Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Všechny zkušenosti vznikají ve vašem vědomí

26. 1. 2023 - advaita

Maharadž: Zdroj pocitu bytí, vědomí sebe, je třeba poznat plně a jasně. Jedině pak je zřejmé, jak vědomí sebe dosáhne věčného klidu. Pocit bytí, který zakoušíme právě nyní, je klidný, aniž bychom museli něco dělat. Jeho podstatou je samotný klid, který není třeba kupovat, abychom ho získali. Bohatství slouží pouze k tomu, aby člověka zaměstnávalo a živilo ho. Musíte nabýt přesvědčení, že žádná událost v životě nedokáže poskytnout nejvyšší klid, který máte uvnitř. Když svět a tělo neexistovaly, stav, v němž jste tehdy byli, je vaše pravá a věčně klidná podstata. V tomto stavu jste nebyli postiženi dotykem vědomí sebe, a proto jste neměli žádné potřeby. Toto je odhalení těch, kteří skutečně rozlišují. Takovéto rozlišování vás zbavuje utrpení, a dokonce i potřeby takzvaného štěstí.

Všechny zkušenosti vznikají ve vašem vědomí

Všechny ambice a touhy jsou naplněny osvícením. Dokonce i pocit bytí přestává existovat. Projevené vyjádření vědomí pokračuje, ale zmizí koncept „já jsem osoba“, individuální entita s tělem a myslí ve vnějším světě. Vědomí, které není ničím jiným než Bohem, naznačuje naši existenci. Pravý odpočinek je možný jedině tehdy, když je vše zapomenuto, jako je tomu například v hlubokém spánku. Pro takovouto osvícenou bytost nejsou hodny pozornosti žádné úspěchy a bohatství světa.

Zdroj pocitu bytí, vědomí sebe, je třeba poznat plně a jasně. Jedině pak je zřejmé, jak vědomí sebe dosáhne věčného klidu. Pocit bytí, který zakoušíme právě nyní, je klidný, aniž bychom museli něco dělat. Jeho podstatou je samotný klid, který není třeba kupovat, abychom ho získali. Bohatství slouží pouze k tomu, aby člověka zaměstnávalo a živilo ho. Musíte nabýt přesvědčení, že žádná událost v životě nedokáže poskytnout nejvyšší klid, který máte uvnitř.

Když svět a tělo neexistovaly, stav, v němž jste tehdy byli, je vaše pravá a věčně klidná podstata. V tomto stavu jste nebyli postiženi dotykem vědomí sebe, a proto jste neměli žádné potřeby. Toto je odhalení těch, kteří skutečně rozlišují. Takovéto rozlišování vás zbavuje utrpení, a dokonce i potřeby takzvaného štěstí. Smutek je jen nepříjemnost mezi věcmi zajišťujícími pohodlí. Kde se tato nepříjemnost vzala? Neprojev zakusil projev, v důsledku čehož jste se mylně pojali za individualitu. Nebyla to pouhá představa? Dokud jste byli v neprojeveném stavu, byli jste naprosto klidní a bez představ. Neznečišťujte božství v sobě špínou svého jména a formy.

Zkušenost těla a mysli je výsledek tragédie zvané zrození. Je však dočasná. Musíte pochopit, zda má zakoušení radostí a bolestí reálnou podstatu. Přestože je Paramátman všudypřítomné a prostupuje všemi formami života, Ono samo je stranou, nepřipoutané k žádné živé formě. Když poznáte svou pravou podstatu rozlehlou jako obrovské město, všechen projev, který zakoušíte, splyne s touto reálnou podstatou; jakožto pouhý zdánlivý jev v ní.

Zdá se, že je to obtížné pochopit, ale znalec projevu je vždy prostý (svobodný). Ten, kdo je údajně narozen, si začne uvědomovat, že celý projev, včetně světa, dne, noci, není od něho samotného oddělen. Naší formou je prostě potrava a prána je jejím poživatelem. Člověk musí proniknout hluboko do půdy pocitu bytí, aby zjistil, jak hluboké jsou kořeny. Teprve pak pochopíte a budete souhlasit s tím, že všechny zkušenosti vznikají ve vašem vědomí.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadž

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.