Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Samartha Rámdás - Manačé šlók: verše 169-189

31. 10. 2017 - David

Ne ten, kdo má mysl plnou skrytých žádostí,
kdo mluví o velkých věcech, ale sám se tím neřídí.
Ale ten, jehož činy odpovídají jeho řeči.
Mysli, najdi Sadgurua a následuj Ho.

Ten, kdo má oddanost, poznání, rozlišování a nepřipoutanost.
Je silným, slitovným a odpouštějícím jóginem.
Je moudrým, znalým a schopným.
V takovém jóginovi je možné nalézt spokojenost.

 169.
Zeptej se světců na nepřerušené, nepomíjející Nekonečno.
Odhoď stále rostoucí ego.
Pamatuj na To, co přesahuje všechny popisy (gunévína)1 i vlastnosti (nirguna).
Zapomeň na představu, že jsi tělem.

170.
Díky pochopení, které dává Mistr, překonej ztotožnění s tělem.
Pomocí rozlišování (vivéka) nalezni To a buď Tím.
Vědomí Jednoty je spontánní. Není to koncept či myšlenka (vrtti).
Proto po Tom neustále pátrej a buď Tím.

171.
Skutečná podstata všech věcí je skrytá.
Oči mohou vidět pouze dojmy (vytvořené intelektem).
Rozpoznej a pochop to, co nemá podobu, to, co je bez vlastností.
Nemůžeš To pochopit myšlenkami, myslí ani egem.

172.
(Iluzorní) nevědomost (avidja mája) je příčinou touhy po předmětech.
Impulzem k poznání brahman je iluze poznání (džána mája suvidja).
Ovšem příčinou obou dvou je upadnutí do představ (tj. obě jsou nevědomostí).
Pomocí rozlišování (vivéka) pochop své Já a buď jím.

173.
Když ego překrylo naši pravou přirozenost (svarúpa),
rozprostřelo se po celém prostoru, kam jen oko dohlédne.
Na všechny strany se rozšířila temná noc (nevědomost).
Rozlišuj (vivéka), pečlivě uvažuj (vičára) a uvidíš Skutečnost.

174.
(Soustřeď se na) To, co není možné spatřit pohledem fyzického oka;
to, co tento svět pohlcuje i chrání, ale samo nepotřebuje ochranu,
protože překračuje zničení a dává nezničitelné osvobození.
Jako svědek stojí na straně slitování a milosti.

175.
Stvořitel Brahma píše osud všech bytostí na jejich čela.
Ale kdo píše Brahmův osud na jeho čelo?
Když se čas naplní, spálí Šiva světy na popel.
Ale kdo spálí Šivu?

176.
Stvořeno bylo dvanáct sluncí a jedenáct Rudrů.
Počet Indrů je nezměrný.2
Je těžké mezi těmi všemi najít skutečného Boha.
Nikdo neví, kdo je anebo jakým způsobem existuje On, původní Jedno.

177.
Není možné Ho rozbít, nejde ho přeseknout.
Nepohybuje se, není možné s Ním pohnout, ani nepodléhá zármutku.
Nikdy není spatřen a oči Ho nemohou poznat.
Nikdo v Něm nemůže přebývat, nikdo ho nemůže spatřit, dokud je tu pocit „já“.

178.
Každý uctívá toho boha, ve kterého věří.
Ale nikdo nepátrá po skutečném Bohu.
V tomto světě jsou milióny a milióny bohů (jeden pro každého oddaného).
Je to právě úcta a oddanost, co dává bohům velikost.

179.
Ten, kdo stvořil tři světy;
skutečný Pán; ten, o kterém nikdo nemluví;
Tento Pán, Bůh všech bohů, zůstává bez Mistra skryt.
Nikde ho nemůžeš spatřit.

180.
Máš tu milióny guruů, za kterými můžeš přijít.
Znají mnoho manter a mají nejrůznější schopnosti.
Plní touhy lidí kouzly a fantastickými řečmi.
Jsou ale k ničemu, protože ti nikdy nedají osvobození.

181.
Nedělá kouzla, zázraky a netouží po majetku.
Nekritizuje, nezávidí a nezanedbává oddanost.
Není namyšlený, nemá špatné zvyky ani neobviňuje ostatní.
To je džňáni, neuchopitelný mudrc.

182.
Ne ten, kdo má mysl plnou skrytých žádostí,
kdo mluví o velkých věcech, ale sám se tím neřídí.
Ale ten, jehož činy odpovídají jeho řeči.
Mysli, najdi Sadgurua a následuj Ho.

183.
Ten, kdo má oddanost, poznání, rozlišování a nepřipoutanost.
Je silným, slitovným a odpouštějícím jóginem.
Je moudrým, znalým a schopným.
V takovém jóginovi je možné nalézt spokojenost.

184.
To, co nikdy nebylo, se stalo a to, co neexistuje, se zdá existovat.
Tyto věci je možné pochopit díky učení Mistra.
Slovy vysvětluje to, co je za slovy.
Mysli, nalezni věčného Mistra a buď s ním.

185.
Zcela se rozplyň v jeho podobě (rúpa).
Beze strachu a odhodlaně spočívej ve svém Já (svarúpa).
Svět Ho nemůže vidět ani pochopit.
On je vždy Jednotou a nemůže být tam, kde je představa oddělenosti.

186.
Mistr je stále s tebou a je ti blíž než cokoli jiného.
Mysli, pátrej po Pravdě a poznej ji.
S Mistrem se setkáš tam, kde není žádná oddělenost.
Mysli, setřes ze sebe pocit „já“, který tě odděluje od Mistra.

187.
Stejných pět živlů tvoří tělo i celý vesmír.
Ale skutečná přirozenost (svarúpa) se jich nedotýká.
Mysli, pochop, že cokoli může být spatřeno, je jen přelud.
Opusť spolčenost všech těchto věcí a přebývej v radosti svého Já.

188.
Rozetni ztotožnění s tělem pomocí meče poznání.
Následuj cestu oddanosti prost pocitu „jsem tělo“.
Nezlomnou nepřipoutaností opusť vše, co je zakázané (tělo je zakázané).
Takto odhoď dualitu a zůstaň v blaženosti svého Já.

189.
Rozpoznej Boha, který stvořil celý svět.
Tím, že ho džíva spatří, že ho pozná, dosáhne okamžitě osvobození.
Viz jen Toho, který je bez vlastností (nirguna) ve světě, který má vlastnosti (saguna).
Odhoď připoutanost a přebývej v blaženosti Já.

1Gunévína = guna (vlastnost) + vína = bez. Gunévína je synonymum k nirguna a Rámdás používá oba výrazy vedle sebe, aby dodal básnický důraz. To je ovšem obtížně převeditelné do češtiny. Dali jsme přednost zachování smyslu a guné vína zde překládáme jako to, co přesahuje popisy (Nirguna/gunévína bývá totiž překládáno i jako „to, co není možné popsat“) (pozn. DD).

2Indra je pánem smyslů (pozn. JN)

 


 

Další části Manačé Šlóku

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.