Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

To, co vidíme, je pouhým snem!

2. 2. 2023 - advaita

Maharadž: Toto vše je vyjádřením vědomí. To, co je před tím, je věčné a Skutečné, to, co nemá začátek ani konec. Krišna předal toto poselství Uddhavovi, který jej rozpoznal jako vyjádření Krišny. Viděl Krišnu ve všem a ve všech. Nepředpokládejte Krišnu jako formu. Když jsou oči zavřené, a přesto dochází k vidění, je to nesmírné a nekonečné. Je to bez atributů, ani dobré ani zlé. Pánova podstata je tak rozlehlá a neomezená, že se v ní objevuje a mizí mnoho vesmírů. Tato skutečnost je tím, co jsme před našim věděním o sobě. Ten, kdo je potěšen tímto pochopením, je ponořen do jezera blaženosti.

To, co vidíme, je pouhým snem!

Není nic posvátnějšího a většího než přebývající nejvyšší vědomí. Není ničím jiným než podobou Boha. Abychom to vysvětlili, tělo je popsáno světskými pojmy. Naší pravou podstatou je Já, a nikoli komplex těla a mysli. Tělo je pro nás objektem, a ne skutečnou podstatou. Vaše existence spolu se světem je uvnitř vašeho vědomí. To, co je svědkem jak těla, tak světa, je pravá forma Boha a je také vaší pravou podstatou. Nenáleží žádné jednotlivé osobě. Znáte se podle jména, které vám udělili rodiče. Dokážete však ukázat na toho, kdo se stal vědomým? Ne. Poznání rozbřesklo a omezené vědomí osoby přivedlo celý vesmír. O tom, komu se to přihodilo, nelze mluvit, protože projev je univerzální a všeprostupující. Vše, co je vnímáno, je vyjádřením pocitu bytí, vědění o sobě. To, co vidíme, je pouhým snem! Skutečným zakoušejícím vnějšího světa je vědomí („já jsem“) neboli podstata světla, a nikoli nějaké konkrétní individuální „bytí“.

Vaše vnitřní Já je Krišna a vy Ho vidíte ve všem. Vše, co vnímáte, od hmyzu po člověka, od částečky prachu po diamant, se od vás neliší; ve všem, co se objevuje začnete vidět sami sebe. Celý vesmír je vaše vlastní Já. Různým předmětům byla přiřazena různá jména za účelem jejich identifikace. Vše, co se objevilo, je součástí projevu, který má začátek a konec.

Toto vše je vyjádřením vědomí. To, co je před tím, je věčné a Skutečné, to, co nemá začátek ani konec. Krišna předal toto poselství Uddhavovi, který jej rozpoznal jako vyjádření Krišny. Viděl Krišnu ve všem a ve všech. Nepředpokládejte Krišnu jako formu. Když jsou oči zavřené, a přesto dochází k vidění, je to nesmírné a nekonečné. Je to bez atributů, ani dobré ani zlé. Pánova podstata je tak rozlehlá a neomezená, že se v ní objevuje a mizí mnoho vesmírů. Tato skutečnost je tím, co jsme před našim věděním o sobě. Ten, kdo je potěšen tímto pochopením, je ponořen do jezera blaženosti. Náš pocit bytí pramení z nejvyššího stavu zvaného adhjatma, který je před vším. Kdo může pomoci nebo ublížit tomu, kdo je sjednocený s Já? Pro něj jsou pomoc i újma totéž. Obojí jsou to koncepty mysli.

Existuje snadný způsob, jak intuitivně zakusit toto pochopení jako skutečnost ve svém vlastním životě. Je třeba neustále popíjet toto mléko vědomí tím, že budete zapomínat na tělo a mysl. Pokud to praktikovat nedokážete, je třeba opakovat Džaj Gurudév, což je jméno pro úplné, čiré vědomí. Nevykládejte si toto poznání pomocí mysli. Jedině pak se rozbřeskne pravé poznání, že jste Já. Během opakování si pamatujte význam mantry. Tato džňána, osvícení, si najde způsob, jak se vyjádřit skrze vaši osobnost.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.