Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Pocit bytí je vzácný

1. 6. 2023 - advaita

Maharadž: Lidské zrození není snadno dostupné ani pro Pána Brahmu. Brahma poznává Parabrahman pouze prostřednictvím tohoto těla. Neexistuje nic posvátnějšího než lidské tělo v existenci. Vědění o sobě, tj. pocit bytí, který se projevuje skrze lidské tělo, jej činí tím nejcennějším. Tato schopnost poznat svou pravou podstatu není ostatním druhům dostupná. Tento pocit bytí, který se projevuje v lidském těle, je vzácný: Já je samotný Bůh. Je to čiré vědění o sobě, které o vás po celou tu dobu pečovalo. Tato sebeláska se přihodila a usadila se zde. Musíte jí vyhovět. Je-li šťastná, odmění vás vším, včetně osvícení. Nakonec, pomáhá vám k ustálenosti tím, že vám poskytuje poznání o vašem Já.

Pocit bytí je vzácný

Lidské zrození není snadno dostupné ani pro Pána Brahmu. Brahma poznává Parabrahman pouze prostřednictvím tohoto těla. Neexistuje nic posvátnějšího než lidské tělo v existenci. Vědění o sobě, tj. pocit bytí, který se projevuje skrze lidské tělo, jej činí tím nejcennějším. Tato schopnost poznat svou pravou podstatu není ostatním druhům dostupná. Tento pocit bytí, který se projevuje v lidském těle, je vzácný: Já je samotný Bůh. Je to čiré vědění o sobě, které o vás po celou tu dobu pečovalo. Tato sebeláska se přihodila a usadila se zde. Musíte jí vyhovět. Je-li šťastná, odmění vás vším, včetně osvícení. Nakonec, pomáhá vám k ustálenosti tím, že vám poskytuje poznání o vašem Já.

Abyste toho dosáhli, musíte jednat v souladu s pokyny svého Gurua. Jedině pak se Guruovo duchovní dosažení stane vaším. Poznání sebe sama je Paramartha, což je dosažení toho nejvyššího na duchovní cestě. Osvobození není nic jiného než oproštění se od mylných představ. Nehýčkejte své tělo, ale milujte svou pravou přirozenost. Jak se pravá podstata stále více odhaluje, je zakoušena blaženost Já. Vyhýbejte se ostatním požitkům v životě a vychutnávejte si pouze blaženost z poznání své pravé podstaty.

Stejně jako vystoupíte z taxíku, když dorazíte do cíle, musíte opustit toto tělo, když přijde váš čas. S osvícením zmizí břemeno minulých činů, ať už dobrých nebo špatných. Dokonce i minulé činy, které jste vykonali skrytě, jsou zaznamenány ve vašem osudu. Toto jsou mnohé atributy vědomí. Tím hlavním je ale schopnost poznat Já. Učiňte toto poznání svým vlastním. Toto vědomí je vše-prostupující jako prostor. Je světlem poznání, zatímco prostor je jasem vědomí. (Poznámka p. Gaitonde: Všech pět elementů vzniká z vědomí. Jako první se v záři vědomí objeví prostor, po kterém pak následuje svět a další elementy. Díky podobnosti vědomí a prostoru je zde řečeno, že prostor je jasem vědomí).

Nepřijímejte za sebe sama něco, co nepřetrvá. Ve svém pocitu bytí jste potkali Pána Vesmíru a On musí být poznán. Stejně jako je podstatou vody plynout, podstatou osvícení je Láska. Smrt čeká, hned jak se člověk narodí. Své životní povinnosti musíte plnit beze zbytku, a přesto nezapomínat na svou vnitřní Pravdu. K tomuto Pánu své pravé podstaty, svému vlastnímu Já, nepřivádějte na pomoc druhotného (nepůvodního) Boha.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.