Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha V. - O zániku - V.037-038

31. 10. 2018 - Lenka

Poté, co Prahláda takto rozjímal, vstoupil do stavu, v němž nejsou mentální proměny, ale kde je nekonečné blaho nerušené pohybem myšlenek. Seděl nehnutě jako socha.

Uběhl dlouhý čas. Démoni dělali, co bylo v jejich silách, aby ho probudili, ale nepodařilo se jim to. Po tisíci letech usoudili, že je Prahláda mrtev.

V.37, 38

VASIŠTHA pokračoval:

Poté, co Prahláda takto rozjímal, vstoupil do stavu, v němž nejsou mentální proměny, ale kde je nekonečné blaho nerušené pohybem myšlenek. Seděl nehnutě jako socha.

Uběhl dlouhý čas. Démoni dělali, co bylo v jejich silách, aby ho probudili, ale nepodařilo se jim to. Po tisíci letech usoudili, že je Prahláda mrtev.

V podsvětí nastal zmatek. Hiranjakašipu byl mrtev a jeho syn byl pro svět mrtev též. Nebyl nikdo, kdo by usedl na trůn. Démoni se potulovali po světě, řízeni pouze svými rozmary a choutkami. Byl tu naprostý chaos a vládlo právo silnějšího.

Mezitím ochránce vesmíru Višnu ležel na svém hadu (bájný had Ánanta - pozn. L.V.) v oceánu mléka a rozmýšlel o stavu vesmíru. Ve své mysli viděl nebe a zemi a byl spokojený, že tady je vše v pořádku. Pak však pohlédl do podsvětí a uviděl Prahládu, hluboce ponořeného do transcendentálního stavu Vědomí. Démoni bez svého krále se nijak nezajímali o bohy v nebi a ti si tak užívali ničím neomezeného blahobytu.

VIŠNU přemýšlel:

Od té doby, co Prahláda vstoupil do transcendentálního stavu Vědomí, ztratili démoni všechnu moc. Bez hrozby démonů se bohové v nebi nemají čeho bát a také nemají co nenávidět. A když nepociťují strach ani nenávist, jistě brzy přejdou do nejvyššího stavu Vědomí, který je mimo všechny protiklady, a dosáhnou osvobození! Potom ale pozemšťané zjistí, že když nejsou žádní bohové, nemají náboženské obřady smysl. A tento vesmír, který tu měl být až do svého přirozeného zániku, nenadále zmizí. Nevidím v tom nic dobrého, proto myslím, že démoni by měli žít jako démoni. Pokud se démoni budou chovat jako nepřátelé bohů, převládne v tomto stvoření zbožné a spravedlivé jednání a nelze jinak, než že bude stvoření dál existovat a vzkvétat.

Vydám se ihned do podsvětí a znovu tam nastolím pořádek. Pokud nebude mít Prahláda zájem v podsvětí vládnout, určím na jeho místo někoho jiného. Toto je Prahládovo poslední vtělení a bude v něm žít až do konce vesmírného cyklu. Takový je řád vesmíru. Půjdu proto do podsvětí a probudím Prahládu. Přesvědčím ho, aby prožíval osvobozený stav Vědomí a zároveň spravoval svoje království. Tak bude možné zachovat toto stvoření až do jeho přirozeného zániku.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.