Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha V. - O zániku - VI.1.36-VI.1.37

5. 2. 2020 - Lenka

Neomezené Vědomí za pomoci země, vody, času atd. dovoluje semínku vyklíčit a stát se potravou, dovoluje květinám vykvést a nosu cítit jejich vůně. Podobně může ve světě pomocí vhodných prostředků, kterým též dovoluje vzniknout, vytvářet a udržovat objekty i příslušné smyslové orgány. Síla Vědomí je schopna stvořit celý vesmír a poté zakusit představu „to a to neexistuje“ a vrátit všechno do stavu prázdnoty.

VI.I.36

ŠIVA řekl:

Říká se, že Bůh Rudra je čiré spontánní prožívání Já, jež je jediným Vědomím přebývajícím ve všem. Je zárodkem všech zárodků, podstatou projeveného světa, největším ze všech činů. Je příčinou všech příčin a základem pro všechny živé bytosti. Ve skutečnosti však nic nezpůsobuje a není myšlenkou bytí, proto ho nelze pojmout slovy. Je uvědoměním se ve všem, co je vědomé a vnímající. Poznává samo sebe jako objekt, je svým vlastním nejzazším objektem a je si vědomo nekonečné různorodosti v sobě samém.

Ve všech zážitcích je přítomno Vědomí, avšak čiré, čisté a nepodmíněné. Je absolutní Pravdou, tedy nikoli pravdou sestávající ze slov a pojmů. Je mimo slovní definici pravdy a nepravdy. Je to konečná nejzazší Pravda, původní Skutečnost. Je to čiré absolutní Vědomí, nic jiného.

A přece toto Vědomí samo Sebe zabarví chtěním a touhou po potěšení. Stane se tím, kdo zakouší radost, samotným zážitkem radosti i nečistotou, jež je tím způsobena. Třebaže je nepodmíněné a neomezené jako obloha, brzy se stane podmíněným a omezeným. V tomto neomezeném Vědomí existuje milión přeludů nazývaných projevený svět a milión dalších stále vzniká. A přece ve skutečnosti nevzniklo nic, co by bylo od neomezeného Vědomí oddělené, co by bylo nezávislé. Teplo a světlo, které vycházejí z ohně, vypadají, jakoby z ohně vznikly a samostatně bez něj neexistovaly.

Neomezené Vědomí lze přirovnat k nepatrné částečce, která ve svém nitru ukrývá nejmohutnější z hor. Zahrnuje bezpočet epoch, a přece nepustí ani okamžik. Je jemnější než jediný vlásek, a přece prostupuje celý vesmír. Nikdo nikdy nespatřil žádné omezení, žádnou hranici Vědomí.

Nic nekoná, a přece tvoří vesmír. Celý vesmír udržuje, a přitom nedělá nic. Žádná látka od Něj není oddělena, a přece není látkou. Není hmotné, ale veškerou hmotu prostupuje. Jeho tělem je vesmír, a přece tělo nemá. Je věčným „dnes“, ale také zítřejším ránem. Tak jako zdánlivě bezvýznamný zvuk získává svůj význam při komunikaci, tak neomezené Vědomí zároveň existuje i neexistuje. Je i to, co není. Všechna tvrzení o tom, co je a co není, jsou založena na logickém uvažování, avšak neomezené Vědomí překračuje relativní pravdu a překračuje logiku.

VI.I.37

ŠIVA pokračoval:

Neomezené Vědomí za pomoci země, vody, času atd. dovoluje semínku vyklíčit a stát se potravou, dovoluje květinám vykvést a nosu cítit jejich vůně. Podobně může ve světě pomocí vhodných prostředků, kterým též dovoluje vzniknout, vytvářet a udržovat objekty i příslušné smyslové orgány. Síla Vědomí je schopna stvořit celý vesmír a poté zakusit představu „to a to neexistuje“ a vrátit všechno do stavu prázdnoty.

Takové zdánlivé tvoření není nic jiného než odraz Vědomí v Sobě samém, jenž postupem času získá formu. Trojice (bohů Brahmy, Višnua a Šivy – pozn. L. V. ) je projevem vesmírné síly a též samotnou silou, která určuje „bude to tak a ne jinak“. A přece Vědomí nic netvoří. Je jako lampa osvětlující prostor, v němž se něco děje.

VASIŠTHA se zeptal:

Pane, jaké jsou síly tohoto Šivy, tohoto Vědomí, a jaké jsou jejich možnosti a činnosti?

ŠIVA odvětil:

Nejvyšší Bytí je bez formy, a přece má těchto pět aspektů: vůli, prostor, čas, řád či osud a kosmickou neprojevenou podstatu. Má bezpočet sil, nebo též energií či možností. Hlavními jsou síla poznání, síla způsobující změnu, síla činu a ne-činu.

Všechny nejsou nic jiného než čiré Vědomí. Tím, že se nazývají síly Vědomí, zdají se od Vědomí oddělené, třebaže tomu tak není.

Celé stvoření je jako pódium, na němž tyto síly či možnosti Vědomí tančí v rytmu času. Prvotní z nich se nazývá přirozený řád věcí a událostí. Říká se tomu též čin, touha či vůle konat, čas atd. A síla Vědomí řídí to, že každá věc, od Stvořitele Brahmy po stéblo trávy, má svoji charakteristickou vlastnost. Přirozený řád věcí je prostý jakéhokoli vzrušení, ale má svá omezení. Právě tento řád tančí svůj tanec a uvádí jím do pohybu hru projeveného světa. Zobrazuje různé nálady a rozpoložení mysli, jako jsou soucítění či zloba a vytváří či mění roční období i celé epochy. Je doprovázen nebeskou hudbou i hukotem oceánu a své pódium má ozářené Sluncem, Měsícem a hvězdami. Jeho tanečníky a tanečnicemi jsou živé bytosti všech světů. Takový je tanec přirozeného pořádku věcí. Tichým, ale bdělým pozorovatelem kosmického tance je neomezené Vědomí neboli nejvyšší Bůh, který není oddělen ani od toho, kdo tančí, ani od samotného tance.


Překlad Lenka Vinklerová

další části knihy

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.