Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha V. - O zániku - V.022-V.023

29. 8. 2018 - Lenka

Otče, jaký je cíl projeveného světa a tohoto stále se opakujícího bytí? Kdy tomu bude konec? Kdy bude konec iluzím mysli? Co má jedinec získat, aby dosáhl plného uspokojení? Co má poznat, aby už nic nehledal? Vím, že získat to pomocí zážitků světského potěšení a konání je nemožné. To jenom iluzi posiluje! Prosím, prozraď mi, jakými způsobem mohu navždy spočinout v nejvyšším klidu a míru.

 

Kapitola  4: Příběh krále jménem Bali

V.22

VASIŠTHA pokračoval:

Ó Rámo, dosáhni proměny mysli tak jako král Bali. Budu ti o něm vyprávět. Naslouchej tomu, co ti pomůže získat poznání věčné pravdy.

 

V části světa zvané džagat je něco, čemu se říká pátála neboli podsvětí. Jsou tu krásné démonky, vícehlaví plazi, démoni s obrovskými těly i ohromní sloni. Jsou jeskyně a hluboké štoly plné vzácných kamenů, místa posvěcená prachem posvátných nohou světce Kapily i místa posvěcená bohem Hátakéšvarou, jenž je uctíván nebešťankami.

Této oblasti vládl král démonů Bali, syn Viróčany. Učitelem a ochráncem tohoto krále byl sám Pán vesmíru, Šrí Hari, proto Baliho uctíval i sám bůh nebe, Indra. Teplem, které byl Bali schopen vyzařovat, vyschly oceány a hory přemisťoval pouhým pohledem. Bali zde vládl dlouhý čas, až ho jednou přepadl hluboký klid a on začal přemítat.

BALI přemýšlel:

Jak dlouho budu vládnout podsvětí a jak dlouho budu putovat po třech světech? Co získám vládou nad tímto královstvím? Jestliže všechno ve třech světech podléhá zániku, jak může někdo doufat ve štěstí?

Stále dokola si užíváme týchž nechutných radostí, tatáž činnost se opakuje den za dnem. Jak to, že ani moudrý člověk tím není zahanben? Stále znovu a znovu stejný den a stejná noc, život na tomto světě se točí dokola jako ve víru.

Když toto děláme každý den, jak můžeme dosáhnout stavu, v němž dochází k zániku této opakující se existence? Jak dlouho se budeme točit ve víru a jaký to vše má smysl?“

Pak si Bali vzpomněl na rozhovor se svým otcem Viróčanou.

KRÁL BALI se zeptal:

Otče, jaký je cíl projeveného světa a tohoto stále se opakujícího bytí? Kdy tomu bude konec? Kdy bude konec iluzím mysli? Co má jedinec získat, aby dosáhl plného uspokojení? Co má poznat, aby už nic nehledal? Vím, že získat to pomocí zážitků světského potěšení a konání je nemožné. To jenom iluzi posiluje! Prosím, prozraď mi, jakými způsobem mohu navždy spočinout v nejvyšším klidu a míru.

V.23

VIRÓČANA mu odpověděl:

Můj synu, existuje ohromná říše dostatečně velká na to, aby obsáhla tři světy. Nejsou tam jezera, oceány, hory, lesy ani řeky, není tam půda, obloha, vítr ani Měsíc, nejsou tam bozi, polobozi ani démoni, není tam rostlinstvo ani nebe, vysoko ani nízko, nejsem tam já ani bůh Višnu. Jediné, co tam je, je nejvyšší Světlo. Je všemohoucí, všudypřítomné a je vším. Spočívá v klidu, jakoby nečinné. Na popud Jeho jakožto krále dělá všechno jeho ministr – co není, to vyvolá, a co je, to mění. Ministr není schopen něco prožívat, ani nic neví. Ačkoli je nevědomý a neschopný vnímání, udělá pro svého pána cokoli. Král zůstává sám, ustálený v klidu a míru.

BALI se zeptal:

Otče, co je touto říší, zbavenou nemocí těla a duše? Kdo je onen ministr a kdo onen král? Je to krásný a neobvyklý příběh. Prosím, vysvětli mi to vše do podrobností.

VIRÓČANA odvětil:

Ani všichni bohové a polobozi dohromady, ani síla mnohonásobně větší než jejich nemůže ohrozit ministra. Není ani Indrou, králem bohů, ani bohem smrti či bohatství, není bohem ani démonem, nad nimiž lze snadno zvítězit. Třebaže se říká, že bůh Višnu pobil démony, ve skutečnosti je zahubil tento ministr. I bozi jako Višnu jím byli přemoženi a rodí se tu. Bůh lásky dostává svoji moc od tohoto ministra. Zlost bere svoji sílu též od něj. A v důsledku jeho přání je zde neustálý střet mezi dobrem a zlem.

Ministra může porazit jen jeho král, nikdo jiný. Když se během času v králově nitru zrodí takové přání, je ministr snadno poražen. Ministr je ve třech světech nejmocnější a tři světy jsou jeho výtvor! Jsi-li schopen ho přemoci, pak jsi opravdový hrdina.

Jako vykvete lotos při východu slunce, tak dojde k projevení tří světů, jakmile se objeví ministr. Když ministr odpočívá, tři světy pozastaví svoji činnost. Můžeš-li ho porazit s myslí jednobodově zaměřenou a osvobozenou od iluze a nevědomosti, pak jsi skutečný hrdina. Zvítězíš-li nad ministrem, zvítězil jsi nad všemi světy i se vším, co je v nich. Nezvítězíš-li nad ministrem, nezvítězil jsi nad ničím, třebaže si můžeš myslet, že jsi ve světě to či ono přemohl.

Proto, můj synu, k získání dokonalosti a věčného blaha použij všechny prostředky a celou svoji sílu, a ať jsou překážky a těžkosti jakkoli velké, dosáhni porážky mocného ministra.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.