Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Život je pouhým nahromaděním dnů

30. 3. 2023 - advaita

Maharadž: Spontánní zvuk, který jogíni slyší během meditace, se nazývá anahat naad neboli nevyřčený zvuk. Když se probudíme z hlubokého spánku, před vyslovením „jsem vzhůru“, je tu uvědomění, že jsem vzhůru. Není v něm žádná vzpomínka na myšlenku těla. Teprve až dojde k řeči, vyvstává koncept „já jsem tělo“. Dýchání pobíhá bez námahy, samo od sebe. To je známkou přítomnosti mysli. K mluvení dochází při výdechu. Než řekneme „jsem vzhůru“, dochází ke spontánnímu uvědomění neboli pocitu jsem bdělý. Meditujte na přítomnost této čiré podstaty, která se děje spontánně. Ve skutečnosti již jste Tím, na koho meditujete, tedy svým vlastním Já. Átman je to, co existuje před tím, než víte, že existujete. Myšlenka „já existuji“ se odehraje, jakmile víte, že jste. Je obtížné zůstávat sám se sebou, bez slov „já jsem“. Život je pouhým nahromaděním dnů. Zrození je počátkem jejich hromadění, a končí, když se naplní poslední den.

Život je pouhým nahromaděním dnů

Spontánní zvuk, který jogíni slyší během meditace, se nazývá anahat naad neboli nevyřčený zvuk. Když se probudíme z hlubokého spánku, před vyslovením „jsem vzhůru“, je tu uvědomění, že jsem vzhůru. Není v něm žádná vzpomínka na myšlenku těla. Teprve až dojde k řeči, vyvstává koncept „já jsem tělo“. Dýchání pobíhá bez námahy, samo od sebe. To je známkou přítomnosti mysli. K mluvení dochází při výdechu. Než řekneme „jsem vzhůru“, dochází ke spontánnímu uvědomění neboli pocitu jsem bdělý. Meditujte na přítomnost této čiré podstaty, která se děje spontánně. Ve skutečnosti již jste Tím, na koho meditujete, tedy svým vlastním Já. Átman je to, co existuje před tím, než víte, že existujete. Myšlenka „já existuji“ se odehraje, jakmile víte, že jste. Je obtížné zůstávat sám se sebou, bez slov „já jsem“. Život je pouhým nahromaděním dnů. Zrození je počátkem jejich hromadění, a končí, když se naplní poslední den.

Kde není zkušenost dne, tam není ani pocit bytí. Jakmile nemůžeme spát nebo nedokážeme přijímat potravu, uchylujeme se k lékům. Tyto léky prakticky řídí náš život, který začíná narozením. Potrava a léky jsou si podobné. Naše vědění o sobě závisí na tomto přísunu, který našemu tělu poskytneme. Tento náš pocit bytí – myšlenka, že existujeme – je závislý na pilulce sattvy, která zase závisí na pěti elementech, které tvoří svět. Naše činnosti se odehrávají v souladu s našimi mentálními sugescemi a přesvědčeními. Jak bychom tedy mohli chválit nebo kritizovat schéma věcí? Hlavní příčinou vašeho bytí je Íšvara. Když to poznáte, budete pozornější a zaměříte se na nepochopitelné a neposkvrněné – Absolutno.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.