Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Samartha Rámdás - Manačé šlók: verše 22-42

12. 9. 2017 - David

V Mistrově povaze není nikdy přehlížení ani lhostejnost.

Takové pevné odhodlání (nijama) jinde u lidí nenajdeme.

Purány píší, že On ponese všechno, co nás tíží.

Mistr nikdy nezapomíná na ty, kteří Ho skutečně milují.

 

 

 

22.

Moudrá mysli, prosím, čiň to, co vede k nejvyššímu cíli.

Pevně usaď Mistra ve svém srdci.

Je velkým vládcem, Pánem Marutiho1, pánem dechu.

Vyvede tě z tohoto světa a pozvedne tě na úroveň Pána tří světů.

 

23.

Nemluv o ničem, aniž bys v mysli neměl Já.

Zbytečné, prázdné řeči nepřinesou štěstí.

Každou vteřinou čas ukrajuje život.

Kdo (jiný než Já) tě může zachránit v čase smrti?

 

24.

Proč se vyčerpat prázdnými, neskutečnými činnostmi, jež postrádají Já?

Proč mluvit a rozčilovat se nad zbytečnostmi?

Ať je na mém jazyku vždy Jeho božské jméno.2

Ať z mé mysli zmizí hřích „jáství“.

 

25.

Mysli, nikdy se neznav opakováním Jeho jména.

Jak jinak chceš splynout v jedno s Mistrem?

Chvíle štěstí jsou jen chvíli a hned zase zmizí.

A v dalším okamžiku zmizí vše a nezůstane nic.

 

26.

Vyčerpala ses snahou ochránit toto tělo.

Stejně nakonec přijde smrt (čas) a odnese ho.

Mysli, buď oddaná pouze Mistrovi.

Opusť starosti o tento život a starej se pouze o Něj.

 

27.

Proč se bát a žít ve strachu ze světského života?

Mysli, buď odvážná, silná a trpělivá – ať tě všechen strach opustí,

když máš Mistra, který tě chrání jako guru;

který na tebe nezapomene, až přijde zuřivý Jama (bůh smrti).

 

28.

Pane trpících s lukem Kódanda v ruce („miř přesně a pevně“).

Při pohledu na Mistra se smrt (čas) třese a ztrácí svou sílu.

Mysli, pamatuj na Něj. Na to nezapomeň.

Mistr nikdy nezapomíná na své milované oddané.

 

29.

Ve slovech Mistra zní pevné ujištění, které překonává vše.

Nepřátelé jeho oddaných jsou poraženi silou zvuku „tvag“ („já jsem“) jeho luku (zapomeň vše a je tu On).

Všichni míří do jeho příbytku v božském voze (v řece poznání/vědomí „Já jsem On“).

Pán nikdy neodmítá ty, kteří Ho skutečně milují.

 

30.

Existuje snad na světě někdo,

kdo by mohl uhranout služebníka Mistra?

Jeho „hru“ (lilá) opěvují všechny tři světy.

Pán nikdy neodmítá ty, kteří Ho skutečně milují.

 

31.

Kdo zachraňuje bohy (smysly) z nebezpečí (ztotožnění s tělem)?

Velká odvaha a síla jsou Jeho vlastnostmi.

Šiva a Párvatí na něj neustále myslí.

Pán nikdy neodmítá své milované oddané.

 

32.

Pán Ráma vysvobodil Ahalju3 z kamene (těla).

Dotykem jeho nohou (pochopením) dosáhla božství.

Védy se vyčerpaly ve snaze Ho popsat. Opakují jen: néti, néti (ani toto, ani tamto).

Mistr nikdy neodmítá ty, kteří Ho milují.

 

33.

Žije na hoře Méru (pocitu „já jsem“).

Je všudy přítomný v této tvořivé hře –

v měsíci, slunci, hvězdách i mracích.

Svým dvěma služebníkům dal nesmrtelnost.4

Mistr nikdy neopouští ty, kteří Ho skutečně milují.

 

34.

V Mistrově povaze není nikdy přehlížení ani lhostejnost.

Takové pevné odhodlání (nijama) jinde u lidí nenajdeme.

Purány píší, že On ponese všechno, co nás tíží.

Mistr nikdy nezapomíná na ty, kteří Ho skutečně milují.

 

35.

Podle toho, jakou chováš uvnitř víru v Mistra,

bude Mistr přebývat uvnitř tebe.

Chrání ty, kteří se vzdali ztotožnění s tělem a ztratili sama sebe v Něm.

Mistr nikdy neodmítá ty, kteří Ho skutečně milují.

 

36.

Ze všech lidí je Mistr vždy nejblíže.

Se soucitem zkouší odvahu naší nepřipoutanosti (vairágja)

Je dárcem esence blaženosti (ánanda) a konečného osvobození.

Mistr nikdy neopouští ty, kteří Ho skutečně milují.

 

37.

Jako je slunce záchranou pro čakraváka5,

Tak je Mistr pomocníkem trpících.

Údery do bubnů všude duní při uctívání Boha.6

Pán nikdy neodmítá ty, kteří milují pouze Jeho.

 

38.

Mysli, obracím se s touto prosbou na tebe.

Upři svůj pohled pouze na Mistra.

Neodmítej moji žádost.

Moudrá mysli, spočívej v Mistrovi.

 

39.
Ten, koho chválí védy, šástry i purány –

splyň s ním v jedno a najdeš dokonalé uspokojení.

Odevzdej Mu všechen neklid a nestálost.

Moudrá mysli, rozplyň se v Mistrovi a zůstaň tak.

 

40.

Mysli, zde najdeš dokonalé uspokojení.

Pomocí úplné oddanosti zaměř svou pozornost pouze na To.

Odvrať se od nesprávných představ a konceptů.

Mysli, provždy spočívej v Mistrovi.

 

41.

Toulání sem a tam nepřinese klid.

Přinese jen únavu a ničemu neprospěje.

Dobře přemýšlej a pochop to ve svém nitru.

Mysli, díky moudrosti se rozplyň v Mistrovi.

 

42.

Nyní se drž Toho, radši než mnoha myšlenek.

Přijmi Pána jako sebe sama.

Pán trpících (Dinánáth) – jeho slib ochrany zaznívá silou hromu.

Moudrá mysli, rozplyň se v Mistrovi.

1Maruti je jméno Hanumána, který byl synem boha větru/dechu (pozn. JN).

2Jméno je nám, tj. na (ne) + aham (já jsem) neboli neexistuji (pozn. JN).

3 Krásná Ahalja podvedla s bohem Indrou svého manžela (podle některých verzí Indra Ahalju obloudil tak, že změnil podobu a vypadal jako její manžel). Když to její manžel, který byl velkým asketou, zjistil, proklel ji a ona se proměnila v kámen. Z této podoby ji vysvobodil až dotek Rámovy nohy. Tento příběh existuje v mnoha verzích (pozn. DD).

4Jedním z nich byl Hanumán (hanu – odevzdat, mana – mysl) a druhým byl Vibhíšana, který opustil svého bratra Rávanu, aby pomohl Rámovi (pozn. JN).

5Druh ptáka, Tadorna ferruginea. Tito ptáci tvoří páry, které jsou spolu po celý život. Podle legendy to byl původně pár milenců, který vyrušil mudrce v meditaci. Ten je proklel a v dalším životě se proto narodili jako čakravákové. Kvůli prokletí spolu ale mohou být jen přes den. Jakmile slunce zapadne, rozloučí se a mohou na sebe jen smutně volat. Až ráno se opět mohou spolu sejít (pozn. DD).

6JN uvádí ještě jeden možný překlad této věty: „Díky zraněním od Mistra, se oddaní dostanou do jeho příbytku.“

 


Další části Manačé Šlóku

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.