Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

24. září 1980 – Jakmile jste projeveným vědomím, otázka toho, co mám a co nemám dělat, přestane platit (z knihy Před vědomím)

3. 3. 2020 - Gabi

nisargadatta_audio3_2.jpgTazatel: Jaké účinky má přebývání v Maharadžově přítomnosti?
Maharadž: V současné době jsou tyto účinky na hledající větší. Pokud jste dostatečně pročištěn, je toto působení rychlejší. Pro nepročištěné a omezené je pak tento proces pomalejší. Nevěděl jsem, že jsem byl, nyní vím, že jsem. Jedná se o stejné „Já“ s věděním, které je přes ně přehozené. Toto je cesta, jakou se právě Absolutno Samo transformuje do hrubšího vědomého stavu, stavu zdánlivého projevu. Já jsem Bůh, uctívatel i uctívání; jeden stejný, společný princip.

24. září 1980

Maharadž: Před kolika lety jste ode mne dostal mantru?

Tazatel: Před třemi.

Maharadž: Poznání, že jste, je Bohem. Uctívejte je a jednoho dne pochopíte, že nejste individualita. Uvědomíte si, že jste univerzální vědomí, které nemůže trpět; pro vědomí zde není žádná bolest ani radost. Nepochopíte to skrze intelekt, ale poznáte to prostřednictvím intenzívní meditace. Meditace bude prováděna samotným vědomím. Meditovat na něco znamená stát se tím. Já jsem plně ukotven v nezrozeném stavu, ale pořád zakouším tento stav rozmanitosti, který se mě však nijak nedotýká.

Tazatel: Jaké účinky má přebývání v Maharadžově přítomnosti?

Maharadž: V současné době jsou tyto účinky na hledající větší. Pokud jste dostatečně pročištěn, je toto působení rychlejší. Pro nepročištěné a omezené je pak tento proces pomalejší. Nevěděl jsem, že jsem byl, nyní vím, že jsem. Jedná se o stejné „Já“ s věděním, které je přes ně přehozené. Toto je cesta, jakou se právě Absolutno Samo transformuje do hrubšího vědomého stavu, stavu zdánlivého projevu. Já jsem Bůh, uctívatel i uctívání; jeden stejný, společný princip.

Tazatel: Byl světec, o kterém jsme mluvili, a který byl tak popudlivý, také džňáninem?

Maharadž: Ano, džňánin je znalcem poznání.

Tazatel: Jestliže to byl džňánin, jak mohl být tak popudlivý?

Maharadž: V projeveném vědomí se dějí veškeré činnosti, takzvané dobré a špatné. V projeveném vědomí byla vyjádřena tato charakteristika. Džňáninovi nemůžete přisuzovat tento tamasický rys, protože on individuální vědomí transcendoval.

Tazatel: Je v pořádku jíst nevegetariánskou stravu?

Maharadž: Dokud budete cítit, že jste individualitou, musíte se držet kodexu chování, jenž vám byl dán. Jakmile jste projeveným vědomím, otázka toho, co mám a co nemám dělat, přestane platit. Je v univerzálním projeveném vědomí něco dobré či špatné? Nic takového. Bude v něm vůně květin, budou v něm odpadky; to vše je pouhá hra vědomí. K pozorování vědomí nelze dojít v oblasti vědomí.

Tazatel: Dejme tomu, že se pozorování zastaví, je to samádhí?

Maharadž: Představte si, že všichni odejdete, pozorování tu už není, já tu jsem pořád, ale nemám co pozorovat. Ve stavu bytí jsou zde ostatní a dochází k pozorování. Pokud není přítomno vědomí, Absolutno nemůže poznat Sebe samo – není tu nic kromě Absolutna – tudíž žádné pozorování.

Tazatel: Dejme tomu, že budu pouze pozorovat, že veškeré činnosti se dějí skrze mě a já nedělám nic. Je potom potřebná meditace?

Maharadž: Toto je jistý druh meditace, ale správná meditace je ta, když meditujete na své „Já“. Dostanete se do tohoto stavu ráno, když se probudíte a pozorujete vědomí; to je stav, kdy meditujete na své „Já“. Nyní si myslíte, že vědomí pozoruje vědomí, ale vědomí je pozorováno pouze z úrovně Absolutna.

 Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.