Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Samartha Rámdás - Manačé šlók: verše 127-147

17. 10. 2017 - David

Drž se společnosti světců (Já).
Mysli, to změní myšlenky světských lidí.
S vroucí láskou důvěřuj Mistrovi, jen tak je možné skutečně pokročit na cestě.
To zničí krutou a děsivou smrt (čas).

Celý svět je pohlcen strachem.
Světec strach překonal tím, že hledí na to, co je věčné.
Nevidí žádnou dualitu.
Takže jeho mysl nikdy nezná strach („já jsem všude“).

 127.
Požehnaný je ten, jehož čistota se setká s blažeností Mistra.
Ten, kdo naslouchá Jeho příběhům (učení) a je jimi zcela pohlcen.
Díky tomuto pochopení zmizí ztotožnění s tělem.
Vásany mysli se rozplynou v podobě Já (v Mistrovi).

128.
Mysli, ať tvoje touhy (vásana) utichnou v Tom, který proniká vším (Vásudéva).
Mysli, nechovej touhy (vásana) k tomu, co nabízí svět.
Mysli, nenech zvítězit falešné představy.
Mysli, dosáhni vítězství ve společnosti světců.

129.
Abys dosáhl Skutečnosti, drž se společnosti Mistra.
Mysl se změní – nečistá se stane čistou.
Bude zničen manžel Rati (chtíč).
Proto se nauč žít „za myslí“ (manátíta).

130.
Mysli, opusť malicherné touhy a fixní představy.
Věnuj sama sebe Pravdě a žij v Ní.
Upusť od nesmyslných, vychloubačných řečí.
Uctívej pouze Mistra ve své samotě.

131.
Existuje pouze On. V tomto světě by jen On měl být uctíván.
Jeden šíp (míří přesně na Pravdu)! Jedna ústa (jeden zdroj poznání)! Jedno slovo!
Když spatříš, jak vším pohybuje Jeho činnost, pozvedneš se ze světa.
Pomocí očí obdařených rozlišováním (vivéka) hleď na Jeho hru.

132.
Díky tomu, kdo přemýšlí dříve, než promluví a jedná s rozmyslem,
se uklidní i ti, kdo jsou zachváceni hněvem.
Proto dříve než promluvíš, hledej Pána.
Ať jsou tvé činy vždy čisté a řádné.

133.
Oddaný prostý připoutanosti, znalec Já,
jehož mysl je ustálena v Onom místě.
Pohled na něj a jeho dotyk dávají milost (pohled = být Já je jedinou milostí)
Jeho řeč ničí všechny pochybnosti (sandéha).1

134.
Není pyšný na své tělo ani k němu není připoutaný.
Vše odpouští, klidný, slitovný ke všem a ovládá sám sebe.
Nezná hamižnost ani neklid nebo utrpení.
Věz, že to je král mezi jóginy.

135.
Drž se společnosti světců (Já).
Mysli, to změní myšlenky světských lidí.
S vroucí láskou důvěřuj Mistrovi, jen tak, je možné skutečně pokročit na cestě.
To zničí krutou a děsivou smrt (čas).

136.
Celý svět je pohlcen strachem.
Světec strach překonal tím, že hledí na to, co je věčné.
Nevidí žádnou dualitu.
Takže jeho mysl nikdy nezná strach („já jsem všude“).

137.
Světci jasně ukázali a vysvětlili to, co je nejdůležitější.
My si přesto udržujeme svou nevědomost.
Ztotožnění s tělem a neskutečná karma nezmizely.
Proto se vždy drž pravého Já a nehleď na „jáství“ (ego).

138.
Kvůli trikům iluze zůstává nesmrtelné bohatství skryto
a džíva (individualita) nemůže celý život dosáhnout spokojenosti.
Ztotožnění s tělem nemůže zmizet, dokud je vyživováno,.
Proto se vždy drž původního Já a nehleď na „jáství“ (ego).

139.
Hleď za to, co tu je, na To, co proniká vším.
Ale nešťastník vidí jen kameny.
Bez silné víry, není možné získat nic dobrého.
Proto se vždy drž původního Já a nehleď na „jáství“ (ego).

140.
Nic nezískáš, když uděláš chybu a mineš své Já.
Tělo trpí, spoutáno třemi gunami.
„Jsi oddělen od tří gun“ – tato myšlenka tě nenapadla.
Proto se vždy drž původního Já a nehleď na „jáství“ (ego).

141.
Rámdás praví: „Usilovně se snaž a věnuj se službě (světci/Já).“
Drž se nohou toho, kdo ví.
Bez amdžana2 od Mistra nemůžeš spatřit Pravdu.
Proto se vždy drž původního Já a nehleď na „jáství“ (ego).

142.
Třikrát opakuji: nemůže být pochopeno, nemůže být pochopeno.
Pochybnosti neodejdou, neodejdou a neodejdou.
Ego nezmizí, neztenčí se a neodejde.
Silou Ho nepoznáš, nedosáhneš Ho, nedosáhneš Ho.

143.
Kvůli nevědomosti To nechápeš.
Kvůli oblouzení, nevíš, co je užitečné.
Bez vlastního prozkoumání a uvažování se držíš svých pout a považuješ je za svobodu.
Kdo ví, co je skutečné a co ne?

144.
Zamysli se nad světem – co je skutečné?
S hlubokou úctou hledej To a najdi To – esenci všeho. Jediné ve všem.
Mistr se k tobě přidá, když hledíš vpřed a dál (vezme tě na svá ramena).
Nejistota, iluze a nevědomost budou všechny zničeny.

145.
Celý život si děláš starosti s věcmi,
a pak se znovu narodíš se stejnou nevědomostí a egem.
Použij schopnost rozlišovat, kterou ti dal Bůh, a ponoř se do své pravé přirozenosti.
Jedině pak, ve tvém skutečném Já, nebude již žádné další zrození.

146.
Vše, co mohou spatřit oči, bude nakonec zničeno.
Jakákoli forma je v mžiku zničena silou času (smrti).
Všechno časem odejde a nic nezůstane.
Proto, drahá mysli, hledej a poznej jediné, věčné Já.

147.
Nemůže být rozbito, rozřezáno, přemístěno ani odstrčeno.
Je tu vždy a proniká vším. Ego ho nikdy nemůže poznat.
Ono je jediné a nic jiného není. Nesnese dualitu.
Mysli, hledej a poznej věčné Já.

1San – s, déha – tělo, tj. ztotožnění s tělem (pozn. JN).

2Amdžana je roztok na čištění očí (pozn. DD).


 

Další části Manačé Šlóku

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.