Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Poznejte zdroj vědomí sebe

8. 6. 2023 - advaita

Maharadž: Světské poznání se soustředí na tělo, smysly a okolní svět. Poznání, o němž se hovoří zde, se týká oblasti mimo tělo. Vaše vědomí je chodidly vašeho Gurua, a vy musíte mít to štěstí, že to víte. Toto vědomí sebe je velmi rozsáhlé a všechny světské činnosti se odehrávají v jeho přítomnosti. Znalec pocitu bytí je však výsledky činností nedotčen. Příklad toho je demonstrován v Mahabharátě. Pán Krišna a Ardžuna bojovali ve válce na bitevním poli, ale jejich mysl byla prosta jakýchkoli vlastností jako jsou touhy, nenávist, hněv, zlá vůle vůči komukoli. Zatímco byli zcela soustředěni na intenzivní zapojení do války, zůstávali nirgunou. Tělesným vědomím (individualitou) byli nedotčeni. Uvědomovali si, že jde o hru vědomí a oni v ní jen hrají svou roli. Dobré či zlé důsledky činů se jich nedotýkaly.

Poznejte zdroj vědomí sebe

Když odezní všechny emoce, to, co zůstává, je čirá sattva. Poté, co zničíte koncepty, vysvitne z této ryzí sattvy moudrost neboli vivéka, tj.používání myšlenek k tomu, abychom se zbavili nevědomosti způsobené myšlenkami. Význam našich myšlenek se nám vyjasní bez jakéhokoliv úsilí. Každá myšlenka má v sobě zabudovaný sobecký motiv. Toto sobectví nás vzájemně svazuje a přináší s sebou připoutanost k věcem. Uctívejte svého Mistra opakováním Džaj Guru. Tato mantra vám pomůže probudit se z nevědomosti. Bez tohoto probuzení je člověk bezcenný.

Světské poznání se soustředí na tělo, smysly a okolní svět. Poznání, o němž se hovoří zde, se týká oblasti mimo tělo. Vaše vědomí je chodidly vašeho Gurua, a vy musíte mít to štěstí, že to víte. Toto vědomí sebe je velmi rozsáhlé a všechny světské činnosti se odehrávají v jeho přítomnosti. Znalec pocitu bytí je však výsledky činností nedotčen. Příklad toho je demonstrován v Mahabharátě. Pán Krišna a Ardžuna bojovali ve válce na bitevním poli, ale jejich mysl byla prosta jakýchkoli vlastností jako jsou touhy, nenávist, hněv, zlá vůle vůči komukoli. Zatímco byli zcela soustředěni na intenzivní zapojení do války, zůstávali nirgunou. Tělesným vědomím (individualitou) byli nedotčeni. Uvědomovali si, že jde o hru vědomí a oni v ní jen hrají svou roli. Dobré či zlé důsledky činů se jich nedotýkaly.

Ve skutečnosti žádná individualita nic nedělá, jde jen o dění v oblasti pěti elementů. Výsledek činnosti, ať už dobrý či zlý, se může přihodit pouze individualitám, které jsou za tato jednání zodpovědné. Koho se můžou dotknout v nepřítomnosti individualit?

Pokud je konatel sattvický, je zde pochopení, že individualita není přítomná. V Krišnovi individuální pocit „já jsem“ nebyl a jeho přítomnost se tudíž podobala prostoru. Toto jsou charakteristiky znalce vědomí sebe. Existujeme díky svému vědomí. Jinými slovy, vědomí sebe je našim kapitálem pro existenci. Největším smyslem našeho života je proto poznat zdroj vědomí sebe. Krišna tak učinil a Jeho vědomí se stalo univerzálním.

Pocit bytí je díky sattvě. Ryzí bytí může existovat bez pocitu „já“. Skutečnou přítomností je nirguna, jako prostor. To je to, co se děje znalci vědomí sebe. Poznávání vědomí sebe není složitý proces, při kterém by se něco ničilo nebo opouštělo. Je to pouze poznání zdroje naší existence.

Díky našim volbám vidíme různé formy. Pokud volby neexistují, nevidíme žádné formy, jako by bylo vše bezforemné. Nevědomý člověk ve formy věří a drží se jich. Když je naše existence jako prostor, stáváme se univerzální. Kde je jaká sebeláska, pokud je „já“ nepřítomné? Naše pravá podstata je jako prostor, bez zálib a pokušení.

Pán Nárajána obsahuje jak Prakrti, tak Purušu. Existuje v nás jakožto paměť – čiré „já jsem“. Narajána je ryzí sattvou a zná Své vědomí jakožto nirgunu. Jeho činy jsou bez motivů a záměrů; podobají se nečinnosti. Toto je možné pouze tehdy, když je individualita nepřítomna. Nárajána nemá žádné nutkání konat, a proto otázka, zda něco dělá nebo nedělá, nevyvstává.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.