Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

III.7 - Utrpení pěti-elementárního světa (z knihy Dásbódh)

9. 2. 2018 - Aleš

Když tu jsou elementy (objektivizace) a zlý duch zvaný ego, pak se odvracíte od této universální formy „vše“ směrem k objektům; a když kvůli bezvýznamné a umíněné mantře(„já jsem ten a ten/ta a ta pán/paní“) cestujete z místa na místo v práně, potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

Je-li toto universální „vše“ pyšné na dosažené znalosti („já znám toto a tamto“), pak si přivodí potíže na „mnoho“ let dopředu; a když probíhá období planety Saturn ***, přináší to s sebou velký strach. Potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

|| Šrí Rám ||

 

Šlóka – Potíže, které si musíme protrpět či pohodlí,
které se nám dostane z  vnějších objektů,
se nazývá problémem, který přináší vnější svět.

 1. Dříve tu byla rozprava o universálním „já jsem“ a teď se budeme pozorně věnovat tomu, co přináší mentální utrpení (tj. pozornost tělesného vědomí). Když všechno zapomenete, fyzická či živelná utrpení se stanou universálním pocitem „já jsem“ a pak by toto átma mělo být pochopeno (Já neexistuji).

 2. Jestliže má toto „já jsem“ spojení s hrubými elementy (tj. objektivizace), potom tu vyvstávají muka radosti a bolesti; mysl je pak zneklidněna a tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 3. Pokud soustředění zkušenosti „já jsem“ přináší tato světská muka, pak by se měla objasnit tato rozprava „já jsem“. Potom lze jasně pochopit (příčinu) utrpení, které prožila tato zkušenost „já jsem“ (Toto utrpení zakouší mysl a tělo, avšak zkušenost „já jsem“ tím není zasažena).

 4. Když si poraníte nohu nebo si zaseknete třísku do ruky či se píchnete do kůže jehlou nebo úlomkem bambusu, pak tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 5. Někdo trpí alergiemi a je citlivý na výtažky různých rostlin či ho bodne hmyz, pak tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 6. Když vás otravují vosy, komáři a mouchy; nebo vás kousnou moskyti či mravenci, kterých je několik druhů; když vás vysávají pijavice a zákeřný hmyz, pak tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 7. Když vás koušou blechy či jiná malá stvoření; když po vás lezou a bodají vás velcí červení mravenci, štěnice, vši a brouci, pak tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 8. Když vás bodne škorpión či stonožka; když člověka napadne tygr či vlk nebo medvěd, když vás obtěžuje a přepadne hejno ptáků či soumarské zvíře/dobytek nosící náklad, pak tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 9. Když na vás zaútočí divoký dobytek, bizoni, medvědi, sloni či jiná divoká zvířata nebo když na vás zaútočí dravci, pak tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 10. Když člověka odvleče krokodýl (tj. ego viz 3.10.3) nebo je Skutečnost náhle zahnána nebo upadne do zmatku, pak tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 11. Když na vás zaútočí velký nebo malý had, kterých je „mnoho“ druhů, nebo jiný plaz či vodní živočich; když se toto neomezené paramátman stává „mnohými“ divokými zvířecími škůdci, pak tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 12. Je-li člověk napaden koněm, býkem, oslem, psem, prasetem, liškou nebo divokou kočkou, pak tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 13. Člověk může být krutě napaden a útok může přijít od „mnoha“ škůdců způsobujících mnoho bolesti; když spousta těchto různých hrubých forem způsobuje neklid a utrpení, pak tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 14. Když se zřítí fošny či zdi domu; dojde-li k sesuvu útesu či se náhle zasype tunel, nebo když hrubé tělo zakryje universální tělo „vše“, pak tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 15. Jestliže je toto *Samo-jediné, jež je v nitru každého, prokleto (tj. „Ty jsi tělo; tvoje jméno je takové a takové“); jestliže se oddá magii (tj. „Toto je muž a toto je žena“ atd.), když si toto Samo-jediné začne představovat „mnoho“ forem a začne šíleně toužit po těchto objektech světa, které jsou bezpodstatné (vytvořené z ničeho); pak tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa *(Toto Samo-jediné je átma puruša, jenž je v nitru každé bytosti).

 16. Jestliže se toto Samo-jediné, jež je v nitru každého, nechá vyprovokovat a očarovat; jestliže se toto Samo-jediné, jež je v nitru každého, znečistí a znesvětí; jestliže se toto Samo-jediné, jež je v nitru každého, nechá polapit a odvést; pak tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 17. Jestliže je toto Samo-jediné, jež je v nitru každého, otráveno jedem (tyto objekty světa jsou jedem, neboť naše touha po nich přináší pomalou smrt); jestliže je toto Samo-jediné, jež je v nitru každého, obviněno a obžalováno; jestliže je toto Samo-jediné, jež je v nitru každého, chyceno do pasti a uvězněno, pak tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 18. Jestliže se střetnete se lvem, tygrem či silným mužem, jestliže se kvůli nevědomosti před vámi objeví nějaké překážky, jestliže je v práně na vás uvaleno velké břímě, pak toto „já jsem“ trpí mukami hmotného světa.

 19. Jestliže šlápnete omylem na rozpálené uhlí či se vaše ruka dostane do prolákliny ve skále, nebo když upadnete při běhu, pak tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 20. Jestliže spadnete náhle do propasti, studny, jezera nebo strouhy, jestliže spadnete z útesu či uklouznete z břehu řeky, nebo když se kvůli nedostatku pozornosti toto universální tělo „vše“ propadne dolů, pak tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 21. Jestliže je někdo sklíčený v této pevnosti (těle) pokryté kůží; jestliže se ztotožníte s tímto hrubým tělem a jestliže tato Skutečnost poté vydává hlasitý vzlyk bolesti, pak tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 22. Když vám z chladu popraskají rty či kůže na dlaních, chodidlech, atd.; nebo se nehty polámou a ztratí pevnost či máte vyrážku a následkem toho je tu svědění, pak tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 23. Když dojde k spálení jazyka po zhltnutí velmi horkého jídla či vody; když vás stále honí mlsná nebo když si při jídle zlomíte zub, pak tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 24. Když je dítě, které je zcela vydáno na milost druhých, bito rákoskou či je s ním hrubě zacházeno; jestliže je vám upřena „potrava“ v podobě universálního „já jsem“ a tohoto prožívání „já jsem všude“/„vše“, pak se stáváte zplihlým a bídným tělem, a tomuto „jménu“ nastávají muka hmotného světa.

 25. Jestliže je urážena snacha či je natolik ztrhaná, že ji to přivede k pláči, nebo je bita či trýzněna pálením, pak tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 26. Jestliže se někdo dopustí chyby („já jsem tělo“), pak může být potrestán zataháním za uši; jestliže si někdo vetře do očí velmi ostré koření či prášek do jídla s názvem asafoetida či je někdo ztotožněn s hrubým tělem, potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 27. Jestliže tu je bití, shlukování a usilování o „mnohost“; jestliže to, co je vzdálené od átman (ego) podvádí neomezené paramátman a jestliže tu je pocit, že jste daleko od svého domova/mahéra (místo, kde se nachází Guru), potom tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 28. Jestliže máte piercing v uších či nose, nebo tetování po těle; jestliže jste potrestáni spálením zad žhavými železnými pruty, potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 29. Jestliže vás nepřátelé (ego a smyslové objekty)násilím odvlečou do cizí země, a jestliže vás otrokář odprodá jako otroka někomu velmi nízkému („já jsem tělo“), potom umřete následky velkého utrpení a tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 30. Jestliže vyvstane nemoc „mnohosti“ („já jsem tělo“ a z toho vyplývá „mnoho“ myšlenek), potom je „řeč“ mentálně trýzněna; a jestliže je přiveden doktor či vymítač/exorcista, potom tomuto „já jsem“ nastávají muka fyzické existence.

 31. Je-li podávána pacientovi štiplavá medicína a je donucen podstoupit nepříjemné procedury, aby se vyléčil, potom tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 32. Když trpíte „mnoha“ touhami máji; když trpíte po použití odvarů a hořkých kapek, potom tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 33. Když vám jsou předepsána projímadla či jiné léky k vyzvracení jídla; když je To Samo-jediné vystaveno režimu iluze; když je opomíjen tento příběh „já jsem“, potom tu je neštěstí a pohroma, a toto „jméno“ utrpělo muka hmotného světa.

 34. Když tu jsou zádrhele a rozuzlení připoutanosti a zálib; když tu je popichování a obtěžování „zcela opilého nemotory“; když je v práně Skutečnost donucena trpět velkou bolestí, potom tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 35. Když na pokožku aplikujete výtažek z rostlin, který ji přivodí ekzém; když musíte vytrpět „mnohá“ mučení; když vám berou krev žilou a položí na rány pijavice, aby vám krev vysály, potom tomuto „já jsem“ nastala muka fyzické existence.

 36. Když tu je nemoc „mnohosti“ a na neomezené a neproniknutelné Já jsou nasazeny léky „mnohosti“; když je v práně utrpení a mučení této Skutečnosti, potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 37. Když je vybuzeno pět elementů uvnitř tohoto nezničitelného Samo-jediného (tj. objektivizace), potom tyto elementy udělují „mnoho“ drsných zacházení a výprasků. Tato „mnohá“ utrpení způsobená soužením ve světě by moudří lidé měli znát.

 38. Když vás přepadnou lupiči (tj. myšlenky) a tento zloděj (tj. mysl) způsobí velké utrpení; když je Skutečnost donucena trpět, pak se to nazývá mysl a tomuto „já jsem“ nastala muka fyzické existence.

 39. Jestliže jste spáleni plameny ohně, poté se tato Skutečnost potácí bolestí v práně a naříká nad takto způsobeným zraněním; potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 40. Jakmile se tento krásný chrám pocitu „já jsem“ stává „mnohými“ myšlenkami a tento poklad drahokamů (drahokamy jsou toto „slovo“ a bez-myšlenkovité pochopení) se stává rovněž „mnohými“ myšlenkami; potom se to božské a moudré nechá uchvátit „mnohými“ myšlenkami a je spáleno na popel.

 41. Je tu „mnoho“ semen (nikoliv však toto semeno stvoření, tj. „vše“) a je tu „mnoho“ objektů (nikoli však tento objekt „vše“); je tu „mnoho“ zvířat a „mnoho“ věcí a masek; je tu mnohé bohatství; avšak toto vše bude lidmi spáleno na popel (toto všechno se stane nakonec ničím).

 42. Jestliže pole zasáhne požár a ten spálí veškerou úrodu obilí; a jestliže požár zachvátí i pole s cukrovou třtinou a dalšími plodinami, potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 43. Jestliže se náhle vznítí požár či ho někdo záměrně založí; jestliže někdo utrpí ztrátu či škodu z nějakého podnikání, potom tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 44. Jestliže se bez-myšlenkovost a toto „vše“ nechají spálit v ohni vědění (tj. počátek individuality; je tu něco mimo mne); potom se Skutečnost stane myslí/čitta(Čitta začne něco vnímat/„chopí“ se něčeho a myslí na to stále dokola; čid/vědomí na rozdíl od čitty to něco okamžitě odhodí a již na to více nemyslí), a je odkázána vytrpět si své trable a tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 45. Když zapomenete, odhodíte nebo necháte bez povšimnutí toto „já jsem“; když se zatouláte od tohoto „já jsem“ či s ním přerušíte kontakt, překryjete ho či rozrušíte, potom tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 46. Jakmile se v práně objeví toto místo padlého a zmateného ega (tělesného vědomí), pak může utéct „mnoho“ ochočených/zdomácnělých zvířat či se může stát, že vás opustí vaše děti a natrvalo zmizí. Potom tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 47. Zloději či nepřátelé vás mohou znenadání přepadnout a způsobit velkou zkázu; mohou zpustošit váš dům a odvést vaše zvířata, potom tomuto „jménu“ nastávají muka světské existence.

 48. Když vám někdo úmyslně zničí úrodu či uřeže stromy (banánovníky) nebo vám nasype sůl ke stromům/kořenům s betelovými ořechy, aby je zničil, či jsou spáchány nějaké další z „různých“ zlých činů, potom tomuto „já jsem“ nastávají muka hmotného světa.

 49. Je tu vrah chtivého cestovatele (ego zabíjí džívu); jenž je alchymistou (ten, kdo chce přeměnit obecný kov ve zlato), hypnotizérem, podvodníkem a udavačem (to vše je mysl).

 50. Ten, kdo ukradne bohatství „mnohosti“ („To vše náleží mně“), je zlodějem. On sebere veškerou nádheru „mnohosti“; vezme objekty „mnohosti“ kvůli své nevědomosti a potom tomuto „jménu“ nastala muka hmotného světa.

 51. Když světlo udeří a nastane chlad (tj. záblesk mysli říká: „Toto je takové a takové“ a zahřmění sděluje „Já jsem takový a takový“; pak je přidělena forma a jméno bezforemnému a bezejmennému a vše se stává hrubohmotné/chladné); když je někdo v práně chycen v hustém dešti (tj. touhy padají z mraků nevědomosti); když spadne átma do této velké povodně máji a začne se topit, potom tomuto „já jsem“ nastala muka světské existence.

 52. Jakmile se nekonečné paramátma stane řekou v záplavě (tou řekou samsáry), pak se v této řece a okolí objevují víry, velké nárazové vlny a útočný hmyz, škorpióni a hadi tužeb.

 53. Potom je ve Skutečnosti toto Samo-jediné lapeno v práně a v této přeplněné tísni a rvačce nabývá konkrétní formu. A i když se topí a bojuje, aniž by se snažilo dosáhnout břehu, tomuto „já jsem“ nastávají muka této světské existence.

 54. Potom je mysl neustále ztracena v samsáře a tato žena (prakrti) na sebe bere falešnou formu (manželky svého muže) a mluví hlasitě a hrozně (na rozdíl od jemného a hlubokého pocitu „já jsem“). Její dcera se stává vdovou (tzn., že ztratila také svého purušu) a její syn je hloupý (tzn., že nemá žádné rozlišování) a tomuto „já jsem“ nastala muka světského života.

 55. Když tu jsou elementy (objektivizace) a zlý duch zvaný ego, pak se odvracíte od této universální formy „vše“ směrem k objektům; a když kvůli bezvýznamné a umíněné mantře(„já jsem ten a ten/ta a ta pán/paní“) cestujete z místa na místo v práně, potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 56. Je-li toto universální „vše“ pyšné na dosažené znalosti („já znám toto a tamto“), pak si přivodí potíže na „mnoho“ let dopředu; a když probíhá období planety Saturn ***, přináší to s sebou velký strach. Potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

*** Sadésati značí 7,5 délek (1 délka je asi 20 cm, tj. délka od konce palce po konec malíčku s rukou plně roztaženou). Je to průměrná délka tělesné formy. Sadésati je rovněž období neštěstí trvající sedm a půl let (Návrat planety Saturn trvá podle indické astrologie 7,5 roku). Avšak skutečné Sadésati je lidské tělo.

 1. Když tu jsou „mnohé“ nežádoucí časové úseky, nepříznivé polohy měsíce, planet a hvězd; když přijde doba velkých katastrof a smrti, potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 2. Když věříte ve zlá znamení, jakými jsou například nevhodné kýchnutí, zahoukání sovy, svištění ještěrky či pokřik vrány či jiného „černého“ opeřence (tj. všechny druhy pověr); když tato znamení zapříčiní vznik obav a pochybností v mysli, pak tomuto „já jsem“ nastala muka tohoto světa.

 3. Když vám nějaký věštec, potulující se v ulicích, předpoví blížící se neštěstí a to vám přivodí strach, nebo když máte velmi zlý sen, který vzbudí obavy, potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 4. Jestliže zavyje liška či pes a následně přepadne universální tělo „vše“ nějaká pochybnost či zlé tušení; jestliže tyto „mnohé“ nechtěné předzvěsti vstoupí do mysli a přivodí starosti, potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 5. Jestliže se vydáte na cestu a objeví se náhle nějaké zlé znamení; jestliže věříte v „mnoho“ cest a „mnoho“ rozdílností, potom se Skutečnost rozpadne v důsledku smíchání gun(tj. představivosti), a je tu světská mysl a tomuto „jménu“ nastala muka hmotného světa.

 6. Jestliže jste v práně vrženi do spoutanosti a vystaveni ukrutnostem, pak tu jsou „mnohá“ utrpení a tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 7. Jestliže jste v práně trestáni králem (král je átma puruša a ten, kdo na Něho zapomene, si musí vytrpět karmu) a připoutáni k chabému, bezmocnému tělu a biti Jeho rákoskou; jestliže se zhroutíte z horského svahu až k samému úpatí stejně jako bytost spadne na dno v této řece samsáry, potom tomuto „já jsem“ nastala muka světa.

 8. Když tu jsou cesty „mnohosti“ a nespočet rozličných tvarů a forem, pak může dojít k trestu v podobě zmrskání bičíkem, holí či dlouhým kořenem. Tyto „mnohé“ tresty přinášejí muka hmotného světa, a proto je třeba, aby bylo „zmiňováno“ toto „já jsem“.

 9. To Jedno-jediné může být potrestáno různými způsoby. Například zatlačením dřevěného kolíku do řitního otvoru nebo přivázáním k sudu s vínem a zapálením či napínáním ruky a nohy s následným bitím, kopáním a tlučením. Jestliže se toto stane, potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 10. Můžete být skopáni, zfackováni či pokáleni hnojem, nebo vám mohou být do uší nasypány drobné kamínky a uši pak zkrouceny. Následkem těchto „mnoha“ způsobů mučení vás třeba kvůli bolesti postihne záchvat a vy se začnete pohybovat sem a tam, což vede k emocionálnímu vyšinutí. Potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 11. Když vás pověsí za ruce, svázané za zády, když vám jsou kolem nohou připevněny řetězy, když jste svázáni ke stromu a biti, když jste chyceni do pasti a drženi pod neustálou kontrolou, potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 12. Když vám jsou do nosních dírek nality hořké či kyselé tekutiny jako například citrusové šťávy, slaná voda či voda s hořčicí, potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 13. Když jste stahováni opakovaně pod vodu, když jste svázáni a hozeni před slona, když jste zapřaženi jako dobytek a neustále biti, potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 14. Když vám jsou propíchnuty uši, nos, ruce, nohy, jazyk či rty háčky (někde se lidé nechají takto propichovat a pokládají to za duchovní praxi), potomtomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 15. Když vás postaví na šibenici nebo jste zasaženi šípem; když vám jsou odejmuty oči či varlata nebo vám jsou pod nehty zapíchnuty jehly, potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 16. Když jste uvrženi do trýznivých potíží či je s vámi zacházeno s opovržením; jste-li zesměšňováni, zneuctěni či v hádce zavrženi, potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 17. Je-li někdo stažen z kůže nebo mu jsou vraženy do uší či do řitního otvoru dřevěné kolíky, potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 18. Je-li někdo trýzněn vyhladověním a donucen vytrpět a prodělat mnohé formy týrání a vyčerpávajícího úsilí, potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 19. Když je mysl donucena přemoci zradu a klam požitím jedu (Maharádž: Tento svět je pomalým jedem); když někdo setne někomu hlavu a zakope ji pod jeho nohy (když nepoužíváte rozlišování/vivéku); potom tomuto „já jsem“ nastala muka této světské existence.

 20. Když vám někdo strčí velkého plaza do kalhot či jste zamčeni v místnosti se vzteklou kočkou či jste přivedeni na šibenici (Siddharaméšvar Maharádž: Neustále stojíte na šibenici); pak tyto způsoby „mnohosti“ přinášejí mnoho utrpení a tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 21. Když tu je rozvalina a zkáza způsobená toulavým psem (pes se toulá s vyplazeným jazykem a hledá, co by kde dostal); když tu je rozvalina a zkáza způsobená tygrem (mája se vozí na tygrovi); když tu je rozvalina a zkáza způsobená pěti elementy (objektivizace); když tu je rozvalina a zkáza způsobená krokodýlem (ego); když tu je troska a zkáza způsobená vychloubáním se svou vlastní silou (pýcha na dovednosti a zručnosti) a když tu je troska a zkáza způsobená okouzlující ženskou krásou, potom tomuto „já jsem“ nastala muka tohoto světa.

 22. Když jsou žíly a tepny vyrvány nebo je někdo sežehnut plamenem pochodně; když tu jsou takové krutosti „mnohosti“, potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 23. Když utrpíte ztrátu svých sil/schopností; když utrpíte ztrátu poznaného světa/prakrti; když utrpíte ztrátu vlastní vznešenosti (ztrátu universálního „vše“); když utrpíte ztrátu své důležitosti; když utrpíte ztrátu svých zvířat nebo když utrpíte ztrátu tohoto „vše“, potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 24. Když vám jako dítěti zemře matka; nebo vám v mládí zemře vaše žena; nebo zemře vaše dcera, když už jste starý, potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 25. Když tu je bolest, chudoba a „velký dluh“(zapomenout své vlastní bohatství a půjčovat si ho, jen abyste si mohli vytvořit zázemí/hrubohmotný svět a pokládat se tak za hrubohmotné tělo), potom tu je vyplenění tohoto „stavu za“; pak tu je samé neštěstí a pohromy, a vy jste tak nuceni jíst nekvalitní/nejlevnější potraviny (a ne tuto božskou potravu ve formě „já jsem“), potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 26. Když tu jsou velké katastrofy a zkázy; když tu je vítězství protivníka ve válce (válce s egem/ravana neboli světskými objekty/kuruovci) a následuje tak ztráta Onoho nejdrahocennějšího (Já), pak tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 27. Když tu nastává těžké období a hladomor/bezduché chtění věcí a tato božská „potrava“ není pochopena; když tu panuje podezíravost, pochybnosti a plno strachu; když tu je znepokojení, nesnadnost a neklid způsobený starostmi, potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 28. Když jste hozeni do drtičky (samsáry); nebo upadnete pod otáčející se kola sekačky (samsáry); nebo když jste vrženi do spalujícího víru/ohně „mnohosti“, potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 29. Když jste kvůli „mnohým“ praktikám a jejich účinkům/silám změněni a rozpolceni; jste-li vyhaslí a opotřebovaní kvůli nadměrnému pracovnímu vytížení a ztraceni v „mnohosti“, potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 30. Když jste oslepeni či vyplašeni působením světa/„mnohosti“; když jste zahanbeni či ignorováni „mnohostí“/světem; když chřadnete v práně kvůli potížím v „mnohosti“, potom tomuto „já jsem“ nastala muka hmotného světa.

 31. Tímto způsobem se To Jedno Jediné, které je nezměrné, stalo obyčejnou osobou/egem s horou starostí a trápením. Proto by měl správný posluchač znát bez-myšlenkovité Já, jež se stalo těmito mukami světa.

Tímto končí 7. kapitola 3. dášaky knihy Dásbódh s názvem „Utrpení pěti-elementárního světa “.

Z anglického překladu Johna Norwella přeložil Aleš Adámek


Další kapitoly z knihy Dásbódh (+ předmluva + zpívaný Dásbódh + PDF)

 

 

 

 

 

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.