Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Je zapotřebí praktické uplatnění slov Gurua

9. 2. 2023 - advaita

Maharadž: Každý zpívá jméno Pána Krišny, ale jen málokdo Ho skutečně zná. Krišna znamená všeprostupující a nepřetržité ryzí vědomí. Ten, kdo chápe význam jména Pána Krišny, skutečně poznal Skutečnost. Proto je nejdůležitější šravana neboli naslouchání slovům Gurua. Rozjímání nad slovy Gurua vás zbavuje mnoha svazujících představ a konceptů. Mezi ty prominentní, které nás trápí po celý život, patří pojmy zrození a smrti. Slova Gurua vás osvobodí z pout víry v ně. To, díky čemu víte, že jste, je Parabrahman. To je adhjátma neboli to, co existuje před vším ostatním. Od nejnižší formy hmyzu až po Pána Brahmu, Stvořitele, je vše stejný princip a jeho Znalec je před vědomím sebe a mimo všechny atributy. On je znalec schopnosti poznání, ale sám nemá po poznání ani stopu. Veškerý zmatek vzniká kvůli mylné představě, že jsme nějaká entita.

Je zapotřebí praktické uplatnění slov Gurua

Každý zpívá jméno Pána Krišny, ale jen málokdo Ho skutečně zná. Krišna znamená všeprostupující a nepřetržité ryzí vědomí. Ten, kdo chápe význam jména Pána Krišny, skutečně poznal Skutečnost. Proto je nejdůležitější šravana neboli naslouchání slovům Gurua. Rozjímání nad slovy Gurua vás zbavuje mnoha svazujících představ a konceptů. Mezi ty prominentní, které nás trápí po celý život, patří pojmy zrození a smrti. Slova Gurua vás osvobodí z pout víry v ně.

To, díky čemu víte, že jste, je Parabrahman. To je adhjátma neboli to, co existuje před vším ostatním. Od nejnižší formy hmyzu až po Pána Brahmu, Stvořitele, je vše stejný princip a jeho Znalec je před vědomím sebe a mimo všechny atributy. On je znalec schopnosti poznání, ale sám nemá po poznání ani stopu. Veškerý zmatek vzniká kvůli mylné představě, že jsme nějaká entita. Na základě životní zkušenosti jste dospěli k závěru, že jste entita se jménem a formou. Existuje nespočet zkušeností, ale jejich znalec je jimi nedotčen.

Stejně jako probuzení ze spánku přináší spontánní zkušenost života, tak i pozorování se Nejvyššímu Já děje přirozeně a bez úsilí. Život se děje díky práně, což je jen jiný název pro dovednosti jako jsou mysl, intelekt, vědomí sebe a ego. Džňánin se neztotožňuje s žádným jménem ani formou, protože ví, že jeho pravá podstata je bezforemná.

Zpráva o konceptu bytí je vyživována tělem a myslí, které nejsou ničím jiným než produktem zkonzumovaného potravinového výtažku. Jak můžeme být tímto potravinovým tělem? Má pravá podstata je před tím, co udržuje zprávu o vlastní existenci neboli vědomí sebe. Nemám žádnou pochybnost, ani dělení jakéhokoliv druhu; jsem prostý představ. Zdá se, že mám formu, která není ničím jiným než potravinovým materiálem, jenž udržuje vědomí sebe. Stejně jako se vypařuje voda, která je vystavena slunečnímu světlu, pocit bytí nasává svou výživu z potravy – těla. Takto se zužitkovává námi přijímaná potrava. To vše se děje, aniž bychom si to uvědomovali, a vědomí sebe se tak udržuje v těle. Říkáme tomu síla sattvy, v níž je uložen film celého života. Toto je síla kvality sattva neboli potravinové esence, jíž vy nejste.

Abychom to pochopili, musíme poznat koncept „já“. Toho nelze dosáhnout plněním karmy ani následováním rituálních duchovních praktik. Tento koncept se nazývá múla mája neboli primární iluze. Vyzařuje po přechodnou dobu, a když se nasytí, splyne zpět s Parabrahman. Dokud sattva udržuje pránu, tělo přetrvává spolu se zprávou „já jsem“; stejně jako olejová lampa spaluje olej, ale ve skutečnosti nehoří oheň. Když olej dohoří, lampa zhasne. Neříkáme tomu smrt, protože přilitím dalšího oleje může lampa znovu hořet. Skutečnost, že pravidelně konzumujeme jídlo, abychom udrželi náš pocit bytí, by nás měla přimět uvědomit si, co je v nás dočasné, a co pravé a věčné. Je zapotřebí praktické uplatnění slov Gurua. Musíme poznat, že vnější svět, který zakoušíme, se nachází v sattvě, kterou konzumujeme, a popravdě není vně.

Toto skutečné poznání světa zmenší naši zálibu a připoutanost ke světu. Pán Krišna to věděl, a proto nebyl k ničemu připoután. Jeho existence byla existencí celého světa a vše, co viděl, byla pouhá představa.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.