Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha IV. - O existenci - IV.054 - IV.056

30. 5. 2018 - Lenka

Vědomí či Já nemá smysly, a třebaže právě Ono je konajícím, jenž stojí za vším děním, je jakoby netečné, nečinné. Člověk žije svůj život sto let. Proč by se nesmrtelné Já během této krátké doby honilo za smyslovým potěšením? I kdyby byl svět se všemi objekty skutečný, nebyl by důvod, aby vědomé Já toužilo po nevědomých objektech. A pokud skutečný není, nemůže taková snaha vést k ničemu jinému než k neštěstí.

IV.54

SYN DASURY se zeptal:

Otče, řekni mi prosím, jak sankalpa, neboli představa, myšlenka, záměr, vzniká, vyvíjí se a zaniká.

DASURA odvětil:

Můj synu, jakmile se v neomezeném Vědomí stane, že si Vědomí začne být samo sebe vědomo a nahlíží na sebe jako na objekt, je tu semínko všech představ. Je velmi jemné, ale brzy zhutní a zaplní celý prostor. Když se Vědomí nechá pohltit vytvářením představ, začne si myslet, že objekt je odlišný od subjektu. Vytváření představ vzklíčí, roste a množí se, a to pak nevede ke štěstí, ale k utrpení. V tomto světě neexistuje jiný důvod utrpení než vytváření představ!

Představy vznikají čirou náhodou (jako když vrána usedne na kokosovou palmu, a aniž by to spolu souviselo, spadne v téže chvíli z palmy kokos). Ale záležitost, která nemá skutečnou existenci, je stejně schopna růst! Tvé narození není skutečné. Tvoje existence též není skutečná. Když to pochopíš, všechno neskutečné mizí.

Nezabývej se myšlenkami. Nedrž se představ o svém bytí. Jenom díky představám je tu budoucnost. Není důvod se bát všechny představy zarazit. Není-li tu myšlenka, vytváření představ ustává. Můj synu, je snazší přestat s vytvářením pojmů a představ, než rozdrtit květinu, která leží na tvé dlani. To druhé vyžaduje úsilí. Jakmile ustanou představy, je tu klid a mír a utrpení je odstraněno i se svými kořeny. Všechno v tomto vesmíru je představa či myšlenka. Má různá pojmenování jako mysl, duše, džíva, inteligence, podmíněnost mysli, ale těmto jménům žádné skutečné věci neodpovídají. Proto se oprosti od všech myšlenek a neplýtvej životem a námahou na další usilování.

Jak postupně představy slábnou, je člověk méně ovlivňován štěstím či neštěstím. Poznání neskutečnosti objektů brání vzniku lpění. Kde není přání, není nadšení ani sklíčenost. Právě mysl je džívou a právě mysl staví vzdušné zámky a rozpíná se do minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Není možné porozumět vlnám a vírům představ, ale lze snad říci aspoň následující: Smyslové zážitky vytváření představ podporují. Pokud zanecháme vytváření představ, vlny a víry zmizí. Kdyby tyto představy byly skutečné, jako je pro uhlí skutečná jeho černá barva, nešlo by se jich zbavit. Ale protože tomu tak není, mohou být tyto představy zničeny.

IV.55, 56

VASIŠTHA pokračoval:

Během toho, co jsem naslouchal výkladu mudrce Dasury, jsem sestoupil na strom Kádambu. Za nějakou dobu jsme již společně rozmlouvali o Sebepoznání a já pomáhal v synovi Dasury probouzet nejvyšší Poznání. Pak jsem je opustil a tobě to vyprávím, abych vykreslil povahu projeveného světa. Tento příběh je pravdivý jako svět sám!

Přestože věříš, že svět i ty jste skuteční, udělej toto – spočívej ve svém vlastním Já. Pokud si myslíš, že jste skuteční i neskuteční zároveň, přijmi k takovému proměnlivému světu vhodný postoj. A pokud se domníváš, že je svět neskutečný, pak buď pevně ustálen v neomezeném Vědomí. Ať už se domníváš, že svět má či nemá Stvořitele, nenech si tím zakrýt své pochopení.

Vědomí či Já nemá smysly, a třebaže právě Ono je konajícím, jenž stojí za vším děním, je jakoby netečné, nečinné. Člověk žije svůj život sto let. Proč by se nesmrtelné Já během této krátké doby honilo za smyslovým potěšením? I kdyby byl svět se všemi objekty skutečný, nebyl by důvod, aby vědomé Já toužilo po nevědomých objektech. A pokud skutečný není, nemůže taková snaha vést k ničemu jinému než k neštěstí.

Oprosti se od svých tužeb. Jsi v tomto světě To, co jsi. A když to víš, tak si svět užívej. Tak jako je světlo tam, kde svítí lampa, tak se všechny činnosti na světě dějí v přítomnosti Já. Lampa nemá za svůj cíl svítit a stejně tak není cílem Já něco dělat. Přesto se vše děje právě v přítomnosti Já. Jsou možné dva přístupy. Buď „jsem všudypřítomné bytí, které nic nekoná,“ nebo „jsem konajícím, který stojí za vším děním ve světě“. Přijmi jeden z nich a v obou případech dospěješ ke stavu dokonalé rovnováhy, jež je nesmrtelností. Budeš osvobozen od toho, co máš nebo nemáš rád, od toho, co chceš nebo nechceš. Budeš osvobozen od hloupých pocitů jako „ten mě pomohl“ či „ten mě ublížil“. Ó Rámo, možná vnímáš, že nejsi konající a neexistuješ, nebo že jsi konající a jsi vše. Anebo zkoumej podstatu Já pomocí otázky „Kdo jsem já?“ a pochop, že nejsi nic z toho, co je ti přisuzováno. Buď ustálen v Já, nejvyšším stavu Vědomí, v němž přebývají ti nejlepší z těch, kdo tento stav znají.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.