Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Samartha Rámdás - Manačé šlók: verše 64-84

26. 9. 2017 - David

Pochopení nevyžaduje žádné náklady a majetek ho neovlivňuje.
Toto nejvyšší pochopení nevyžaduje žádné úsilí.
Velké monstrum jménem sansára, bude poraženo.
Od úsvitu na Něj neustále pamatuj.

Praxe (sádhana) trestající tělo je jen velkou bolestí.
Pochopit Ho nepůsobí žádnou bolest, teď ani nikdy.
I Šiva („já jsem“) medituje na Boha bohů (Mistra).
Od úsvitu na Něj neustále pamatuj.

 64.
V hloupém a nestálém člověku není pevné přesvědčení.
Mysl plná touhy nikdy nemůže být v Mistrovi.
Mysl plná chamtivosti zná jen zlost a rozrušení.
Mysl plná předmětů touhy je jen utrpením a chudobou.

65.
Nežij ubohý život bez oddanosti.
Taková hloupost dvakrát zvětší utrpení.
Mysli, drž se s láskou a úctou nohou Mistra.
Nechtěj mít dům plný zlata, kde by nebyl Bůh.

66.
Celý tento svět (sansára) nemá žádnou podstatu (je prázdný).
Moudrá mysli, hledej a nalezni Pravdu.
Jak můžeš čekat štěstí, když piješ jed (smyslových radostí)?
Mysli, rozjímej o přirozenosti Mistra a svého Já.

67.
On je jako překrásné dešťové mraky (vše naplňuje)
Je odvážný, přemýšlivý a velmi mocný.
Ochraňuje své oddané ve chvílích úzkosti.
Od úsvitu na Něj neustále pamatuj.

68.
Síla jeho luku (koncentrace na Něj) je tak velká,
že se před ním třese i hrozivá smrt (čas).
Odevzdej se Mu, buď jeho služebníkem.
Od úsvitu na Něj neustále pamatuj.

69.
Dává radost a odstraňuje strach.
V tomto světě s hlubokou lásku uctívej jen Jeho.
Pomocí rozlišování se zbav špatných tužeb.
Od úsvitu na Něj neustále pamatuj.

70.
Vždy pln touhy zpívej „já neexistuji, On existuje“ (ráma-náma).
Starosti si pak netroufnou se přiblížit.
Zbav se veškeré lenosti (ega).
Od úsvitu na Něj neustále pamatuj.

71.
Díky pamatování na Něj budou zničeny i největší chyby.
Díky pamatování na Něj přijde nejvyšší stav (gatí).
Díky pamatování na Něj poroste hromada zásluh.
Od úsvitu na Něj neustále pamatuj.

72.
Pochopení nevyžaduje žádné náklady a majetek ho neovlivňuje.
Toto nejvyšší pochopení nevyžaduje žádné úsilí.
Velké monstrum jménem sansára, bude poraženo.
Od úsvitu na Něj neustále pamatuj.

73.
Praxe (sádhana) trestající tělo je jen velkou bolestí.
Pochopit Ho nepůsobí žádnou bolest, teď ani nikdy.
I Šiva („já jsem“) medituje na Boha bohů (Mistra).
Od úsvitu na Něj neustále pamatuj.

74.
Proč vykonávat složité praxe (sádhana),
pokání, rozdávat majetek a dělat rituály?
Vždyť stačí jen pamatovat na slitovného Zachránce ztracených.
Probuď se a nikdy nezapomeň na Mistra, ó mysli!

75.
Pochopení je esencí všeho.
Pokud jsi nepochopil, hledej a sám získej tuto zkušenost.
Ta okamžitě zničí všechny zbytečné pochybnosti.
Od úsvitu na Něj neustále pamatuj.

76.
Ani karmou(činností), ani dharmou (dodržováním zákona) ani žádnou jógou,
ani bhógou (užíváním si, zkušeností), ani tjágou (askezí) ani díky žádným předpisům.
Rámdás praví: „Jen pevnou vírou v Mistra (Já).“
Od úsvitu na Něj neustále pamatuj.

77.
Vykonávat vůli Mistra (nech přijít to, co přijde; nech odejít to, co odchází) je nepřipoutaná činnost (niškáma).
Poznej to, co je pravou přirozeností (svarúpa) pod vnější formou (rúpa) všech bytostí.
Překroč dualitu a prahni po podstatě Mistra.
Měj pevnou víru v píseň Boha (harikírtana, „Já jsem všude a ve všem“)1

78.
Ten, kdo nemá žádnou víru v Mistra, je jen člověk/mysl.
Pro něj jsou jeho ubohé podmínky jen utrpením.
Mahárádž je tím, kdo dává osvobození.
Proč se zbytečně strachovat o tělo a světský život?

79.
Mysli, medituj na Boha s čistými pocity.
Drž se uvnitř sebe Jeho, přestaň přemýšlet nad iluzorním světem.
Život v sansáře táhne člověka do iluze.
Drž se pevně své pravé přirozenosti (svarúpa) a všechny tyto zbytečnosti se rozplynou.

80.
Drž se ve svém srdci pouze Boha.
Tak překonáš tento těžko překonatelný oceán světského života.
Opusť touhy – nikdy je nemůžeš uspokojit.
Znič je, protože plodí pouze závist.

81.
Mysli, nenech žravou pýchu, aby tě odvedla od pamatování na Něj.
S hlubokou oddaností stále spočívej v Něm.
Jedinou Pravdou a esencí všeho je pamatování na Jméno („já neexistuji“).
Nic se tomu nemůže vyrovnat.

82.
Ze všech jmen se žádné nemůže vyrovnat Jeho jménu („já neexistuji, On existuje“).
Ubohý, nevědomý člověk to neví.
Pán Párvatí díky Jeho jménu nebyl zabit jedem (světa).2
Co by pak toto Jméno nemohlo udělat pro toho, kdo se považuje za malého člověka?

83.
Ten, který spálil touhu (Šiva), neustále medituje na Něj.
Zpívá své Párvatí s hlubokým pochopením o Jeho podstatě.
I když má všechno poznání, nepřipoutanost i moc,
stále pouze na Něj vytrvale pamatuje.

84.
Pán Vitthóba nese na své hlavě Krále bohů (Šivu) a
pán Šiva nosí ve svém srdci Jeho,
a proto je vždy klidný a spokojený.
Když přijde smrt, zachrání tě jen On (smrt se tě nemůže dotknout).

1Šrí Randžit Mahárádž: „Říká se, že kírti znamená být slavný, ale znamená to pronikat vším“ (pozn. JN).

2Šiva díky Jeho jménu zastavil jed, který vypil, ve svém krku – tj. nenechal slova, aby vstoupila do jeho srdce (pozn. JN).

 


 

 

 

 Další části Manačé Šlóku

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.