Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Samartha Rámdás - Manačé šlók: verše 190-210

7. 11. 2017 - David

Kdo je ten Bůh, který přebývá v našem srdci? Jak vypadá?
Takto se s úctou táže žák svého učitele.
Kde bude ten Bůh, až opustím tělo?
A jak najdu místo, kde přebývá?

Věz, že přebývá srdci.
Věz, že proniká vším stejně jako prostor.
Je vždy tady – nic z Něj neodchází ani do Něj nic nevstupuje.
Ani kousek prostoru není bez Něj.

 190.
Není konatelem činů ani strážcem vesmíru.
Nachází se až za řečí para.1 Není na něm ani smítko z víru iluze.
Pomocí přemýšlení (kalpita)2 dosáhni toho, co překračuje myšlení i myšlenky (nirvikalpa).
Odhoď připoutanost a přebývej v blaženosti Já.

191.
Ten, kdo se zatvrzele drží představy, že je tělem,
nedosáhne pochopení Vědomí do konce věku.
Parabrahma není možné pochopit kvůli pocitu „já“.
Mysl zůstává beze stopy moudrosti, nevědomost nebere konce.

192.
Mysl nemůže pochopit Jeho přirozenost, nemůže ji nalézt.
Jeho meditací je ponoření v Jednotě. Nic druhého se ani nemůže objevit.
Dokonalé pochopení není možné k ničemu přirovnat.
Přestane v něm existovat připoutanost i nepřipoutanost.

193.
Není ani poznáním (vědomím) ani nevědomostí.
Védy, šástry ani purány Ho nedovedou popsat.
Není viditelný (hrubý), neviditelný (jemný) ani není svědkem.
Védy neznají, neznají (nénatí nénatí) Jeho konce.

194.
Kdo je ten Bůh, který přebývá v našem srdci? Jak vypadá?
Takto se s úctou táže žák svého učitele.
Kde bude ten Bůh, až opustím tělo?
A jak najdu místo, kde přebývá?

195.
Věz, že přebývá srdci.
Věz, že proniká vším stejně jako prostor.
Je vždy tady – nic z Něj neodchází ani do Něj nic nevstupuje.
Ani kousek prostoru není bez Něj.

196.
Je i v té nejmenší částečce, která se pohybuje prostorem.
Nenajdeš nikde sebemenší místo, kde by nebylo Já (Ráma).
Zahleď se do hlubiny sebe sama a staneš se Jím.
Zde se v Něm rozplyne viditelné i neviditelné.

197.
Pokud bychom Já dali formu, bylo by jako prostor – neposkvrněné a všeprostupující.
Když nad tím budeš uvažovat a pochopíš, přetneš kořen světské existence.
Když Ho poznáš, ztotožnění s tělem se rozplyne.
A tvá touha bude navždy uspokojena.

198.
Prostor prostupuje celým vesmírem.
Ale Já nejde k prostoru přirovnat, protože prostor překračuje.
Já je jako Já, jediné, bez čehokoli dalšího.
Jak by mohlo něčím „prostupovat“, když nic kromě něj neexistuje? Je zbytečné říkat „Já prostupuje“.

199.
Jeho podoba není měřitelná časem ani prostorem.
Nepřipustí, aby se podřídilo rozumu.
Je velmi tajemné, ale přesto ho je možné okamžitě spatřit,
díky milosti Mistra.

200.
Když Ho dokonale pochopíš a spatříš jeho podobu – je to poznání.
Pak zmizí i stav „svědka všeho“.
Mysl se stane ne-myslí a slova utichnou, ztratí se.
Všude vidíš jen Jeho jako své skutečné Já.

201.
Mysli, opusť všechny své touhy.
Vždy se chovej řádně díky neustálé službě (séva) (tj. dělat to, co řekl Mistr).
V „domě Mistra“ zameť a vše vyčisti (vyčisti a ochraň svou mysl).
Cítím, že v tomto světe je to On, kdo mne krmí. Vše je jeho, patřím Mu i já.

202.
Otče Sadguru, zachraň mne z tohoto světského bytí.
Dej mi nekonečnou radost odseknutím zásluh i hříchů.
Vezmi mne, tvého sluhu, díky své milosti k sobě domů.
Ty, který jsi bratrem nešťastných, dej mi své požehnání a ochraňuj tuto ztracenou duši.

203.
Slova „Ty jsi To“ vše odstraní.
Obdržel jsem tvé učení, meditoval jsem a pochopil jsem Jedno.
Všechno úsilí pro získání světských věcí jsem snesl na jednu hromadu a opustil.
Neustále, v každém okamžiku, vidím tvá chodidla (učení, které jsi mi dal).

204.
Neprovádím džapu (opakování manter) ani tapas (askezi)
Nechodím do Káší ani do Gaji.3
Bez Tvé mysli, nejdu nikam4
Bez ustání vidím Tebe a tvé nohy.

205.
Hluboká touha (vásana) po osvobození je utišena.
Má mysl (vrtti) zůstává u nohou Mistra.
Vidím jen Jeho a tak se má mysl (vrtti) rozpustila v mém Já (svarúpa).
Pak se Já rozzářilo v celé své plnosti.

206.
Jakmile Ho uvnitř nalezneš, nebude už nic „druhého“, co bys mohl spatřit.
Mysl se pomocí mysli (přemýšlení) zbavila duality.
Setkali jsme se po mnoha dnech.
Překročením vědomí těla (vidéha) se celé tělo naplnilo klidem.

207.
Mysli, dosáhla jsi onoho tajemství,
ale stále musíš vytrvat ve vnitřním odhodlání.
Vždy se věnuj naslouchání (šravana) a přemítání.
Drž se společenství Já – to ti bude požehnáním.

208.
Mysli, vzdej se veškeré jiné společnosti
a s úctou se drž Mistra (Já).
Díky této společnosti se rozplyne i to největší utrpení.
Žij ve světě mezi lidmi a kráčej cestou pravdy, kde není žádná činnost (sádhana)5.

209.
Mysli, společnost Mistra (Já) zničí všechnu připoutanost.
K této společnosti se hned připojí i osvobození.
Mysli, v tomto společenství odpadne i provádění praxe (sádhana).
Mysli, díky tomuto společenství je beze stopy zničena představa duality.

210.
Nasloucháním těmto veršům pro mysl,
budou odstraněny všechny vady.
Díky této řádné praxi (sádhana) se i hlupák naplní poznáním (džňána), nepřipoutaností (vairágja) a silou pochopení (samartha).
Rámdás praví: „Díky víře spočívej v radosti osvobození.“

1Čtyřmi druhy řeči jsou: para – pouze pocit „já jsem“, pašjantí – už něco je, ale není to přesně určeno, madhjama – je to něco a je tu nutkání to vyslovit, vaikharí – slyšitelně vyslovená řeč (pozn. JN).

2Učení Mistra (pozn. JN).

3Káší je posvátné hinduistické město také známé jako Váránasí. Gaja je město na severu Indie blízko něj se nachází Bódhagajá, kde dosáhl Buddha osvícení (pozn. DD).

4Otázka: „Jak odstranit tento rozdíl mezi mojí a vaší myslí?“ Šrí Randžit Mahárádž: „Zapomeňte na svou mysl a přijměte mou mysl“ (4. června 2000, pozn. DD).

5Sádhana znamená doslova „dělat, dosahovat, provádět“ a v užším slova smyslu je to termín pro duchovní praxi (pozn. DD).

 


 

Další části Manačé Šlóku

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.