Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha V. - O zániku - V.049

2. 1. 2019 - Lenka

Představa „to jsem já“ se objevuje v mysli nevědomého člověka, nikoli u toho, kdo získal Sebepoznání. Ten, kdo zná Pravdu, ví, že „já jsem vše“. Není zatažen do utrpení, neboť se nepřipoutává k omezeným věcem, které utrpení přinášejí. Nenechá se ovládat radostí ani smutkem.

V.49

VASIŠTHA pokračoval:

Aby se o všem ujistil, vydal se Gádhi ještě jednou do Bhútamandala. Ještě jednou si od tamních lidí vyslechl tentýž příběh, ještě jednou uctil boha Višnua a ještě jednou se před ním Višnu zjevil.

GÁDHI se zeptal:

Pane, šest měsíců jsem strávil putováním a dvakrát si vyslechl tentýž příběh, jež tamní lidé mají za pravdivý. Objasni mi to, prosím.

VIŠNU řekl:

Ó Gádhi, události z příběhu se odrážejí ve tvé mysli, ačkoli se k tobě nevztahují. Podobně je tomu u zdánlivého spojení mezi vránou, jež usedla na strom, a kokosem, který ze stromu v tutéž chvíli spadl. Tamní lidé vyprávějí příběhy, které ty považuješ za své! Taková shoda náhod je naprosto běžná. Někdy je tatáž představa sdílena mnoha lidmi najednou. Někdy má mnoho lidí tentýž sen, mnoho lidí podléhá stejnému přeludu a mnoho opilců má stejnou zkušenost, že se svět s nimi točí. Pár dětí si hraje na totéž, pár dětí hraje stejnou hru.

Podobné přeludy vznikají v myslích lidí i ohledně času. Čas je představa mysli a vztahuje se k určitým jevům v podobě vzájemné příčinné souvislosti.

Višnu zmizel a Gádhi dlouhý čas rozjímal. Potom se začal znovu modlit a Višnu se před ním znovu objevil.

GÁDHI prosil Višnua:

Pane, jsem Tvojí májou naprosto zmatený. Prosím, zbav mě mého zmatku.

VIŠNU řekl:

To, co jsi viděl v kraji Bhútamandala a v městě Kira, bylo pravdivé. Muž jménem Katandža se tam před časem opravdu narodil. Pak přišel o své příbuzné a stal se králem ve městě Kira. To vše se objevilo v tvém vědomí. Tak jako občas mysl zapomene na to, co skutečně zakusila, tak se také může domnívat, že prožila něco, co nikdy neviděla. Tak jako člověk sní nebo má vize, může i v bdělém stavu zakoušet halucinace. Ačkoli Katandža žil před několika lety, ve tvém vědomí se to zdálo jako přítomnost.

Představa „to jsem já“ se objevuje v mysli nevědomého člověka, nikoli u toho, kdo získal Sebepoznání. Ten, kdo zná Pravdu, ví, že „já jsem vše“. Není zatažen do utrpení, neboť se nepřipoutává k omezeným věcem, které utrpení přinášejí. Nenechá se ovládat radostí ani smutkem.

Poněvadž nejsi plně osvícený, je tvoje mysl připoutána k iluzi objektivního vnímání, k pojmům a představám. Mája se šíří do všech směrů a jen ten, kdo zůstává ustálen ve středu, je od této iluze osvobozen. Od teď se po dobu deseti let věnuj intenzivní meditaci.

Gádhi začal hluboce meditovat a získal Sebepoznání. Žil potom jako osvobozený mudrc, zbavený strachu a utrpení.


Překlad Lenka Vinklerová

další části knihy

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.