Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Láska být odchází s realizací Já

21. 7. 2022 - advaita

Maharadž: Zkušenost, že existuji v těle, nenáleží tělu nebo mysli, ale ryzímu uvědomění, jež se také nazývá Bůh či Vasudéva. Vůně (vasu) tohoto vědění o sobě je tu díky Paramátman – Nejvyššímu Já. Z hlediska Absolutna je zkušenost vnějšího světa pouhým bdělým snem. Vědění o sobě je zdrojem stavů tzv. bdění a snění. Kde není snění, neexistuje žádný vnější svět. Kde je zkušenost „já jsem“, zaručeně se objeví svět. Jakmile je individualitě odhalena pravá podstata, nezůstává již sádhakou neboli hledajícím, který potřebuje za účelem sjednocení s Já dále hledat.

Od nejnižší formy života jako je červ, až po tu nejvyvinutější, lidskou bytost, se všichni radují z fenoménu žití. Činí tak ale s představou, že tělo je jejich pravá podstata. Mysl, intelekt, ego a vědomí „já“ objevující se uvnitř nás jsou aspekty životní síly (prány). Znalec prány je vskutku bezejmenný a nepopsatelný.

Ten, kdo pevně věří učení realizovaného Mistra a poznává pravdu jako svou vlastní intuitivní zkušenost, je na správné cestě k osvobození. Je vždy bezčasé Já. Stejně jako člověku není potřeba připomínat, že je mužem či ženou, tak by neměl potřebovat připomínat, že je neměnným principem, který je svědkem všech jevů, včetně vlastní individuality. S hluboce zakořeněným pochopením své pravé podstaty byste měli přebývat ve všech aspektech života.

Opakováním mantry (Já jsem To) dojde k jejímu sjednocení s pránou. Primárním poznáním je ryzí poznání existence – pocit „já existuji“. Jakmile se toto poznání chopí jména a formy, zdědí rovněž zrození a smrt. Skutečný aspirant, opravdový hledající tohoto poznání, není spoután jmény a formami, protože je usazen v ryzím uvědomění před myslí. To, co je před pocitem bytí, je známé jako Nirguna – To, co je prosté všech kvalit.

Zkušenost, že existuji v těle, nenáleží tělu nebo mysli, ale ryzímu uvědomění, jež se také nazývá Bůh či Vasudéva. Vůně (vasu) tohoto vědění o sobě je tu díky Paramátman – Nejvyššímu Já. Z hlediska Absolutna je zkušenost vnějšího světa pouhým bdělým snem. Vědění o sobě je zdrojem stavů tzv. bdění a snění. Kde není snění, neexistuje žádný vnější svět. Kde je zkušenost „já jsem“, zaručeně se objeví svět. Jakmile je individualitě odhalena pravá podstata, nezůstává již sádhakou neboli hledajícím, který potřebuje za účelem sjednocení s Já dále hledat. Zkušenost bytí, „já jsem“, je časově omezená, protože potřebuje pomíjivé tělo, jež není nic než produkt pěti elementů, které jsou pro zachování těla nezbytné. Znalec této pravdy transcenduje čas. Nepřetržité uvědomování našeho pocitu bytí jakožto Boha je skutečným uctíváním Boha, jedinou užitečnou sádhanou. Naše láska být je kvůli nevědomosti. Tato nevědomost nakonec skončí a stává se poznáním Já.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.