Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Balkrišna je esencí sattvy

29. 12. 2022 - advaita

Maharadž: To, co je viditelné, aniž by skutečně existovalo, také zmizí. Původem všeho, co je viditelné a neviditelné, je náš pocit bytí, který je nesmírně důležitý. Toto poznání je nanejvýš významné, jelikož ze světla vědění o sobě, tj. pocitu bytí, je narozen svět, který vidíme. V hlubokém spánku pocit bytí neboli pocit „já existuji“ chybí. To znamená, že pocit existence se během hlubokého spánku stává latentní. Musíte zcela pochopit to, co leží za tím, co osvětluje tento pocit bytí. Obraťte k tomu zcela svou pozornost a pochopíte, že jste si nebyli vědomi své existence.

Balkrišna je esencí sattvy

To, co je viditelné, aniž by skutečně existovalo, také zmizí. Původem všeho, co je viditelné a neviditelné, je náš pocit bytí, který je nesmírně důležitý. Toto poznání je nanejvýš významné, jelikož ze světla vědění o sobě, tj. pocitu bytí, je narozen svět, který vidíme. V hlubokém spánku pocit bytí neboli pocit „já existuji“ chybí. To znamená, že pocit existence se během hlubokého spánku stává latentní. Musíte zcela pochopit to, co leží za tím, co osvětluje tento pocit bytí. Obraťte k tomu zcela svou pozornost a pochopíte, že jste si nebyli vědomi své existence.

V tom stavu jsou všechny objekty skryté, nezanikly. Toto vědění o sobě je semínkem projeveného vesmíru, který zakoušíme. Semínko je malé, ale strom, který z něj vyraší, je obrovský. Zaměřte se na uvědomění si existence, které je v hlubokém spánku skryté. Avastha je slovo, které se používá pro stavy života, které nepřetrvávají, jako je např. bdění, snění a hluboký spánek. Znamená to, že stav známý jako „zrození“ je pouze dočasný.

Protože jsme si vědomi své existence, jsou rozpoznávány všechny živé i neživé objekty. Vědomí samo je brahmadžňánou neboli poznáním Brahman.

Ten, kdo pozná dětské vědomí, nezakusí žádnou smrt. Dětství je balkrišnou neboli dobou, kdy se poprvé objevil náš pocit bytí, a my jsme museli pečovat o dítě Krišnu, které je našim vlastním já. Balkrišna je esencí sattvy. Člověk si začne uvědomovat sebe sama a za účelem komunikace vznikne mnoho nových jmen. Díky vědomí sebe začínají všechny životní činnosti, a nakonec se stávají nezastavitelné.

To, co zaznamenáváme, se stává naším předmětem zájmu. Prapůvodním předmětem je Nárajána, a to díky Prakrti a Purušovi. Narajána je počátkem života neboli hlavní příčinou vzniku muže a ženy.

Vaše vědomí není individuálním atributem, ale je životem světa. Je to múla mája neboli špetka oné velké Skutečnosti. Díky sattvě ze konzumované potravy se dějí všechny činnosti. Tato špetka je atomem, díky kterému je zde vědění o sobě. Tělo každé živé bytosti je jeho potravou. Kvalitou této špetky je vzpomínka na to, že existujeme. Její činnost naznačuje múla mája. My o ni pečujeme kvůli naší víře ve vědomí. Naše touhy však vyvstávají s příchodem vědomí sebe, přičemž tou primární je touha být naživu. Musíme poznat původ vědomí sebe, což je sattva.

Tyto požadavky vyvstávají v důsledku příchodu našeho pocitu bytí. Znalec vědomí sebe nepotřebuje nic. Je pěti elementy nedotčen. Všechny činnosti se odehrávají kolem něj. Nejsou to jeho činnosti, ale náleží pěti elementům, třem kvalitám a Prakrti a Purušovi. To je jeho deset končetin.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.