Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

67. Vesmír je vymyšlen vašim unikátním vědomím (Nirupana)

11. 5. 2017 - Aleš

Když se zklidní emoce, není zapotřebí někam chodit. Nezbedný intelekt vám nikdy neudělí jakékoliv uspokojení. Správné rozlišování a víra jsou nezbytné. Veškerá existence světa je uvnitř vás. Stejně jako vytváří pavouk síť ze svých tekutin/slin, tak je i vesmír formován z vašeho vlastního světla. Je svázaností myslet si, že žijete ve světle světa. Je tomu naopak.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

 

Nirupana 67

Čtvrtek, 19. října 1978

Semeno zaseté Guruem vyraší. Strom, který vyroste, je stejný jako svět. Nakonec zmizí. Není vám k užitku. Vše, co získáte, bude nakonec zbytečné, neboť tu nebude žádná forma, která by si to užila. Paměť ´já jsem´ nezůstane napořád. Když tu není vědomí, není tu ani potřeba ´být šťastný´, ani nějaká zkušenost strádání. Stejně jako po čase skončilo naše dětství, tak nepotrvá ani naše individualita. Vše, co nejste, skončí, ať už to máte rádi či nikoliv. Touha ´být´ vede k ponižujícím podmínkám, tj. k potřebě jíst, spát, probouzet se atd., stále a pořád dokola. Ve skutečnosti nemá vaše pravá přirozenost měřítka a barvu. Nebude nikdy vědět, že jste umřeli. Jak lze zakusit smrt, když tu žádná smrt není? Vědomí nepotrvá věčně a je jedno zda se vám to líbí či nikoliv. Vše, co cítíte o těle, nepotrvá. Když si v meditaci uvědomíte, že tu nic není, kdo je tím, kdo to ví? Když vědění skončí, je to smrt?

Vědomí v lidském těle byla udělena mnohá jména. V objektivním světě toto vědomí nenaleznete. Nikdo jej nespatří. Ono je transcendentální. Jeden z miliónu toto vědomí realizuje. Realizuje tak svoje vlastní zrození. Ví, že tam, kde je vědomí v těle, tam je také svět. Jsou tu společně. Ryzí vědomí, díky kterému víme, že jsme, je Sadguru. Toto vědomí nelze zakoušet objektivně.

Každá živá bytost má potřebu pokračovat ve svém bytí. Tento pocit bytí je vyživován prostřednictvím pěti smyslů. Za účelem nepřestávat existovat provádíte různé aktivity. Oddanost samotnému vědomí je jeho výživou. To je naše základní láska. Je to jediná věc, která je hodna lásky. Je to přirozenost pravého Já. Je třeba, abyste si to sami přímo uvědomovali. Udržujte tiché/vnitřní opakování ´Guru, Guru´. Nakonec se vědomí rozpustí v sobě. Můžete ztratit svou pránu nebo tělo, ale ne toto poznání Já.

Hluboký spánek přináší klid proto, že tam není přítomné vědění. Paměť považovat se za muže či za ženu náleží tělu. Jakmile je tělo zapomenuto, není ničeho zapotřebí. Dokud nepochopíte svůj současný stav bytí, nepochopíte ani svou pravou přirozenost. Když opustíte pocit ´já jsem tělo´, vaše individualita se stane úplností/vše. Jakmile je realizováno jemné tělo (semenné vědomí), stane se universální. Všechna jména jsou udělována (věcem v) projevu. Svět a Brahman nejsou oddělené. Světlo vědomí se nazývá světem. Je to projevené vědomí, které zná svět prostřednictvím sebe sama. Označuje se jako ´chodidla Gurua´ a toto vědomí je třeba uctívat.

V první fázi byste měli sedět v ústraní a obrátit pozornost dovnitř na své vlastní vědomí – Gurua. Je sebe-zářné a samo-uvědomující se. Je to vědění a láska. Osvojit si toto poznání je velmi obtížné. Za tímto účelem buďte zajedno s Guruem. Zatímco jste vzhůru, nezapomínejte na to, že jste ryzí vědomí. Musíte být pevně přesvědčeni o tom, že (vaše) ´já jsem´ je před vším, co spatřujete. Co je tam, kde my nejsme? S milostí Gurua se stáváte přirozeností Gurua a chápete to. Realizujete, že jste vůbec nic neudělali, a ani nikdy nic neuděláte.

Když se zklidní emoce, není zapotřebí někam chodit. Nezbedný intelekt vám nikdy neudělí jakékoliv uspokojení. Správné rozlišování a víra jsou nezbytné. Veškerá existence světa je uvnitř vás. Stejně jako vytváří pavouk síť ze svých tekutin/slin, tak je i vesmír formován z vašeho vlastního světla. Je svázaností myslet si, že žijete ve světle světa. Je tomu naopak.

Ke všem činnostem dochází na základě slova (mentálních konceptů). Ten, kdo je v prázdnotě (prostoru) jemného těla, se stane probuzen, jestliže je vyvolán prostřednictvím slov. Co je tím jemným tělem a kdy začalo existovat? Je Tím, díky němuž cítíme, že ´my jsme´.

Není tu žádný další Bůh než samotný oddaný. On je vědomím jakožto Bůh. Považujete ho za někoho, kdo je ve své podstatě tělem a jste přesvědčeni o tom, že se vám jednou přihodí smrt. Vesmír je vymyšlen vašim unikátním vědomím. Věnujte neustálou pozornost své vlastní pravé přirozenosti. Jestliže se cítíte znepokojeni, opakujte ´Guru, Guru´. Ten, kdo nemá strach, nemá/nepotká ani smrt.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.