Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

III.6 - Mentální útrapy (z knihy Dásbódh)

2. 2. 2018 - Gábina

Pak toto Átma, které smetla tato velká záplava iluze, dosáhlo druhého břehu; pak toto Átma, které trpělo ve snu, se z tohoto snu probudilo.

Toto Jedno Jediné, které je uvnitř každého, umíralo, ale obdrželo dar života. Toto Jedno Jediné, které se nacházelo ve velkém nebezpečí, bylo zachráněno a převládlo překypující štěstí.

Když dostalo Jedno Jediné, jež bylo nemocné, lék v podobě „já jsem“, pak se Átma stalo plným blaženého klidu a osvobodilo se z nemoci „já jsem tělo“.

Pokud jsi trpěl v samsáře a byl spalován trojími útrapami, jedině pak se staneš hodným příjemcem paramárthy.

|| Šrí Rám ||

 1. Pozornost tří gun přináší trojí útrapy. Avšak nyní (s touto „zkušeností“ saguna), by měla být vyřčena promluva nirguna (bez kvalit). Proto by měl být posluchač jednobodově zaměřen (a pozornost, která přináší tyto trojí útrapy, bude vyhlazena.)

 2. Toto Átma puruša, které bylo popáleno trojími útrapami, nabývá klidu ve společenství Pravdy/Světce. Toto Jedno Jediné, které prahne s hlubokou bolestivou touhou, se stává radostným, jakmile se těší tomuto „vše“.

 3. Když ten, koho sužoval hlad, obdrží toto „jídlo“, „já jsem“; když ten, kdo byl sužován žízní, dostane tuto „živou vodu“; když je uvězněný propuštěn, pak je tu přetékající radost.

 4. Pak toto Átma, které smetla tato velká záplava iluze, dosáhlo druhého břehu; pak toto Átma, které trpělo ve snu, se z tohoto snu probudilo.

 5. Toto Jedno Jediné, které je uvnitř každého, umíralo, ale obdrželo dar života. Toto Jedno Jediné, které se nacházelo ve velkém nebezpečí, bylo zachráněno a převládlo překypující štěstí.

 6. Když dostalo Jedno Jediné, jež bylo nemocné, lék v podobě „já jsem“, pak se Átma stalo plným blaženého klidu a osvobodilo se z nemoci „já jsem tělo“.

 7. Pokud jsi trpěl v samsáře a byl spalován trojími útrapami, jedině pak se staneš hodným příjemcem paramárthy.

 8. Když se však tato Skutečnost stane těmito trojími útrapami, jak tu pak může být Skutečnost? Nyní by tu měla být tato „řeč“ a v důsledku toho by zde měl být Jeden Jediný puruša, podpůrce této „řeči“. (Všechno zapomeň a setrvej v tom, co zůstává. Toto je poznání neboli tato „řeč“. Potom pochop, že není třeba ani tohoto poznání).

 9. Jedním druhem útrap jsou útrapy mentální; druhý druh se vztahuje k pěti-elementárnímu či fyzickému světu a třetí souvisí s bohy neboli božstvími (tj. osud; výsledek minulých činů). Tyto trojí útrapy byste měli poznat.

 10. Jak může být toto Átma mentálně mučeno a co znamená rozpoznání Átma? A proč by měly být mentální útrapy tohoto pěti-elementárního či fyzického světa poznány? (Pochopte, že toto trápení se děje tělu a nikoli Átma.)

 11. A jak mohou Átma postihnout útrapy uvalené osudem/bohy? Jak může být tato Skutečnost stavem neboli složitým/obtížným rozpoložením? Tuto bez-myšlenkovitou svarúpu je nutné jasně pochopit a učinit ji rozsáhlou.

 12. Tudíž bez-myšlenkovitý „řečník“ musí rozšířit tento „příběh“ Boha a pokud jsou zde mentální útrapy, tak nyní pozorně naslouchejte (nasloucháním tohoto „já jsem“ budou útrapy transcendovány).

 13. Když se „řeč“ „já jsem“ sloučila s tělem, se smyslovými orgány, pohybovým ústrojím a pránou, pak je zakoušena vyčerpanost z radostí i bolestí a tomuto „já jsem“ se přihodí mentální útrapy (pak je toto „já jsem“ zapomenuto a objeví se tělo, smysly atd. a mentální utrpení je akceptováno/přijato.)

 14. Když vejde do těla múla mája („já jsem“), pak se v důsledku smyslových orgánů a orgánů činnosti objeví utrpení. Pak této Skutečnosti a její „řeči“ přijdou tyto mentální útrapy.

 15. Pokud v těle vznikne nějaké mentální utrpení a jestliže se díky práně objeví nějaká bolest, jak potom může být utvořeno toto bez-myšlenkovité ryzí poznání? (A pokud je zde toto bez-myšlenkovité poznání, jak může být vytvořeno mentální utrpení?)

 16. Když máte svrab; když máte nemocnou kůži na hlavě; když jste uhrovití, máte kožní červy, máte otoky u kořínků vlasů nebo neštovice či spalničky; když v těle dochází k takovýmto nemocem, přihodí se tomuto „já jsem“ tyto mentální útrapy.

 17. Když se v podpaží objeví hnisavý nádor, vřed na hlavě u kořínků vlasů, škaredá kůže, dráždivé a bolavé choroby jako hemoroidy; pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 18. Když se mezi dalšími nemocemi dostaví nateklé prsty; když je tato múla mája mrzutá, podrážděná, škrábe se, má otoky dásní, zlomené zuby; pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 19. Když máte puchýře nebo je tato Skutečnost nateklým tělem, nebo když je tu nadýmání a křeče, pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 20. Když tu je hluboce zakořeněný vřed nebo se rozšíří jiné kožní onemocnění; když tu je obrna nebo ušní infekce; pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 21. Když je zde suchá či mokrá lepra, anémie nebo tuberkulóza a další vážná onemocnění těla, pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 22. Pokud je tu zánět kloubů nebo špatné zažívání, když dochází k nadýmání nebo cítíte bolest v pažích a nohou anebo máte opakované závratě, pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 23. Je-li je zde infekce moči, na kůži se objeví skvrny, máte bolesti žaludku a migrény, pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 24. Když se objeví bolest ve slabinách nebo bolest v krku, nebo také bolesti zad či bolesti kloubů, pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 25. Když je tu bolest kloubů, průjem nebo zvracení, nebo také žloutenka, kožní poruchy, bulky v nose a horečka způsobená změnou vody a klimatu; pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 26. Když tu je dehydratace nebo chřipka; nebo závrať a mžitky před očima, vrací-li se vám pořád horečka a třes, pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 27. Když dochází k akutní zimnici a teplotě, když jsou zde hlad, malátnost a zmatenost, nebo když je tu bolestný stav způsobený touhou po sexuální vášni; pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 28. Když tu je lenost, hloupost a zneuctění. Objeví-li se v mysli strach, když tu je každou chvíli zapomětlivost a duščitta (8.6; zapomnění na sebe sama), pak do tohoto „jména“ saguna vešly mentální útrapy.

 29. Objeví-li se inkontinence či kapavka nebo krvácení vředů, když je stolice příliš tvrdá, pak je člověk velmi neklidný a tomuto „já jsem“ se přihodily mentální útrapy.

 30. Když tu je mučivá bolest v břiše, průjem nebo žaludeční infekce, když je tu neklid způsobený zácpou nebo když tu je chybná diagnóza nemoci; pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 31. Pokud se objeví kýla nebo červi nebo úplavice; když stolice obsahuje nestrávené jídlo a krev; pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 32. Když se objeví otok žaludku a ostré bolesti; naraženina, nebo nemůžete polykat. Nebo když je tu nevolnost; pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 33. Když máte škytavku nebo máte pocit, že se dusíte, když zvracíte, máte sucho v ústech a bolí vás v krku a máte rýmu, pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 34. Když máte astma, nemůžete popadnout dech nebo máte infekci hrdla; když vás trápí těžký kašel nebo návaly způsobené horečkou, když se objeví meningitida nebo vysoká horečka; pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 35. Když byl někdo zahanben či zneuctěn, když má v práně tato Skutečnost strach a zmatek nebo když hlas prozrazuje to, co nemá být prozrazeno; pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy (toto „jméno“ nelze prozradit; je původní „řečí“, která je mimo myšlenky a promluvy mysli.)

 36. Když se objeví záškrt nebo bolest jazyka, když je zkažený dech nebo vypadnou zuby kvůli infekci v dásních; pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 37. Je-li narušena slezina nebo je tu krvácení z nosu, když se objeví tuberkulóza nebo náhle přijdete o zrak; když si useknete prst; pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 38. Objeví-li se nějaká bolest nebo je vytržen zub, když se kousnete do jazyku či rtu; pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 39. Když vás bolí ucho nebo oko, když trpíte „mnoha“ bolestmi; máte-li vrozenou slepotu nebo se narodíte jako eunuch; pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 40. Když se na očích objeví bílé stopy, pokud se na zorničce utvoří katar, když je oko nemocné nebo nic nevidíte, když jste zmaten, v depresi nebo mentálně omezený; pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 41. Když je člověk němý, hluchý nebo chromý, když nemáte končetiny nebo jste mentálně nevyrovnaný, když jste paralyzovaný nebo máte špatně tvarovanou páteř, nebo je-li jedna noha delší než ta druhá; pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 42. Když máte tupozrakost, zkroucený krk nebo šilháte, když máte oči vypuklé nebo zbarvené, když přestanete růst nebo špatně chodíte, nebo máte-li šest prstů nebo zastřený hlas, když jste škaredí, pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 43. Máte-li přerostlé zuby nebo vám chybí ty přední, máte velký nos, nebo když nemáte žádný nos či uši, když nesmyslně žvaníte, když jste vyzáblí nebo naopak tlustí, pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 44. Zakoktáváte-li se nebo nedokážete pořádně mluvit, jste-li slabí, nemocní nebo máte nevzhlednou tvář či tělo, jste-li závistiví, nenasytní, pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 45. Pokud se špatně ovládáte, jste pomstychtiví a zlomyslní, když jste chtiví, závistiví a urážliví, jste-li zlí a krutí, pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 46. Pokud vám dělá potíže vstát nebo cítíte ztuhlost, pokud máte zablokovaný krk, jsou-li vaše svaly opuchlé a bolestivé, pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 47. Dojde-li k předčasnému nebo problematickému porodu nebo potratu, pokud se v prsou nevytvoří žádné mléko nebo je-li nějak infikované, pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 48. Máte-li nemocné nehty, nebo jste zbytečně promrhali svou sílu, máte-li žaludeční potíže kvůli špatnému jídlu nebo kvůli tomu, že jste se přejedli, pokud se to, co je „klidné a tiché“, zablokuje, pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 49. Máte-li oteklá víčka nebo je-li vaše obočí přerostlé a spletené, nebo máte-li zánět spojivek či potřebujete nosit brýle, pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 50. Pokud máte na kůži jaterní skvrny či znaménka nebo trpí-li kůže nedostatkem pigmentu, když máte na kůži vředy či boláky, pokud dojde k demenci, pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 51. Když vzplane „mnoho“ myšlenek a když se objeví tato hromada rostoucího masa nazývaná tělem, když v tomto těle „vše“ vyvstane zkažený zápach, je-li zde hrubé chování a nesmyslné tlachání, objeví-li se povrchní náklonnosti a touhy, pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 52. Když vyvstane „mnoho“ úzkostí a obav, když je tu „mnoho“ spalující bolesti z přemýšlení, když existuje úzkost, přestože tu nejsou žádné nemoci, pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 53. Když přijdou potíže spjaté se stářím a objeví se „mnoho“ chorob, když začne tělo chátrat, pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 54. Když přijdou „mnohá“ onemocnění a „mnohá“ utrpení, když je tu „mnoho“ zkušeností a „mnoho“ zlomených částí (a jedno Jediné, které je bez částí); když je v práně přítomno utrpení a strach, pak se tomuto „já jsem“ přihodily mentální útrapy.

 55. Takovéto jsou mentální útrapy. Jsou to vášně a muka předchozího hříchu, jímž je ztotožnění se s tělem. Avšak ten, kdo neexistuje, nebude utopen v tomto nesmírném oceánu utrpení.

 56. Co víc by mělo toto „vše“ říct, než „já jsem“! V posluchači by mělo být pochopeno toto „vše“ a následně se toto pěti-elementární či fyzické utrpení spontánně stane tímto „vše“ (když všechno zapomeneme, pak je na pocity radosti a bolesti nahlíženo stejně a vy chápete, že se objevily ve vás, ale nejsou vámi.).

  Tímto končí 6. kapitola 3. dášaky knihy Dásbódh s názvem „Mentální útrapy“.

   

  Z anglického překladu Johna Norwella přeložila Gabriela Adámková

   


   

  Další kapitoly z knihy Dásbódh (+ předmluva + zpívaný Dásbódh + PDF)

   

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.