Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

27. září 1980 – Všechny činnosti jsou vykonávány dítětem neplodné ženy (z knihy Před vědomím)

10. 3. 2020 - Gabi

maharaj_nirupana_3.jpgMaharadž: Mohl byste žít, aniž byste nebyl součástí projevu? Poznejte to! Když si nejste ničeho vědom, váš svět neexistuje. Jste si vědom své přítomnosti a vnějšího světa, to nejsou dvě věci. Pochopte to! Svět může existovat jen za přítomnosti tohoto psychosomatického aparátu. Když považujete tento nástroj za sebe sama, přijímáte zrození a smrt. Džňánin si je vědom, že se jedná pouze o nástroj, a je od něho oddělen. Poté, co jste to pochopili, vykonávejte s radostí svou práci. To, co se děje, je spontánní dění, a veškerá činnost je součástí celkového projevu.

27. září 1980

Maharadž: Veškeré duchovno slouží pouze k pochopení vaší skutečné podstaty. Dosáhnout toho, co značí „být na živu“, v tom spočívá celá otázka. Jakmile poznáte svou skutečnou podstatu, pak „být naživu“ se netýká individuality; toto „být naživu“ je pak jednoduše „být součástí spontánního dění“. Není tu nic, co by mělo být hledáno, hledající je tím, co je hledáno. Pouze zřete věci takové, jaké jsou. Všichni z vás jsou hledající: ukažte mi, co hledáte.

Tazatel: Lze toho dosáhnout nejen meditací, ale také životem s ostatními lidmi ve světě?

Maharadž: Mohl byste žít, aniž byste nebyl součástí projevu? Poznejte to! Když si nejste ničeho vědom, váš svět neexistuje. Jste si vědom své přítomnosti a vnějšího světa, to nejsou dvě věci. Pochopte to! Svět může existovat jen za přítomnosti tohoto psychosomatického aparátu. Když považujete tento nástroj za sebe sama, přijímáte zrození a smrt. Džňánin si je vědom, že se jedná pouze o nástroj, a je od něho oddělen. Poté, co jste to pochopili, vykonávejte s radostí svou práci. To, co se děje, je spontánní dění, a veškerá činnost je součástí celkového projevu.

Tazatel: Pokud je projev spontánní, existuje pro všechny činnosti nějaký důvod či příčina?

Maharadž: Ve snech žijete 100 let, ale když se probudíte, zjistíte, že sen trval pouhých pět minut. Jak k tomu došlo?

Tazatel: Připisuje tak Maharadž tomu snu náhodné dění?

Maharadž: Hlavním důvodem tohoto všeho je to, že existujete. Proto nalezněte podstatu této existence. Všechny činnosti jsou vykonávány dítětem neplodné ženy. Toto vše jsou jen problémy vědomí; nalezněte kořen vědomí.

Tazatel: Jak?

Maharadž: Chyťte vědomí pod krkem. Konceptuální vědomí pod konceptuálním krkem. Hýčkejte a předcházejte si toto základní vědomí, jedině ono může uspokojit vaše hledání, nikoliv váš intelekt. Dokud nebude toto poznání potěšeno, nemůžete mít poznání. Nikdy jsem to nevěděl; sestoupil bych do vězení matčiny dělohy, kdybych měl třeba jen to nejnepatrnější poznání? Cokoliv se děje, děje se samo o sobě. Kdo může mít poznání toho, co existovalo před početím? Není tu nic, co by mělo být získáno. Vy jste To.

Z knihy Před vědomím

Překlad Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.