Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

V životě neexistuje jiné naplnění než realizace Já

13. 4. 2023 - advaita

Maharadž: V neměnném nekonečném Brahman se náhle objeví nepatrná vibrace a z ní se vynoří náš pocit bytí. Před poznáním neboli pocitem „já existuji“ tu musí něco existovat. Koncepty jako strach ještě nevyvstaly. Jakmile se objeví uvědomění si pocitu bytí, začnou se objevovat slova a vznikají koncepty. Potřebujeme více slov, abychom se o své náhlé existenci dozvěděli více. Džňánin považuje vědomí za Boha. Informace o naší pravé podstatě tedy musí být sděleny slovy. Ale uvědomění, které zná vědění o sobě sama, je mimo slova a je Íšvarou. Před příchodem vědomí sebe zde nebylo žádné spojení s něčím neboli jóga. Byl to stav ne-jógy neboli nijoga. Po příchodu vědomí sebe sama dochází ke spojení (józe) se vším. Spojení (jóga) s poznáním zdroje vědomí sebe sama se nazývá mahájóga neboli velká jóga. V tomto stavu není třeba potěšení z pěti smyslů. Tento stav je pln blaženosti.

V životě neexistuje jiné naplnění než realizace Já

V neměnném nekonečném Brahman se náhle objeví nepatrná vibrace a z ní se vynoří náš pocit bytí. Před poznáním neboli pocitem „já existuji“ tu musí něco existovat. Koncepty jako strach ještě nevyvstaly. Jakmile se objeví uvědomění si pocitu bytí, začnou se objevovat slova a vznikají koncepty. Potřebujeme více slov, abychom se o své náhlé existenci dozvěděli více. Džňánin považuje vědomí za Boha.

Informace o naší pravé podstatě tedy musí být sděleny slovy. Ale uvědomění, které zná vědění o sobě sama, je mimo slova a je Íšvarou. Před příchodem vědomí sebe zde nebylo žádné spojení s něčím neboli jóga. Byl to stav ne-jógy neboli nijoga. Po příchodu vědomí sebe sama  dochází ke spojení (józe) se vším. Spojení (jóga) s poznáním zdroje vědomí sebe sama se nazývá mahájóga neboli velká jóga. V tomto stavu není třeba potěšení z pěti smyslů. Tento stav je pln blaženosti.

Všechna smyslová potěšení, po kterých člověk baží, blednou ve srovnání s blažeností, kterou zakoušíme s poznáním Já. V životě neexistuje jiné naplnění než realizace Já. Pro ty, kteří poznali svou skutečnou a nesmrtelnou podstatu, neexistuje žádná smrt. Jestliže nepodléhá zániku prostor, jak může zemřít Světec, znalec prostoru?

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.