Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Celý projev je závislý na naší svarúpě

15. 12. 2022 - advaita

Maharadž: Existence pěti elementů závisí na naší svarúpě. Znalec těchto elementů je náš pocit bytí. Ale tento pocit není naší pravou podstatou, protože vzniká a zaniká s našimi stavy bdění a snění, a je tudíž rovněž nestálý. Navíc je udržován přítomností sattvy neboli výtažku námi konzumované potravy a je proto závislý na pěti elementech. Naše svarúpa je taková, že v ní chybí pojmy „“ a „moje“. Je neprojevenou skutečností, která je zbavena projevu ve formě „“ a „moje“ neboli vnějšího světa, který je mnou pozorován. Je zbavená konceptu bytí. Nezapomínejte ani na okamžik na toto pochopení své věčné podstaty. Nechť vás toto uvědomění pravdy o této životní zkušenosti provází každým okamžikem vašeho života.

Celý projev závislý na naší svarúpě

Zapomenutí své pravé podstaty neboli svarúpy je pozvánkou do iluze. Připomínáte-li si pravou podstatu a rozjímáte-li o ní, vede to k ukotvení se v Já. Přesvědčení o Já je zapotřebí k pochopení své svarúpy neustále utvrzovat.

Toto tělo je pouhým hmotným objektem, a nikoli naší pravou podstatou. Chuť tohoto světského objektu, který je vytvořen ze sattvy pěti elementů, je naším pocitem bytí. Stejně jako nejsme hmotnými věcmi, nejsme ani kvalitou hmotných věcí. Naše pravá podstata je na našem těle či na osobním vědomí nezávislá. Ve skutečnosti je celý projev závislý na naší svarúpě. To, co nebylo během velkého zániku v minulosti dotčeno, je naše svarúpa, protože je bezčasá a věčná a je známa jako Pravda. Vše ostatní ve vesmíru je anitja neboli pomíjivé, a tudíž neskutečné.

Existence pěti elementů závisí na naší svarúpě. Znalec těchto elementů je náš pocit bytí. Ale tento pocit není naší pravou podstatou, protože vzniká a zaniká s našimi stavy bdění a snění, a je tudíž rovněž nestálý. Navíc je udržován přítomností sattvy neboli výtažku námi konzumované potravy a je proto závislý na pěti elementech. Naše svarúpa je taková, že v ní chybí pojmy „“ a „moje“. Je neprojevenou skutečností, která je zbavena projevu ve formě „“ a „moje“ neboli vnějšího světa, který je mnou pozorován. Je zbavená konceptu bytí. Nezapomínejte ani na okamžik na toto pochopení své věčné podstaty. Nechť vás toto uvědomění pravdy o této životní zkušenosti provází každým okamžikem vašeho života.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.