Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha V. - O zániku - VI.1.21-1.22

13. 11. 2019 - Lenka

Svět jako takový není Skutečnost. Zdá se být skutečný jen pro nevědomou mysl. Vzniká a zaniká mrknutím oka jako vlna na hladině oceánu. Tři světy jsou si během některých epoch podobné a během jiných jsou zcela odlišné. V důsledku rozličností mám v každé době nové přátele, nové příbuzné, nové služebníky a nové příbytky. Někdy přebývám v Himalájích, někdy v horách Malaja a jindy mám v důsledku skrytých tendencí svůj příbytek zde v tomto hnízdě.

VI.1.21

BHUŠUNDA pokračoval:

Stromem přání neotřese žádná přírodní katastrofa ani pohroma způsobená živými bytostmi. Několikrát již chtěli zničit zemi démoni a několikrát zakročil a zachránil zemi z jejich spárů sám Pán Šiva. Během toho všeho zůstal strom nedotčen. Neohrozila ho ani záplava ani spalující horko Slunce doprovázející vesmírný zánik. Díky tomu jsem i já, jenž ve stromě přebývám, pokaždé unikl neštěstí. Zlo přemůže toho, kdo žije na špatném místě.

VASIŠTHA se zeptal:

Jak dokážeš přežít zánik vesmíru, při kterém je vše zničeno?

BHUŠUNDA odvětil:

Během zániku vesmíru opouštím své hnízdo, tak jako se člověk musí odloučit od přítele, a zůstávám sjednocen s vesmírným prostorem, zcela oproštěn od všech myšlenek a představ. Když dvanáct vesmírných Sluncí chrlí na stvořený svět nesnesitelné horko, provádím techniku Váruní dhárana, což je koncentrace na boha vod Varunu, a zůstávám nedotčen. Když vítr fouká tak silně, že vytrhává i hory ze země, provádím Parvatí dháranu neboli koncentraci na horu Parvata, a zůstávám nedotčen. Když je celý svět zaplaven vodou z vesmírného zániku, provádím Vájú dháranu neboli koncentraci na boha větru Vájú, a zůstávám nedotčen. Pak setrvám ve stavu podobném hlubokému spánku, dokud nenastane začátek nového vesmírného cyklu. Jakmile nový Stvořitel začíná utvářet nový řád, vracím se zpět do svého hnízda.

VASIŠTHA se zeptal:

Proč ale ostatní nemohou udělat to, co děláš ty?

BHUŠUNDA odpověděl:

Ó mudrci, vůli nejvyššího Bytí nelze porušit. To z jeho vůle mám být právě takový a ostatní zase mají být takoví, jací jsou. To, co má být, nemůže jedinec chápat ani s něčím srovnávat. V souladu s přirozeností všech věcí se děje to, co se má dít. Proto v souladu se silou mých myšlenek a představ vzniká v každém vesmírném cyklu tento strom tímto způsobem na tomto místě.

VASIŠTHA se zeptal:

Užíváš si dlouhověkosti a to napovídá, že jsi dosáhl konečného osvobození! Jsi moudrý, statečný a velký jógín. Řekni mi prosím, jaké výjimečné události si z tohoto či z předchozích vesmírných cyklů pamatuješ.

BHUŠUNDA řekl:

Pamatuji si, že kdysi dávno nebyly na zemi stromy, rostliny ani hory. Po dobu jedenácti tisíc let byla Země pokrytá lávou. V těchto časech byla osvětlena pouze polovina polární oblasti a na zbytku Země nebyly dny ani noci, neboť zde nesvítilo Slunce ani Měsíc. Na Zemi vládli démoni. Byli silní, mocní a nevědomí. Země byla hřištěm, na němž si hráli. Kromě polární oblasti byl zbylý povrch Země zaplaven vodou.

Pak na dlouhý čas byla celá Země kromě polární oblasti porostlá lesy. Poté zde vyrostly vysoké hory, ale bez lidských obyvatel. A po deset tisíc let byla Země pokryta kostmi démonů.

V jednu dobu odtud ze strachu zmizeli i bohové, jinak běžně putující po obloze. A Země se stala jakoby jedinou horou! Pamatuji si mnoho takových událostí, ale dovol, abych ti pověděl to důležité.

Během svého života jsem viděl vznik i zánik mnoha Manuů neboli ochránců lidské rasy. Jednu dobu byl svět bez bohů i démonů, ale byl jako jediné zářící kosmické vejce. V jiném čase zalidnili Zemi kněží, bráhmani, závislí na alkoholu, dále sloužící, šúdrové, zesměšňující bohy, a ženy vdané za více mužů. V další epoše byla Země porostlá lesy, moře neexistovala a lidské bytosti vznikaly spontánně. V jiné době tu nebyly hory ani země. Bohové a mudrci přebývali v prostoru. A jindy tu nebyli bohové ani mudrci a vše zakrývala temnota.

Nejprve zde vznikla představa stvoření, pak světlo a rozdělení vesmíru. Poté byly jedna po druhé stvořeny rozličné bytosti a také hvězdy a planety.

Viděl jsem, jak v jedné epoše stvořil vesmír Pán Višnu (obvykle považovaný za udržovatele vesmíru), v jiné zase Brahma a v další byl Stvořitelem Šiva.

VI.1.22

BHUŠUNDA pokračoval:

Z časů, které jsou již dávno pryč, si pamatuji mudrce, jakým jsi ty, bohyně, jakou je Gaurí, démony, jakým je Hiranjakša, či krále, jakým je Šibi. Ó mudrci, již osmkrát ses zrodil jako mudrc Vasištha a nyní jsme se již poosmé spolu setkali. Jednou ses zrodil z prostoru, jindy z vody, vzduchu, země a také z ohně.

Cokoli se děje v současném stvoření, se úplně stejně stalo ve třech stvořeních minulých. Ale já si pamatuji události deseti takových stvoření. (Následuje soupis největších světových událostí, z nichž se všechny ve všech stvořeních neopakovaly, soudě podle toho, kolikrát jich byl Bhušunda svědkem. Některé z nich jsou tu uvedeny, aby to dosvědčily. - Pozn. S.V.) V každém věku tu byli mudrci, kteří ukazovali Pravdu a šířili védy. Byli tu Vjásové, kteří zapisovali staré příběhy a legendy. Válmíki sepsal svatý text Rámajánu a jím byla také zaznamenána posvátná kniha obsahující tvé rady Rámovi. Původně to bylo sto tisíc veršů. V této epoše ji Válmíki sepíše již podvanácté. Existovala také stejně významná svatá kniha Bhárata, která je již zapomenuta.

Aby zničil démony, rodí se Pán Višnu znovu a znovu jako Ráma. V tomto věku je zrozen již pojedenácté. A jako Kršna se Pán Višnu zrodí již pošestnácté.

Nicméně to vše je jen zdání. Svět jako takový není Skutečnost. Zdá se být skutečný jen pro nevědomou mysl. Vzniká a zaniká mrknutím oka jako vlna na hladině oceánu. Tři světy jsou si během některých epoch podobné a během jiných jsou zcela odlišné. V důsledku rozličností mám v každé době nové přátele, nové příbuzné, nové služebníky a nové příbytky. Někdy přebývám v Himalájích, někdy v horách Malaja a jindy mám v důsledku skrytých tendencí svůj příbytek zde v tomto hnízdě.

V každém věku se mění i směry. Protože já jediný jsem přežil i Brahmovu noc, vím o těchto změnách. Směry jako sever, východ, jih a západ se mění podle umístění pólů a pohybů hvězd, Slunce a Měsíce. Změní-li se jedno, mění se i druhé. Vím ale, že tento svět není skutečný ani neskutečný. Jedinou Skutečností je pohyb energie v kosmickém Vědomí. V důsledku mylného chápání se to jeví jako stvoření, které zase zmizí. Taková iluze způsobuje zmatek ve vztazích a povinnostech. V některých časech se syn chová jako otec, přítel jako nepřítel a muž jako žena. Někdy „v temných časech“ se lidé chovají, jakoby nastal „zlatý věk“ a naopak.


Překlad Lenka Vinklerová

další části knihy

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.