Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

69. Pokud si zapamatujete alespoň jednu větu z toho, co jste zde slyšeli, a zcela si ji osvojíte, budete osvobozeni (Nirupana)

25. 5. 2017 - Aleš

Prána odchází do prostoru a tělo se rozpustí do pěti elementů. Kam odejde Átman? Poznejte, že nejste tělo, vy jste vědomí. Vjem bytí/vědomí je kvalitou potravinového výtažku. Když vyschne/zanikne potravinový výtažek, zmizí stejně tak vědomí. Ten, kdo zná vědomí, je světec. Mnišské roucho (oranžové roucho sanjásina) z vás světce neudělá. Takový mnich není osvobozen od strachu. Světec není svazován tradicemi.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 69

Čtvrtek, 26. října 1978

Zkušenost světa je tu prostřednictvím těla. Zkušenost Boha také přichází skrze tělo. On spočívá ve vašem srdci. Jeho lze realizovat pouze prostřednictvím lidské formy. Když džíva dosáhne Božství, nezůstanou tu žádné karmické dluhy.

Všechny činnosti se uskutečňují na základě slova. To, skrze co je stvořen svět, je vytvořeno ve vašem těle. Ten, kdo to realizuje, se stává světcem. On není znepokojen touhami. Ten, kdo není obtěžován svou myslí/myšlenkami, nebude ani sužován světem. Ten, u něhož dojde k utišení jeho vnitřní bouře/myšlenek, je realizovaným světcem. Opakováním mantry je Bůh potěšen. Pocit ´já jsem´ se dostaví po konzumaci potravy. Toto je Bůh.

Nikdy byste si neměli myslet, že zemřete. Pouze tělo zemře. A vy nejste tělo. To, co má Sebe-lásku (lásku Já) a chce pokračovat, je ve skutečnosti nezrozená podstata vědomí. Žijete v domě, ale dům není vámi. V těle je rozpoznání ´já jsem´; tělo není vámi. Chránit sebe sama je přirozeným instinktem životní síly. Tělo je potravou pro pránu/životní sílu. Ten, kdo získá toto poznání, stává se nesmrtelný. Následujte slova Gurua, chcete-li získat tuto chvályhodnost/hodnotnost.

Správnou duchovní praxi můžete provádět, i když žijete rodinným životem. Jakmile si uvědomíte, že nejste tělo, nebudete ovlivněn svými koncepty. Proto si podržte neustálé uvědomění Já. Naše životní síla se nazývá vědomím. Celý světský projev je výtvorem vědomí. Vše, co jste v současnosti, je přirozeností času. Ten, kdo to chápe, překračuje čas. Následkem třech gun cítíme, že ´my jsme´. Džnánin je Svědkem vědomí.

Prána odchází do prostoru a tělo se rozpustí do pěti elementů. Kam odejde Átman? Poznejte, že nejste tělo, vy jste vědomí. Vjem bytí/vědomí je kvalitou potravinového výtažku. Když vyschne/zanikne potravinový výtažek, zmizí stejně tak vědomí. Ten, kdo zná vědomí, je světec. Mnišské roucho (oranžové roucho sanjásina) z vás světce neudělá. Takový mnich není osvobozen od strachu. Světec není svazován tradicemi.

Pokud si zapamatujete alespoň jednu větu z toho, co jste si zde vyslechli/přečetli, a zcela si ji osvojíte, budete osvobozeni. Při nejmenším si buďte tiše vědomi té skutečnosti, že nejste tělem.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

 

 

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.