Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

66. Jestliže získáte nějaké jmění, použijte ho pro duchovní účely (Nirupany)

3. 5. 2017 - Aleš

Spřátelte se se svým vědomím. Ono vám splní všechna vaše přání. Vaše existence je jako sen o rozednění během spánku. Ve vašem snu mysl vytváří svět. Svět je falešný, přesto se zdá být velmi skutečný. Vidíte ho v rámci nevědomosti. Ustupte zpět k bodu, ze kterého vyvstáváte.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 66

Neděle, 15. října 1978

Nedělejte nic tomu, kdo uvnitř nás naslouchá. Ponechte ho takového, jaký je. Idea ´já jsem tělo´ je nevědomost. Když jste byli malé dítě,  rodiče vám koupili mnoho drahých šatů. Tyto šaty jsou vám však poté, kdy vyrostete, k ničemu. Tělesná potěšení jsou po transcendenci těla zbytečná. Vaší pravou přirozeností je vědomí. Pokládejte vědomí za Gurua a uctívejte ho. Dělejte, co je třeba udělat, a nemějte žádná očekávání. Řekněte si: „Já jsem ryzí, zářné vědomí“ a nechte se do něho pohroužit. Vy jste ve své podstatě Bohem. Veškerá zábava tj. práce, rodina atd. je vám poskytována pro plynutí času.

Spřátelte se se svým vědomím. Ono vám splní všechna vaše přání. Vaše existence je jako sen o rozednění během spánku. Ve vašem snu mysl vytváří svět. Svět je falešný, přesto se zdá být velmi skutečný. Vidíte ho v rámci nevědomosti. Ustupte zpět k bodu, ze kterého vyvstáváte.

Náboženství v sobě zahrnuje zásady chování v každodenním životě. Pravé náboženství zná podstatu chování. Pravé náboženství je náboženstvím Já. Jestliže získáte nějaké jmění/bohatství, použijte ho pro duchovní účely. Nikdo nechce vědět, kým ve skutečnosti je. Jestliže si myslíte, že jste tělo, ponesete následky. Poté, kdy se usadíte ve své přirozenosti, nezapomeňte na úděl světského života. Dokud je tělo naživu, je tu čas pro duchovní aktivity. Když tělo umře, nelze již nic vykonat. Nejvyšším náboženstvím je pátrání po své přirozenosti a stabilizování se tam. Vše, co je vykonáváno prostřednictvím tělesného vědomí, je nedokonalé. Jaká bude forma vašeho vědomí poté, kdy tělo zemře? O tom nikdo nepřemýšlí. Veškerý kolektivní projev se nazývá iluzí. Popravdě řečeno nikdo nemá žádnou formu, kterou by mohl označit za svou vlastní. Pokud toto pochopíte, získáte věčný stav Paramátman.

Noc v sobě zahrnuje nevědomost a temnotu. Pocit ´já jsem´ vyvstal v hlubokém spánku. Nazývá se Bohem. Je vytvořen během nevědomosti. Bdělost je probuzení nevědomosti. Vše, co se přihodí, skončí. Ten, kdo to vnímá, je bez pohybu. V něm není ani temnota, ani světlo, ani nějaký směr. On prostě JE. Odevzdejte se svému vědomí, prostřednictvím něhož znáte ´já jsem´. Potěšte vědomí. Uctívejte ho. Mít ve vědomí pevnou víru je meditací. Nepohlížejte sem a tam. Vědomí je bezforemné a zářné. Je ve své podstatě láskou. Posloucháte/čtete tyto promluvy jakožto tělo? Nebo je to ryzí vědomí, jenž naslouchá/čte? Bůh je potěšen tím, kdo žije v této meditaci. Potom je oddaný a Bůh jedním. Spočívejte s pocitem „Jsem dokonalý, nic nechci.“ Neduálním uctíváním potěšíte Boží princip a dosahujete dokonalosti.

Nevědomost a poznání – to obojí zmizí, rozpustí se v Absolutnu. Svědek zůstává. Tomu se říká vidžňána – přímé poznání. Dokud tu je vědomí, je tu mnoho různých dojmů. Všechny připoutanosti náleží těmto dojmům. Když tu není žádné vědomí, vše je v pořádku. Pravá přirozenost je vše prostupující a proto nemá žádný pohyb. Pravou přirozenost nelze poznat; vše je poznáváno/vnímáno skrze ní. Zřídkakdy někdo dokáže realizovat To, skrze což je vše spatřováno.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

Konec přednášky

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.