Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Je třeba poznat sebe sama

23. 3. 2023 - advaita

Maharadž: I když řeknu, že jsem se narodil, může to být předloženo jako nepravda. Bylo pošetilé připustit, že jsem se vůbec narodil. To je nyní zcela zřejmé. To, co jsem nyní poznal jako „Já“, je Věčné. Je nezrozené. Jev narození je pouhou reklamou našeho pravého bytí neboli existence. Toto mé bytí se nezvětšuje ani nezmenšuje. Skutečnost je taková, že všichni jsme si rovni. Ti, kdo se drží jména a formy a považují je za skutečné, trpí ve svém životě nerovností. Tento život je pouhá změť slov. V Átman neexistuje žádné „mám rád“ nebo „nemám rád“, a nejsou zde ani jiné znaky dualistické povahy. Tudíž tam, kde je díky ryzí sattvě advaita neboli nedvojnost, neexistují žádné protiklady jako štěstí a neštěstí. Vlny oceánu se silně sráží, narážejí do sebe, ale necítí žádnou bolest, protože nejsou ničím jiným než stejnou vodou oceánu a není v nich žádná dualita. Jak může existovat bolest nebo radost, když neexistuje koncept něčeho „druhého“?

Je třeba poznat sebe sama

Pocit bytí se objevuje v těle, které je produktem zkonzumované potravy. Poznání bytí je kvalitou potravinového výtažku. Hledáte-li pravý klid mysli, pak byste měli poznat svou skutečnou podstatu. V běžném životě klid ani naplnění nenajdete. Ten, kdo pozná svou skutečnou podstatu, je spokojený, ať je kdekoli. Proto je důležité poznat svou pravou podstatu. Člověk musí znát sám sebe.

Pro mě je důležité vědět „co jsem?“ místo „kdo jsem?“ Protože, jak dlouho známe svou existenci? Dokud je tu v důsledku vědomí pocit bytí, je zde tělo spolu se stavy bdění, spánku a vědění. V tomto všem nemůžete poukázat na nic jako na svou pravou totožnost. Jak můžete v této dočasné existenci najít cokoliv věčného? Pomocí poznání Já se musíte osvobodit i od tohoto individuálního pocitu bytí.

I když řeknu, že jsem se narodil, může to být předloženo jako nepravda. Bylo pošetilé připustit, že jsem se vůbec narodil. To je nyní zcela zřejmé. To, co jsem nyní poznal jako „Já“, je Věčné. Je nezrozené. Jev narození je pouhou reklamou našeho pravého bytí neboli existence. Toto mé bytí se nezvětšuje ani nezmenšuje. Skutečnost je taková, že všichni jsme si rovni. Ti, kdo se drží jména a formy a považují je za skutečné, trpí ve svém životě nerovností. Tento život je pouhá změť slov. V Átman neexistuje žádné „mám rád“ nebo „nemám rád“, a nejsou zde ani jiné znaky dualistické povahy.

Tudíž tam, kde je díky ryzí sattvě advaita neboli nedvojnost, neexistují žádné protiklady jako štěstí a neštěstí. Vlny oceánu se silně sráží, narážejí do sebe, ale necítí žádnou bolest, protože nejsou ničím jiným než stejnou vodou oceánu a není v nich žádná dualita. Jak může existovat bolest nebo radost, když neexistuje koncept něčeho „druhého“?

Zkušenost existence, pocit bytí, je popravdě znakem duality. Tento pocit bytí není trvalý. Nazývá se májou, iluzí. Stejně jako v hlubokém spánku zmizí celá existence, která je zakoušena v bdělém stavu, tak dočasné je i vědomí pocitu bytí, které se nyní objevilo neprojevenému. Tato dualita potřebovala k existenci podporu, a proto se zrodil koncept Boha. Tento samotný koncept se pak stává Bohem. I v hlubokém spánku se kvůli snovému pocitu bytí objevuje snový svět. „Jáství“ bdělého nebo snového stavu vytváří dualitu, která je zdrojem všeho, co se objevuje. To, co vytváří svět duality, nemá žádné hranice, což znamená, že scény se jeví jako nekonečné. Ale jeho Zřec je pouze Jeden.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.