Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Díky meditaci poznáme jednotu s vesmírem

25. 5. 2023 - advaita

Maharadž: Co to znamená, když říkám „Jsem ve všem.“? Má pravá podstata je všeprostupující a univerzální Já. Projev pravého Já na zemi je provázán s pěti elementy. Kvůli nevědomosti se domníváme, že se tento univerzální projev váže na naši malou osobnost. Každý se žene se svým vlastním rancem a myslí si, že je od ostatních oddělený. Kdy si člověk uvědomí svou jednotu s Vesmírem? K tomu je třeba meditovat. Díky meditaci poznáme jednotu s vesmírem a uvědomíme si, že toto poznání je univerzální. Jakmile se tak stane, nezůstane žádná „osoba“, která by sdílela váš smutek nebo radost. Vědomí se stává vaším nejdůvěrnějším známým a přítelem. Když nyní znáte význam „já“ jako pravé Já bez jakékoliv oddělené existence, jak vůbec můžete být sobečtí? Dokonce i potřeba po pocitu bytí se stane zbytečnou. Potřeba udržovat tento pocit bytí neboli sebelásku nezůstává, jelikož sám pocit bytí byl naplněn a poznán.

Díky meditaci poznáme jednotu s vesmírem

Co to znamená, když říkám „Jsem ve všem.“? Má pravá podstata je všeprostupující a univerzální Já. Projev pravého Já na zemi je provázán s pěti elementy. Kvůli nevědomosti se domníváme, že se tento univerzální projev váže na naši malou osobnost. Každý se žene se svým vlastním rancem a myslí si, že je od ostatních oddělený.

Kdy si člověk uvědomí svou jednotu s Vesmírem? K tomu je třeba meditovat. Díky meditaci poznáme jednotu s vesmírem a uvědomíme si, že toto poznání je univerzální. Jakmile se tak stane, nezůstane žádná „osoba“, která by sdílela váš smutek nebo radost. Vědomí se stává vaším nejdůvěrnějším známým a přítelem. Když nyní znáte význam „já“ jako pravé Já bez jakékoliv oddělené existence, jak vůbec můžete být sobečtí? Dokonce i potřeba po pocitu bytí se stane zbytečnou. Potřeba udržovat tento pocit bytí neboli sebelásku nezůstává, jelikož sám pocit bytí byl naplněn a poznán.

Vědomí osvícené bytosti vede život s pravým rozlišováním. Mezi myslí, intelektem a vědomím sebe nezůstává žádný rozdíl. Jsou prostě označovány jako různé aspekty téže pravdy. Ta pravá věc, která se rodí, je poznána. Kde se tato věc zrodila? Narodila se hluboko v lůně matky. Je to sattva, z níž byl stvořen obsah lůna. Když tato sattva zestárne a zeslábne, pocit bytí zmizí.

Toto tělo a pocit bytí byly mylně považovány za zdroj štěstí. Ale po celý život z něj nevycházela žádná skutečná radost, jen utrpení. Když se toto poznání bytí ukáže jako nevědomost, nastává pravé poznání neboli realizace. Nakonec bude zjevné, že takzvané „poznání“ hovoří jen o čiré nevědomosti. K tomu je zapotřebí pevné odhodlání a přesvědčení o tom, že nejsme tělem, ale vědomím. Naše podstata jakožto vědomí je rozsáhlá a neomezená. Nicméně doba existence pocitu bytí je časově omezená a není trvalá.

Má existence není tím, čím se vám jeví, ale tím, co vše podporuje. Dokud je v našich tělech tato tekutina neboli dotek života, pocit bytí přetrvává. Když cvičením jógy dospějete na správné místo, všechny vaše činnosti se ukáží jako sen, který je hnán vašim pocitem bytí. Pokračujete v běžném životě, ale postupně si uvědomíte, že tu v zásadě žádné činnosti nebyly. Váš pocit bytí nemá žádnou skutečnost a nikdy se mu nemůže přihodit nic dobrého nebo špatného. Existujete díky sebelásce, ale chováte se, jako byste nejvíce milovali jen své tělo. Proto se vás dotýkají proměnlivosti života.

Rozlišování mezi pravdou a klamem odstraňuje veškeré utrpení. Rozvíjením vivéky, tj. schopnosti rozlišovat pravdu od iluze, nasáváme esenci pravého duchovního poznání.

Pak si uvědomíte, že ve skutečnosti nikdo nikdy nepřišel a nikdo neodešel. Aby došlo k tomuto pochopení, buďte oddanými a staňte se pravými sáddhaky. Ten, kdo ví, že toto vše je pouze Parabrahman, je pravým oddaným. Objevuje se v nesčetném množství forem, a přesto je jimi nedotčen. Tisíce jmen adresovaných Bohu; všechna náleží oddaným. Vězte, že vše, co lze popsat slovy, je pouhou směsí potravy a vody.

Ten, kdo upřímně touží poznat Boha, se nazývá mumukšu. Ten, kdo je zasvěcený do tohoto poznání, se nazývá sáddhaka a ten, kdo nakonec pozná Já, se nazývá siddha – dokonalý.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.