Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Vědomí musí meditovat na vědomí

12. 1. 2023 - advaita

Maharadž: Naše skutečná existence je před viděním a věděním o sobě, ale na to se však zapomnělo. Kvůli tomuto zapomenutí vzniká mnoho spekulací. Veškeré tyto spekulace jsou ale plně poznány ryzím vědomím. Znalec tohoto poznání je osvobozen, zatímco je naživu. Životní síla funguje pod jeho vedením. Toto ryzí vědomí je pozorovatelem všeho ve vesmíru. Nevěnujte pozornost životním událostem a zkušenostem, ale zdroji, odkud vyvstaly. Neváhejte pak poznat, že vy jste jejich zdrojem neboli Íšvarou.

Vědomí musí meditovat na vědomí

Džíva neboli žijící osoba je ve skutečnosti vědomím. Na základě toho je božskou bytostí. Tělo je jen tvarem nahromaděné potravy. Výtažek potravy se sám zformoval do podoby těla a v něm přebývá Íšvara neboli poznání bytí. Různé poruchy, k nimž dochází, nejsou nic jiného než rozličné kvality potravy, kterou konzumujeme. Nicméně vědomí je rozsáhlé, všeprostupující a nepřetržité; stejně jako nekonečný prostor. Jako džívové jsme ve skutečnosti vědomím, a to je naše pravá podstata.

Jako vědomí jsme Íšvarou. Trávení potravy je spalujícím procesem a celý svět se objevuje ve světle této sattvy. Jedině vědomí ví, co se z nás stane či nestane. Znalec tohoto poznání přebývá v tichosti jakožto vědomí. Aniž by hledal, jeho potřeby jsou automaticky naplněny, stejně jako je automaticky postaráno o plod v lůně. Je tomu tak, protože poznal svou pravou podstatu. Aby k tomu došlo, vědomí musí meditovat na vědomí, a nikoli na vnější svět. Naše skutečná existence je před viděním a věděním o sobě, ale na to se však zapomnělo. Kvůli tomuto zapomenutí vzniká mnoho spekulací. Veškeré tyto spekulace jsou ale plně poznány ryzím vědomím. Znalec tohoto poznání je osvobozen, zatímco je naživu. Životní síla funguje pod jeho vedením. Toto ryzí vědomí je pozorovatelem všeho ve vesmíru.

Nevěnujte pozornost životním událostem a zkušenostem, ale zdroji, odkud vyvstaly. Neváhejte pak poznat, že vy jste jejich zdrojem neboli Íšvarou.

Díky tomuto odhalení můžete poté, co zavřete oči, spatřit sebe sama jakožto Ghanašjám, temně modrou podobu Pána Krišny, a když oči znovu otevřete, spatřujete sebe jako zářivé světlo. Může být temně modrý Pán Krišna zasažen narozením či smrtí? Veškeré problémy toho, kdo je uvnitř ponořen v Pánovi (Krišnovi), skončí. Ten, kdo plně pozná Krišnu, zná skutečnost celého světa a jeho obyvatel. Místo, kde přebývá, je místem hodným uctívání; protože on je tím, kdo se stal ryzím a posvátným tím, že poznal sebe sama. Jeho činy jsou jen pro blaho společnosti. Když takováto bytost opustí tělo, je společností vážena a vysoce ctěna. Lidé na ni pějí chválu a uctívají její jméno.

Vězte, že váš pocit bytí je kvalitou potravinového výtažku těla. Není většího hlupáka než toho, kdo si cení svého světského poznání. Stejné božství musíte vidět také v ostatních. Ti z vás, kteří mne považují za toto tělo, budou vždy klamáni. Ti, kdo znají pravé božství v tomto těle, poznají pravdu. Poznejte to jako hru čajtanji, Kosmického Principu, který je společný nám všem. Vědomí nakonec splyne zpět s Univerzálním Kosmickým Principem. Všechny živé bytosti jsou v podstatě stejným vědomím. Odevzdejte se tomuto vědomí ve vás. Není jiného Boha než jeho. Jakmile ve vás vysvitne toto poznání, nebudete potřebovat pomoc od kohokoliv jiného, ale druzí ji potřebovat budou.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.