Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI



Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Touha po životě vede k chtění

19. 1. 2023 - advaita

Maharadž: Všechny události v životě se dějí samy od sebe, ale my je považujeme za své. Ve skutečnosti naše pravé bytí zůstává neposkvrněné a událostmi nedotčené. Učinili jsme něco osobně, abychom zakoušeli tento obrovský projev? Proč se tím tedy chlubit? Horlivé naslouchání slovům Gurua postupně nahradí nevědomost poznáním Já. Avšak tato šravana neboli opravdové naslouchání slov Mistra není možné, protože jste zapleteni do limitů světské sádhany, aniž byste si uvědomili, že ve Skutečnosti jste mimo tento svět a bez omezení. Jakmile jsou představy o vaší smrti naprosto vykořeněny, stanete se Džňáninem, osvícenou bytostí.

Touha po životě vede k chtění

Pro Džňánina se skutečná blaženost bytí nachází mimo tři stavy života, tj. bdělý stav, snový stav a stav hlubokého spánku. Co víte o svém stavu před narozením? Ze stavu hlubokého spánku vyvstane stav bdění a je vnímán celý svět se všemi obyvateli, včetně známých a příbuzných. Člověk věří všemu, co vnímá, jednoduše proto, že to tvoří základnu a výchozí pozici jeho světské existence. Stavem bdění se rozumí zkušenost světa po probuzení ze stavu hlubokého spánku. V jazyce maráthí se slova probuzení (jaag) a svět (jag) vyslovují téměř stejně. Původ našeho bytí byl vytvořen v matčině lůně.

Tuto džňánu pozná jedině ten, kdo nechce nic v tomto vnímatelném a hmotném světě. Touha po životě vede k chtění. To je úděl všech, od nejnižší formy přes Íšvaru až po osobního Boha. Semeno Seberalizace je v nás zabudováno jako zárodek. Ten, kdo jde neochvějně za tímto cílem, zajisté uspěje. Přebývání v Tom a připomínání mantry vede k poznání Já. Tato vytrvalost a nakloněnost opakovat mantru od Gurua vede k osvícení. Na základě toho realizujete původ vědomí sebe; z pěti elementů a tří gun, které je absorbováno Pánem Krišnou.

Esence, která proudí v pěti elementech, se nazývá sattva. Jména a formy se liší, ale jejich zdroj je stejný. Ten, kdo nechápe zdroj veškerého poznání, není nic než nevědomá osoba. Ten, kdo vidí tančit celý vesmír v prázdnotě lůna, je ryzí Brahman; i když žije v pomíjivém těle. Měli byste poznat původ vědomí sebe neboli čajtanju.

Má vlastní forma a vesmír vzešly spontánně společně. Co mám v této formě produkovat? V těle je oheň, v jehož světle září svět. Vědomí je projev bez jakýchkoli individualit. Svět existuje v domě vědomí sebe, ale naše skutečná existence je před tím. Naše pravá existence je mimo toto vše. Díky opakovanému rozlišování se nám vyjasní, že jsme před tímto pocitem bytí.

Všechny události v životě se dějí samy od sebe, ale my je považujeme za své. Ve skutečnosti naše pravé bytí zůstává neposkvrněné a událostmi nedotčené. Učinili jsme něco osobně, abychom zakoušeli tento obrovský projev? Proč se tím tedy chlubit?

Horlivé naslouchání slovům Gurua postupně nahradí nevědomost poznáním Já. Avšak tato šravana neboli opravdové naslouchání slov Mistra není možné, protože jste zapleteni do limitů světské sádhany, aniž byste si uvědomili, že ve Skutečnosti jste mimo tento svět a bez omezení. Jakmile jsou představy o vaší smrti naprosto vykořeněny, stanete se Džňáninem, osvícenou bytostí. Stejně jako nebydlí váš zeť ve vašem domě, považujte za podobné i své tělo. Vaše láska a zájem o tento svět proměnily to, co je nepravdivé, za skutečnost. Bez pocitu bytí není žádný život a bez života není Prakrti a Puruša.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.