vědomí. Pět elementů, které tvoří celý tento projev, jsou také výsledkem tohoto principu. Neexistuje žádný tvůrce či správce toho. Džňánin neboli ten, kdo poznal svoji pravou podstatu, tento fakt intuitivně chápe.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.