Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha IV. - O existenci - IV.052 - IV.053

9. 5. 2018 - Lenka

I kdyby se člověk zabýval všemi možnými druhy duchovních cvičení, i kdyby jako své učitele měl samotné bohy a i kdyby byl v nebi či jiných sférách, osvobození nedosáhne jinak, než tím, že odejdou všechny představy. Skutečné a neskutečné či směsice obojího jsou jen představy, nic jiného. Představy samy nejsou ani skutečné, ani neskutečné. Co lze vůbec v tomto vesmíru nazvat skutečným? Můj synu, oprosti se od představ, myšlenek či záměrů, a jakmile budou pryč, tvá mysl se přirozeně obrátí k tomu, co je za myslí, tedy k neomezenému Vědomí.

VASIŠTHA pokračoval:

V té době jsem se nacházel v blízkosti tohoto stromu a zaslechl, jak Dasura učí svého syna.

DASURA řekl:

To, co bych ti rád sdělil o projeveném světě, ti ukáži pomocí následujícího příběhu. Žil byl mocný král jménem Khótta, který si dokázal podrobit tři světy. Božstva vládnoucí nad světy věrně následovala jeho příkazy. Těžko by někdo vyčíslil všechny jeho skutky, které přinesly jednou štěstí, jindy neštěstí. Jeho chrabrost nedokázal nikdo žádnou zbraní, ani ohněm, zpochybnit o nic víc, než by kdo mohl udeřit pěstí prostor. S jeho činy se nemohly měřit ani skutky Indry, Višnua či Šivy.

Tento král měl tři těla, nejvyšší, střední a nejnižší (kvality sattva, radžas a tamas), která pohltila světy. Král se zrodil z prostoru a v prostoru přebýval. Vybudoval zde město, které mělo tři části (zemi a oblasti nad a pod zemí), čtrnáct okrsků (nebeských sfér), a kde bylo mnoho krásných zahrad, nádherné vrcholky hor i sedm moří, jež svým třpytem připomínaly perly. Byly zde také dva zdroje světla, teplý a studený (Slunce a Měsíc), které nikdy neslábly.

Ve městě král stvořil několik druhů bytostí. Některé přebývaly ve vyšších sférách, další uprostřed a jiné dole. Některé měly život dlouhý, jiné krátký. Měly černé vlasy a devět otvorů propouštějících vzduch dovnitř a ven (k udržení života). Byly vybaveny pěti světly (smysly), třemi sloupy (dvěma nohama a páteří) a bílými podpěrami (kostrou) a obaleny vlhkou hlínou (masem). Všechno vytvořila Mája neboli síla přeludu onoho krále.

A král žertuje a hraje si s duchy a skřety (egoismu), žijícími v nevědomosti, které si stvořil na obranu svých příbytků (svých těl). Nikde nemá stání, žije v jednom městě, ale už si buduje další ve své mysli. Pod vlivem duchů se hrne z jednoho místa na druhé, opouští jeden příbytek a stěhuje se do nového, přemítá o zničení (těla) a přemístění do nového a to taky uskutečňuje. Někdy naříká nad tím, jaký je hlupák, a jindy se raduje, jak je oproti druhým úspěšný.

Oceán projeveného světa si s králem pohrává a on tak žije, vítězí i ustupuje, padá a znovu se zvedá, vzkvétá a odchází.

IV.53

DASURA pokračoval:

Toto je obraz stvoření vesmíru a člověka. Khótta, který vzešel z velkého prázdna, není nic jiného než představa či záměr. Tato představa vznikla ve velkém prázdnu sama od sebe a sama od sebe zase ve velkém prázdnu zanikne. Celý vesmír a vše, co je v něm, je výtvorem této představy. Ve skutečnosti i trojice Brahma, Višnu a Šiva je částí této představy. A právě tato představa je odpovědná za stvoření tří světů, čtrnácti okrsků a sedmi moří. Město vystavěné králem není nic jiného než tělo živé bytosti, s rozličnými orgány a vlastnostmi. A různé druhy bytostí žijí v různých oblastech, bohové v nejvyšších sférách a ostatní v těch nižších.

Vystavěním imaginárního města se král nalézá pod ochranou duchů. Tito duchové tvoří ahamkáru neboli princip jáství. Král v tomto těle prožívá svět. Jednu chvíli ho vidí za bdělého stavu a po nějaké době zaměří svoji pozornost dovnitř, kde zase prožívá svůj sen. Cestuje z jednoho města do druhého, z jednoho těla do druhého, z jedné říše do druhé.

Po mnohém putování se u něho rozvíjí poznání, přestává mít mylné představy o světě a jeho potěšeních, a až se dostane na konec své poutě, všechny jeho představy ustanou.

Jednu chvíli se zdá, že zakouší poznání a moudrost, ale v následujícím okamžiku je chycen touhou po potěšení, jeho pochopení se rozplývá a on je opět jako malé dítě. Představy krále mohou být jako neproniknutelná temnota (způsobují nevědomost a zrození v nižších úrovních stvoření), mohou být naopak čiré a průhledné (umožňují dosažení poznání a přitahují člověka blíže k pravdě), anebo nečisté, pošpiněné (způsobují to, že se svět a jeho potěšení jeví člověku přitažlivě). Jakmile všechny představy odejdou, je tu osvobození.

I kdyby se člověk zabýval všemi možnými druhy duchovních cvičení, i kdyby jako své učitele měl samotné bohy a i kdyby byl v nebi či jiných sférách, osvobození nedosáhne jinak, než tím, že odejdou všechny představy. Skutečné a neskutečné či směsice obojího jsou jen představy, nic jiného. Představy samy nejsou ani skutečné, ani neskutečné. Co lze vůbec v tomto vesmíru nazvat skutečným? Můj synu, oprosti se od představ, myšlenek či záměrů, a jakmile budou pryč, tvá mysl se přirozeně obrátí k tomu, co je za myslí, tedy k neomezenému Vědomí.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.