Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Vše je produktem neskutečnosti

18. 5. 2023 - advaita

Maharadž: Když člověk přemítá nad vlastní podstatou v tomto objevování a mizení světa, jeho mysl utichá, protože na tuto mylnou představu o světě a vlastní individualitě neexistuje žádná skutečná odpověď. Koncept individuality a existence světa se nachází v říši máji, která sama o sobě je iluzí. Neexistuje nic jiného než neduální Pravda. Ten, kdo to pozná jako jedinou Pravdu, se nazývá siddha, realizovaná bytost. Je nutné zcela se ukotvit v pocitu bytí. Jedině pak můžeme realizovat, že jsme se nikdy nenarodili. Fenomén zrození je také součástí máji. Proto zrození, které se stalo, je z máji a není vaše. Jakmile vyvstane pocit bytí, vyvolá hru času a prostoru a celé škály projevů. Toto vše je v říši konceptů v mysli a nemá to žádnou skutečnost neboli Pravdu. Když vyprší vyměřený čas, pocit bytí i čas zmizí. Pochopení vlastní pozice v tomto ohledu pomáhá odvrátit utrpení.

Vše je produktem neskutečnosti

Puruša neboli kosmický duch ví, že mája nezůstává v žádné formě s žádným jménem trvale. Kdyby neexistovala mája, nebyla by tu ani žádná informace o Purušovi neboli Brahman. Brahman realizuje svou vlastní existenci prostřednictvím máji, přestože jsou oba ve Skutečnosti bezforemní. Je to jako by mája spolupracovala s Brahman.

Tento fakt není osobě s tělem a myslí spontánně patrný. Vědění o sobě je v člověku způsobeno májou a je časově omezené. Tento omezený pocit bytí byl navršen na Brahman, které nemá žádné hranice. Existence dočasné máji znamená, že tu musí být stálé pozadí, které je svědkem její dočasnosti. Právě díky máje byl poznán kosmický duch. To je důkaz Brahman, univerzálního principu. Ve skutečnosti i samotný dech, který vdechujete, je májou. Abychom to však pochopili, je nutné, aby se mysl zbavila své totožnosti s tělem.

Události, které se kolem nás dějí, jsou v přítomnosti vědomí a jsou (zdánlivými) jevy v máji. Protože je mája neskutečná a neviditelná, vše, co v životě zakoušíme, je produktem neskutečnosti, neviditelnosti a neexistence. Je tomu tak proto, že ačkoli jsou tyto děje nyní viditelné, nakonec se rozmělní a ztratí realitu. To, co je pomíjivé, nemůže být skutečné. Ten, kdo je svědkem vědomí sebe, je Paramapuruša neboli velký kosmický duch. K tomu dochází v důsledku máji. Síla, díky níž člověk poznává Pravdu, je také produktem máji. V Absolutní Skutečnosti jsou nevědomost i akt probuzení v říši máji, a Brahman je tím vším nedotčeno. Brahman realizuje svou existenci díky pocitu bytí.

Vše, co je nyní viditelné, muselo zůstat v bezpečí neviditelného. Například v hlubokém spánku je vnější svět neviditelný, je ale skrytý a v bezpečí. Během bdělého stavu na to pouze zapomínáme. To, co je zapomenuto, je Prakrti, viditelný aspekt přírody. Pocit bytí je během spánku skrytý. Mája je důvod, proč vidíme vnější svět anebo ho ztrácíme ze zřetele. Ten, kdo jasně chápe, že jeho skutečná podstata je tím nedotčena, je Purušou, kosmickým bytím.

Když člověk přemítá nad vlastní podstatou v tomto objevování a mizení světa, jeho mysl utichá, protože na tuto mylnou představu o světě a vlastní individualitě neexistuje žádná skutečná odpověď. Koncept individuality a existence světa se nachází v říši máji, která sama o sobě je iluzí. Neexistuje nic jiného než neduální Pravda. Ten, kdo to pozná jako jedinou Pravdu, se nazývá siddha, realizovaná bytost.

Je nutné zcela se ukotvit v pocitu bytí. Jedině pak můžeme realizovat, že jsme se nikdy nenarodili. Fenomén zrození je také součástí máji. Proto zrození, které se stalo, je z máji a není vaše. Jakmile vyvstane pocit bytí, vyvolá hru času a prostoru a celé škály projevů. Toto vše je v říši konceptů v mysli a nemá to žádnou skutečnost neboli Pravdu. Když vyprší vyměřený čas, pocit bytí i čas zmizí. Pochopení vlastní pozice v tomto ohledu pomáhá odvrátit utrpení.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.