Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Zkoumejte skutečnost mysli

5. 1. 2023 - advaita

Maharadž: Vidžňána neboli Poznání Já znamená poznat, že pouhý pocit bytí není naší pravou podstatou. Jakmile se těšíme z pocitu bytí, zdání světa se upevní a entita neboli představa „já“ a „moje“ se hluboce zakoření. Na druhé straně, když vysvitne vidžňána, koncepty typu „“ a „moje“ zmizí. Světci říkají, abyste tato slova pouze nezmiňovali, ale tiše sami v sobě rozlišovali způsobem, že se tážete své vlastní mysli. Dokud je tu bdělý stav, objevuje se mnoho věcí a všechny se zdají být velmi skutečné. Právě vidžňána ukazuje, že samotná džňána je iluzí. Teprve pak pocit bytí, vůně vědomí „já existuji“, prostoupí bytost, která se pozvedne do této džňány. Všechna přání takovýchto Džňáninů se okamžitě naplní, když poznají svou vlastní neměnnou a pravou podstatu. Dokonce i touha poznat vlastní podstatu odpadne. To je možné jen díky milosti Sadgurua, toho, kdo vám ukáže zdroj nejvyššího Poznání. Pravé poznání pocitu bytí odstraní koncepty „“ a „moje“. Světci nám proto radí, abychom zůstávali v tichosti a zkoumali skutečnost mysli.

Zkoumejte skutečnost mysli

Vidžňána značí překročení džňány, poznání všeho, co lze zakusit či se tomu těšit. Jednoduchý význam vidžňány je ne-„vědění“. Džňána neboli vědění o sobě nakonec skončí ve vidžňáně, v poznání Já. Znalec džňány existoval dokonce před věděním o sobě. Rozdíl je nyní v tom, že se zrodily i schopnosti slyšení, vidění, cítění, čichu a další. To dalo vznik stavu bdění; avastha. Samotné slovo avastha značí, že to dříve neexistovalo, ale jen se zdánlivě objevilo. Protože je to pomíjivé, jeví se to jen na chvíli.

To, v čem dochází neustále ke změně, se nazývá avastha. Tudíž třebaže je poznáno a zakoušeno, je samotnou nevědomostí. I když to víme, pořád věříme, že je to skutečné a žijeme podle jeho diktátu. Dokonce se to snažíme chránit a udržovat. Chápete již, že pokud by to bylo ve své podstatě věčné, proč by potřebovalo ochranu? Svůj pocit bytí téměř uctíváme, abychom ho chránili. Jak to může být naše pravá podstata?

Tělo je třeba chránit, protože podporuje pránu, životní sílu. Naše tělo je potravou prány. Kombinace těla a životní síly dává vznik pocitu bytí. Znalec pocitu bytí nepotřebuje žádnou ochranu a bude existovat vždy… To, co plodí život, bylo přítomno před narozením, zůstává během života a zůstane i poté, co život skončí.

Je pošetilé snažit se udržet toto tělo s jeho pocitem bytí a zaměňovat ho za naši pravou podstatu. Pocit bytí, který je podporován tělem a myslí, nakonec zanikne a zůstane jen věčný stav neduálního uvědomění, který je ve skutečnosti stavem ne-„vědění“. Znalec vědomí sebe je před tímto pocitem bytí a je ryzí a svobodný ve všech ohledech.

Víme, že jev světa vně je v důsledku našeho vědění o sobě. Jak ale vznikl? Jeví se v bdělém stavu. Spolu s vyvstáním bdělého stavu se objevuje také vesmír, a spolu s ním se objevuje prostor a čas. Tento bdělý stav je výsledkem radosti ze spojení mezi mužem a ženou. V prostoru a čase se objevují objekty promítající svět do smyslových orgánů. Avšak prostor a čas jsou omezeny na jediný stav či interval a nejsou věčné. Tento interval trvá po dobu života, což je právě pohyb slunce. To vše se nachází v oblasti omezení. Tudíž náš pocit bytí neboli pozornost je v důsledku existence slunce. Slunce je pomíjivé a má svůj konec, a to, co je pomíjivé, nemůže být svědkem toho, co je stálé a nehybné.

Jak může omezená entita pozorovat, vnímat či posuzovat nekonečné Já? Jediným přínosem bdělého stavu je vědění o sobě, zkušenost a pocit, že existujeme. Tento pocit bytí však časem zanikne. Spolu s ním přestanou existovat prostor a čas. Když je nepřítomno vědění o sobě, nic se neobjevuje. S věděním o sobě se objevuje svět.

Vidžňána neboli Poznání Já znamená poznat, že pouhý pocit bytí není naší pravou podstatou. Jakmile se těšíme z pocitu bytí, zdání světa se upevní a entita neboli představa „já“ a „moje“ se hluboce zakoření. Na druhé straně, když vysvitne vidžňána, koncepty typu „“ a „moje“ zmizí. Světci říkají, abyste tato slova pouze nezmiňovali, ale tiše sami v sobě rozlišovali způsobem, že se tážete své vlastní mysli. Dokud je tu bdělý stav, objevuje se mnoho věcí a všechny se zdají být velmi skutečné. Právě vidžňána ukazuje, že samotná džňána je iluzí.

Teprve pak pocit bytí, vůně vědomí „já existuji“, prostoupí bytost, která se pozvedne do této džňány. Všechna přání takovýchto Džňáninů se okamžitě naplní, když poznají svou vlastní neměnnou a pravou podstatu. Dokonce i touha poznat vlastní podstatu odpadne. To je možné jen díky milosti Sadgurua, toho, kdo vám ukáže zdroj nejvyššího Poznání. Pravé poznání pocitu bytí odstraní koncepty „“ a „moje“. Světci nám proto radí, abychom zůstávali v tichosti a zkoumali skutečnost mysli.

Abychom obdrželi milost Mistra, musíme meditovat na božstvo, které si vybereme. Takováto meditace člověka zklidňuje a nasměruje ho k Já uvnitř. Díky této praxi na něj nakonec sestoupí milost a učení Gurua. Teprve pak si uvědomíme skutečný zdroj svého pocitu bytí. Takový aspirant džňány je uvolněn ze všech omezení, která ho dosud poutala k nevědomosti, a je tak osvobozen, zatímco žije v těle.

Zakoušíme vůni svého bytí, což znamená, že v nás přebývá Vasudéva neboli Bůh. V jazyce maráthí znamená vasu vůni a deva je Bůh. Jedině Džňánin dokáže rozpoznat Boha v sobě. S tímto poznáním jsou naplněny všechny touhy, včetně touhy realizovat neboli poznat Átman.

Aby k tomu došlo, je zapotřebí Guruova milost, protože ta odhaluje původ vědomí sebe. K tomu je zapotřebí meditovat na Boha, kterého si vyberete. Toto vědomí se postupně ustálí, přitahuje a napodobuje vlastnosti uctívaného božstva, a nakonec i Sadgurua. To vede k poznání zdroje vědomí sebe.

Pak, i když jste v těle, jste osvobozeni od všech konceptů a zkušeností. To je ukotvení pravé moudrosti, která z vás činí stitaprajnyu neboli toho, kdo je usazen v moudrosti. Džňánin ví, že zrození není ničím jiným než pozorováním bdění, spánku a hladu. Svědek se objevil a časem musí zmizet. Ví, co znamená zrození a smrt. Pro něj je to jen hra. To, co je činné, je pocit bytí, který se objevil díky spojení muže a ženy.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.