Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI



Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

V.4 - Učení/upadéš (z knihy Dásbódh)

29. 6. 2018 - Martin

Opusťte své myšlenky a naslouchejte tomuto pocitu „já jsem“, protože tato pozornost je jediným skutečným *učením/upadéš, které existuje. Řekněte mi, jak a kdo by mohl znát všechny „mnohé“ druhy sádhan a pravidel? Ale vše, co je v nich vysvětlováno, je tu jen a jen díky onomu bez-myšlenkovitému Já. Dokonce i toto poznání „já jsem“ je sdělováno oním Jedním Jediným, které je uvnitř tohoto poznání.

|| Šrí Rám ||

 1. Opusťte své myšlenky a naslouchejte tomuto pocitu „já jsem“, protože tato pozornost je jediným skutečným *učením/upadéš, které existuje (setrvávejte v tomto pocitu „já jsem“ a on se stane vaším učitelem). Řekněte mi, jak a kdo by mohl znát všechny „mnohé“ druhy sádhan a pravidel? Ale vše, co je v nich vysvětlováno, je tu jen a jen díky onomu bez-myšlenkovitému Já. Dokonce i toto poznání „já jsem“ je sdělováno oním Jedním Jediným, které je uvnitř tohoto poznání („mnohé“ sádhany a dokonce i toto „já jsem“ jsou tu proto, že tu jste vy, tedy že tu je ona Skutečnost). *(Mysl, která se nachází poblíž (upa) Boha.)

 2. Je to On, kdo učí mantru „já jsem“ a je to On, kdo vyslovuje tuto *nám-mantru. A je to ono Jedno Jediné, které opakuje toto Óm. *(Maharádž: na-aham znamená „já nejsem“.)

 3. Je to ono Jedno Jediné, které vyslovuje mantru Šivy, Bhavání, Višnua, Mahá-Lakšmí, Avadhúta, Ganéši a mantru Mártandy.

 4. Je to ono Jedno Jediné, které vyslovuje mantru Matsji, Kúrmy a Varahy (ryba, želva a divočák jsou první tři inkarnace Višnua). A mantru Narasimhy, Vamany, Bhárgavy, Raghunátha a Krišny (další inkarnace Višnua).

 5. Je to On, kdo vyslovuje mantru Bhairavy, Malhariho (Khandóbhá), Hanumána, Jakšiní, Nárájany, Pandurangy a Aghóra-mantru.

 6. Existují mantry Šéši a Garudy, mantry větru a ducha Vétály (krále duchů) a ducha Dzótinga. Existuje tak mnoho různých manter, ale pochopte, že je všechny vyslovuje On.

 7. Existují mantry bohyň Bálá, Bagulá, Kálí, Kankálí a mantra Batuky. Těchto manter je velice mnoho, ale mají jen omezenou sílu „mnohého“. (Mantry jsou sestaveny ze slov a jejich síla spadá převážně do oblasti světa jmen a forem; každé slovo je vlastně mantrou; řeknete třeba „já jsem tělo“ a touto mantrou vytvoříte nesčetně dalších manter či konceptů jako třeba „toto je bůh“, „toto je kámen“, „toto je přítel/nepřítel“ atd. Nemají snad slova tuto moc?)

 8. Tím, že lidé setrvávají v podobě těchto oddělených forem, které si sami vytvořili („jsem takový a takový“), tak pokaždé, když se objeví nějaký bůh, je tu i mantra, která s ním souvisí. Tato prázdná slova způsobují nespočet problémů. Ale pochopte, že prapůvodem všech těchto hrubých a křiklavých slov (tedy manter) je prostor.

 9. Dokud tu přetrvává objektivita (tedy svět objektů), potom se toto poznání „já jsem“ stává pouhým počítáním bohů a toto poznání „já jsem“ se stává „mnoha“ mantrami sestavenými z hrubých slov***. A proto tyto „mnohé“ myšlenky by měly být přivedeny k tomu, aby pochopily toto „já jsem“.

*** Siddharaméšvar Maharádž: Každé slovo či výrok, který vyslovíme, je ve své podstatě mantrou. Manžel jí a řekne své manželce „Dones mi vodu!“ Je to vyslovená mantra a díky ní se později objeví voda. Není to snad síla mantry? „Dones mi vodu!“ Tím, že to řekne, mu žena donese vodu a čin je vykonán. Kdyby jen opakovala mantru „Dones mi vodu, dones mi vodu, dones mi vodu,“ potom by její manžel žádnou vodu nedostal. Ale pokud pochopí smysl mantry, potom je čin donesení vody dokončen a její manžel přímo vodu zakusí.

 1. Uvnitř oné nezměrné Skutečnosti je věnec manter, ale každá mantra se stala odlišnou od ostatních. Ale pochopte, že tyto „mnohé“ mantry znáte jen díky onomu „umění“ máji (tedy díky poznání a této tiché mantře „já jsem“.)

 2. Ono Jedno Jediné uvnitř „mnohých“ manter způsobí konec elementů. Ono Jedno Jediné uvnitř „mnohých“ manter ukončí mentální a fyzickou bolest. Ono Jedno Jediné uvnitř „mnohých“ manter utiší horečku po uštknutí hadem či bodnutí škorpionem (touhy).

 3. Mezi „mnoha“ druhy manter, které znějí v uších naslouchajícího, je také učení „ty jsi On“. Pochopte ono Jedno Jediné, které nám sděluje různé druhy džapy, meditace a půdži, které se odehrávají uvnitř těla.

 4. Je to ono Jedno Jediné, které říká „Šiva, Šiva“, je to ono Jedno Jediné, které říká „Hari, Hari“, a je to ono Jedno Jediné, které nás učí říkat „Vitthal, Vitthal“.

 5. Je to ono Jedno Jediné, které říká „Krišna, Krišna“, je to ono Jedno Jediné, které říká „Višnu, Višnu“, a je to ono Jedno Jediné, které nás učí říkat „Nárájana, Nárájana“.

 6. Je to ono Jedno Jediné, které říká „Ačjut, Ačjut“, je to ono Jedno Jediné, které říká „Anant, Anant“, a je to ono Jedno Jediné, které nám říká, abychom opakovali „Datta, Datta“.

 7. Je to ono Jedno Jediné, které říká „Rám, Rám“, je to ono Jedno Jediné, které říká „Óm, Óm“, a je to ono Jedno Jediné, které říká „*Meghašjám, Meghašjám“ a je to ono Jedno Jediné, které říká, že je nutné pamatovat na „já jsem“. *(Krišna)

 8. Je to ono Jedno Jediné, které říká „Guru, Guru“, je to ono Jedno Jediné, které říká „Paraméšvara“, a je to ono Jedno Jediné, které říká, že je nutné mít na paměti Vighna-Haru (Ganéša, ničitel neštěstí).

 9. Je to ono Jedno Jediné, které říká „Šjám-Rádž“, je to ono Jedno Jediné, které říká „Garuda-Dhvadž“, a je to ono Jedno Jediné, které nám říká, abychom opakovali „Adhókšadž“.

 10. Je to ono Jedno Jediné, které říká „Dév, Dév“, je to ono Jedno Jediné, které říká „Kéšav, Kéšav“, a je to ono Jedno Jediné, které říká, že bychom měli opakovat „Bhárgava, Bhárgava“.

 11. Je to ono Jedno Jediné, které říká „Višvanáth“, je to ono Jedno Jediné, které říká „Mallári“, a je to ono Jedno Jediné, které provádí džapu a říká „Tukáí, Tukáí“.

 12. Tato bez-myšlenkovitá svarúpa se stala mnoha mantrami, a proto by toto Jedno Jediné mělo být pochopeno. Pomocí tohoto „já jsem“ dosáhnete pochopení oné nekonečné svarúpy, která sídlí v tomto „já jsem“. Když se toto spontánní „já jsem“ setká se svým vlastním já, potom se jedná o Guruovo učení/upadéš.

 13. Je to ono Jedno Jediné, které mluví o čtyřech mudrách (jógických gestech) khéčarí, bhúčarí, čáčarí a agóčarí, a je to ono Jedno Jediné, které učí rozličné ásany/pozice.

 14. Je to ono Jedno Jediné, které odkrývá skrytý poklad („já jsem“ či Óm) a ono Jedno Jediné je oním zvukem Óm, které se ozývá uvnitř (On je poznávajícím i poznaným a mimo Něj tu nic není). Toto Jedno Jediné je Guruem, jenž poznal pindu/tělo a toto Jedno Jediné je Guruem, jenž nám ukazuje, že toto poznání pindy není nic jiného než On sám.

 15. Je to ono Jedno Jediné, které mluví o cestě činů/karmy; je to ono Jedno Jediné, které je cestou uctívání („On dělá vše.“); je to ono Jedno Jediné, které mluví o osmidílné józe a o mnoha vířících sférách mysli.

 16. Je to ono Jedno Jediné, které mluví o odříkání, je to ono Jedno Jediné, které rozmlouvá o adžapě (viz 17.5, tichá a plynulá podpora džapy); je to ono Jedno Jediné, které kvůli hrubým elementům expandovalo, a je to ono Jedno Jediné, které je Znalcem těchto hrubých elementů (tedy tohoto světa jmen a forem).

 17. Je to ono Jedno Jediné, které vypráví o saguně („já jsem všude“), a je to ono Jedno Jediné, které rovněž promlouvá o nirguně (já neexistuji), je to ono Jedno Jediné, které učí o těchto posvátných místech (saguna a nirguna) a říká „měli byste vykonat poutě na tato posvátná místa.“

 18. Je to ono Jedno Jediné, které vyslovuje velká védická prohlášení (mahávákja, například ahambrahmasmi – já jsem brahman), a je to On, kdo vám říká „vaší džapou by mělo být „já jsem To“. Je to jedině ono Jedno Jediné, které předává toto učení a říká „Toto ‚vše‘ je brahman.“ (To On učí sagunu a poté nirgunu.)

 19. Je to ono Jedno Jediné, které vypráví o cestě Šakti („já jsem síla/já dělám vše“); Je to ono Jedno Jediné, které dává vznik tomuto „já“. A je to On, kdo setrvává na této cestě k osvobození. A je to ono Jedno Jediné, které ničí smyslové orgány Svým pochopením (není tu nic, kromě mne).

 20. Je to ono Jedno Jediné, které vysvětluje vašíkarnu (magický rituál k ovládnutí něčí mysli – něco jako hypnóza; vaša – ovládnutý pomocí kouzla, očarovaný) (tedy ono Jedno Jediné vysvětluje stav, kdy je člověk očarován a oblouzněn „mnoha“ jmény a formami); a je to ono Jedno Jediné, které vám říká, jak být klidný a tichý. Je to jedině ono Jedno Jediné, které člověka zmate, ovládne a udělá z něj idiota, který opustí Svůj vlastní příbytek (Já). Je to ono Jedno Jediné, které je touto neustále přítomnou rozmluvou „já jsem“, a je to ono Jedno Jediné, které Svým kouzlem způsobí, že se vaše mysl naplní mnoha myšlenkami. (Je tu jedině ono Jedno Jediné, které se stává „já jsem“ a přijímá „mnohé“ formy a koncepty.)

 21. Toto učení „já jsem“ se stalo „mnoha“ učeními. A proto pochopte, že jsou všechna vytvořena jedině oním Jedním Jediným. Potom je toto učení učením o bez-myšlenkovité a nezměrné svarúpě.

 22. Je tu tak mnoho různých druhů učení, ale bez pochopení tohoto poznání nemají žádný smysl a jsou prázdná. (jejich základem je „Já jsem“, protože vy tu vždycky jste; ať už toto učení odmítáte, nebo je přijímáte, tak tu prostě jste). *** Ono Jedno Jediné je esencí „já jsem“; Ono je Bůh a toto boží „slovo“ pochází od Něho.

*** Siddharaméšvar Maharádž: Tím, že člověk pozná/získá jednu jedinou dovednost, a sice paramárthu (Konečné Pochopení, Dosažení, Skutečnost), tak je mu dáno požehnání znát vše ostatní. Světec Kabír řekl: „Znát ono Jedno Jediné znamená znát vše; neznat Jedno Jediné znamená nevědět nic.“

Šlóka || „Lidé mohou číst mnoho posvátných knih. Mohou uctívat mnohé bohy. Milý Partho! Bez Sebe-poznání je vše zbytečné. Šivaisté, Šaktové, přívrženci dalších doktrín, kterých jsou mraky, ti všichni jsou jen zmatení džívové, kteří následují chybné koncepty. Nejlepším prostředkem k očištění, je Sebe-poznání, nic jiného nestojí nad ním.“

 1. Díky tomuto „já jsem“ je tu poznání, kdy odlišnosti zaniknou. To je ten nejlepší prostředek k pročištění, protože se na vše dívá stejně. A proto by měl člověk získat toto poznání Já/átma-džňána, které je zdrojem všeho.

 2. Uvnitř poznání tohoto „vše“ sídlí poznání Já/átma-džňána. Díky onomu „Pánu světa“ (Džagadíša) (tedy díky Já) je tu ono místo setkání a tato „řeč“ „já jsem“. (Člověk musí použít ostré rozlišování k tomu, aby oddělil Poznávajícího/Purušu od poznaného/Prakruti; jedině potom je dosaženo Sebe-poznání).

Šlóka || Ať už se v jakémkoli těle usadí jakékoli poznání o jakémkoli předmětu, jsem tam Já a budu tam Já i v budoucích zrozeních, jakožto služebník služebníka tohoto člověka.

 1. Ani *Brahma, bůh se čtyřmi tvářemi, nezná velikost Sebe-poznání/átma-džňána. Tak jak by potom mohl mít toto poznání ubohý a zmatený džíva v práně? *(Jeho čtyři tváře jsou čtyřmi druhy zrození. Říká se, že je stvořitelem tohoto světa. Znamená to, že je intelektem a ať přiřkne onomu Já jakékoli jméno, tak se jím stane.)

 2. Spojení s tímto posvátným místem „já jsem“ lze dosáhnout tak, že odhodíme vše hrubé a budeme se koupat ve vodách poznání. A ještě vyšším stavem, než je stav čiré sattva guny, je toto čiré poznání átma (tedy ne-poznání).

Šlóka || Ovoce, které člověk získá poznáním brahman, je milionkrát větší, než koupele na posvátných místech a všechny milodary.

 1. Jakmile toto „já jsem“ múla máji získá ono Sebe-poznání/átma-džňána, potom je tu Skutečnost, tajemství všech tajemství. Ale nejprve naslouchejte tomuto „já jsem“, a potom dojde k pochopení tohoto čirého poznání. 

Tímto končí 4. kapitola 5. dášaky knihy Dásbódh s názvem „Učení/upadéša“.

Z anglického překladu Johna Norwella přeložil Martin Vinkler


Další kapitoly z knihy Dásbódh (+ předmluva + zpívaný Dásbódh + PDF)

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.