Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha V. - O zániku - V.028-V.029

19. 9. 2018 - Lenka

Jsi světlo Vědomí, Rámo, všechny světy mjí svůj původ v Tobě. Kdo je a kdo není tvůj přítel? Jsi neomezený. Všechny světy jsou navlečeny na tobě tak jako korálky v růženci, v mále. Jsi Bytí, které se nezrodilo a které neumírá. Toto Já je skutečné, zrození a smrt jsou iluzí. Zkoumej podstatu všech nemocí, které způsobují v životě utrpení, a žij bez tužeb a chtění. Jsi Světlo, jsi Bůh. A v tomto Světle se jeví svět. Svět nemá skutečnou a nezávislou existenci.

V.28, 29

VASIŠTHA pokračoval:

Pak všichni démoni, tedy královi přívrženci a poddaní, přispěchali do paláce a krále sedícího v hluboké meditaci obklopili. Protože nemohli pochopit, co se děje, pomysleli na svého učitele Šukru. V okamžiku se Šukra předními objevil, a když viděl, že Bali přebývá v nejvyšším stavu Vědomí, s radostným úsměvem se obrátil k démonům.

ŠUKRA řekl:

Ó démoni, je skvělé, že tento král Bali dosáhl dokonalosti pomocí vlastního úsilovného hledání. Nechte ho, ať se ustálí ve svém Já. Činnost mysli, která způsobuje vnímání světa, u něho ustala, proto na něj nemluvte. Jakmile je temná noc nevědomosti u konce, vychází slunce Sebepoznání. V tomto stavu se nyní Bali nachází. Až se v jeho vědomí objeví semínko projeveného světa, sám z tohoto stavu vyjde. Proto pokračujte ve své práci a za tisíc let se u Baliho znovu objeví vnímání světa.

Když to démoni vyslechli, vrátili se ke svým povinnostem a k péči o svou říši. Po uplynutí tisíce nebeských let strávených v meditaci probudila krále Baliho nebeská hudba. Celé město pak bylo osvětleno nadpozemskou září, která z krále vycházela.

BALI rozmýšlel:

Jak nádherný je stav, v němž jsem nyní kratičkou chvíli pobýval! Budu v něm pokračovat, protože co je mi do záležitostí vnějšího světa! V mém nitru nyní vládne nejvyšší klid a blaženost.

Mezitím démoni přispěchali ke králi. Když je Bali uviděl, pokračoval v přemítání.

BALI rozmýšlel:

Jsem Vědomí a není ve mně žádné pokroucení, žádné poskvrnění. Co můžu získat a čeho se můžu vzdát? Je to zvláštní. Toužím po osvobození, ale kdo mě omezil, kdy a jak? Proč tedy po osvobození vůbec toužím? Neexistuje omezení a neexistuje osvobození. Co získám meditací a co tím, když meditovat nebudu? Jsem osvobozen od iluze meditace i nemeditace, nechť se děje, co se má dít. Pro mě neexistuje zisk ani ztráta. Netoužím být v meditaci a netoužím v meditaci nebýt, netoužím po radosti a netoužím po tom, být bez radosti. Netoužím po nejvyšším Bytí ani po světě. Nejsem živý ani mrtvý, nejsem skutečný ani neskutečný. Klaním se svému Já, neomezenému Bytí! Ať už tento svět bude mým královstvím či nikoli, já budu To, co jsem. Co je mi do meditace, co je mi do království? Nechť je to, co má být. Nepatřím ničemu a nic nepatří mně. Není tu vůbec nic, co by mělo být vykonáno něčím, čemu říkáme já. Proč bych pak neměl dělat to, co je přirozené?

S tím král Bali upřel svůj zářivý zrak na přítomné démony, podobně jako Slunce sešle své paprsky na květ lotosu.

VASIŠTHA pokračoval:

A poté král Bali vládl svému království a vše dělal spontánně, aniž by něco promýšlel. Uctíval kněze, bohy a světce. Jednal uctivě se svými příbuznými. Bohatě odměňoval sloužící, rozdával milodary a byl laskavý k ženám.

Po určitém čase se v jeho nitru objevilo přání vykonat velký obřad. Zajistil tedy vše potřebné a celý rituál odpovídajícím způsobem zahájil. Toho využil Višnu, který chtěl sebrat vládu nad třemi světy Balimu a dát ji Indrovi. Proměnil se v trpaslíka a lstivě přesvědčil Baliho, aby vládu nad světem věnoval darem Višnuovi.

Ó Rámo, tento Bali byl příští Indra. Višnu ho vykázal do podsvětí, kde Bali přebýval jako osvobozený, osvícený mudrc a čekal, až přijde jeho čas a stane se vládcem nebe. Byl mu lhostejný jakýkoli vzestup či pád, úspěch či nepřízeň osudu. Jeho vědomí nezakoušelo nadšení ani sklíčenost. Dlouhou dobu panoval nad třemi světy, avšak nyní bylo jeho srdce klidné. Nad třemi světy bude znovu po dlouhý čas vládnout, tentokrát už jako Indra.

Vyhlídka na budoucí vládu nepřináší Balimu nadšení a uvržení do podsvětí mu nezpůsobuje smutek. Přijímá vše, co k němu samo přichází, a uvnitř sebe zůstává v klidu a míru.

Vyprávěl jsem ti příběh o tomto králi, Rámo, abys stejně jako on získal poznání a zakoušel nejvyšší blaženost. Zanechej zbytečné a marné touhy po potěšení smyslů. Přitažlivá věc, která tě láká, si nezaslouží tvůj obdiv o nic víc než skalní útvar, který ti z dálky něco připomíná. Mysl, neustále přelétající od jednoho k druhému, je nutno ve svém nitru pevně ustálit.

Jsi světlo Vědomí, Rámo, všechny světy mjí svůj původ v Tobě. Kdo je a kdo není tvůj přítel? Jsi neomezený. Všechny světy jsou navlečeny na tobě tak jako korálky v růženci, v mále. Jsi Bytí, které se nezrodilo a které neumírá. Toto Já je skutečné, zrození a smrt jsou iluzí. Zkoumej podstatu všech nemocí, které způsobují v životě utrpení, a žij bez tužeb a chtění. Jsi Světlo, jsi Bůh. A v tomto Světle se jeví svět. Svět nemá skutečnou a nezávislou existenci.

Dříve jsi opakovaně používal špatné představy o tom, co je žádoucí či nežádoucí. I toho zanechej. Pak budeš v rovnováze a kolo zrození se zastaví. Ať se bude chtít mysl utápět v čemkoli, ochraň ji od toho a nasměruj ji k pravdě. Takto lze divokého slona mysli ochočit a zkrotit. Nenech se zlákat prázdnými výroky samozvaných učitelů, kteří nemají přímou zkušenost. Nasloucháním mých slov jistě dojdeš osvícení.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.