Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

64. Co je známé bez uvědomění si toho, se nikdy nezmění (Nirupany)

20. 4. 2017 - Aleš

Nebuďte sklíčení. Dodejte si odvahu. Toto vše správně pochopte a užívejte si svůj každodenní život. Poznáte, že lítost je jako dětská hračka. První věc, kterou každá bytost cítí je, že ´ona je´. Tento pocit bytí je časově omezený. Ten, kdo nabývá toto bytí/vědění, je věčný. Vše, co vznikne, také zanikne. Vědění v klidu skončí a zavládne ticho. Vy jste znalec Toho, co transcenduje čas.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 64

Neděle, 8. října 1978

Uvědomit si naše bytí je meditace. Pochopili jsme, co jsme; podržte si to v mysli. Dokud to intelekt nepochopí, srdce to nepřijme. Vždy si uvědomujte, že nejste tělo a že nemáte žádnou formu. Víte, jak jste vypadali předtím, než jste získali tělo? Toto poznání je vám sděleno za účelem odstranit tělesné vědomí. Vaše tělo není forma Já. Myslet si, že tělo je vaší formou, je ego. Ten, kdo toto chápe, se stává Brahman.

Mantru od Gurua byste měli neustále opakovat. S praxí lze odolat i otravě jedem při jeho pozření. Snažte si vypěstovat zvyk pravidelného sezení v meditaci. Toto sezení prodlužujte každý den o minutu. Jste-li odhodlaní, pak není ve světě nic nemožné. Projev světa je vytvořen z naší vlastní životní síly. Nic není nemožné. Rituály budou pokračovat do té doby, dokud nepoznáte, kdo jste. Je snadné být někým odlišným, ale být v přirozenosti Paramátman je velmi obtížné.

Je nevědomost myslet si, že jste lidská bytost podléhající karmickým zákonům. Vědomí je překryto tělem. Je tomu tak kvůli nevědomosti. Je to toto vědomí, díky kterému víme, že ´my jsme´. Protože nejste formou těla, myslet si, že jednou zemřete, je falešná představa. Naší pravou přirozeností je přirozenost Toho, kdo zná vědomí v těle. My jsme znalci vědomí beze slov.

Po nabytí světského poznání se pustíte do mnoha činností. Přesto toto poznání není poznáním vaší vlastní přirozenosti. Měli byste pochopit, že naše pravá přirozenost je bez aktivit, za/před zrozením a smrtí. To, co zná vědomí, je neměnné. To, co známe prostřednictvím našeho vědomí, není naší pravou přirozeností. To poznané se stále mění. Avšak to, co je známé bez uvědomění si toho, se nikdy nezmění. To, co je skutečné, je věčné. To, co je věčné, je Pravdou.

Vědomí je Bůh. Vědomí, svět a Bůh jsou časově omezené, a tudíž dočasné. Lze říci, že Bůh je ve své přirozenosti vesmírem. Nicméně to, co je viděno nebo vnímáno, jednoho dne skončí. Vaše pravá přirozenost není ani viditelná, ani vnímatelná. Proto není časově omezená. Jen zřídkakdy jeden z miliónů toto realizuje a ví.

Vědomí, které sebe považuje za tělo, je nevědomostí. Znalec tohoto vědomí je věčný. Doba života pro něho neplatí. Je ryzí ne-dvojností. Poté, kdy si toto vyslechnete, zjistěte, kde se nacházíte. Vaše pravá přirozenost nemá žádnou zkušenost bdělosti či spánku. Na začátku si je třeba uvědomit, že jste vědomím. Nakonec nejste ani jím. Naše mluvení je tu díky potravinové esenci. Charakteristickým rysem potravinové esence je vědomí. Následkem potravinové esence je pocit bytí. Tělo je vnímatelný objekt. Vy tím nejste.

Ten, kdo je pročištěn, je Bohem. Jedinec/džíva je esencí potravy. Uvědomění si faktu, že nejste tělem, je ukončením objektivního (sebe) poznání ve smyslu, pokládat se za toho, či onoho. To, co je důležité, je rozlišování mezi věčným a dočasným. Nenechte se unášet koncepty. Nesnažte se být to, co nejste. Jinak budete opět zapleteni v konceptech. Nepřijímejte (o sobě) nijaké hodnotové určení. Nevymezujte se. Vaše činy a jejich výsledky nejsou ani pravé, ani trvalé. Jen málokdo, jenž se nenechá oklamávat tělesnou formou, toto pochopí. On pak ví, že je svět zrozen uvnitř jeho vědomí.

Nebuďte sklíčení. Dodejte si odvahu. Toto vše správně pochopte a užívejte si svůj každodenní život. Poznáte, že lítost je jako dětská hračka. První věc, kterou každá bytost cítí je, že ´ona je´. Tento pocit bytí je časově omezený. Ten, kdo nabývá toto bytí/vědění, je věčný. Vše, co vznikne, také zanikne. Vědění v klidu skončí a zavládne ticho. Vy jste znalec Toho, co transcenduje čas.

To, co je bezčasé, je vám nepochybně známé, ale vy nemáte čas na to to rozeznat. To, co je pro mysl neznámé, existuje před pocitem ´já jsem´. Zrození mysli lze nazvat zrozením Boha či Brahman – projevu. Ovlivnění samotným stvořením Brahman, je velmi komplikované/útrpné. Pouze Sadguru to může odstranit. Proto se držte slov Gurua. Potom nebudete zraňováni tímto ovlivněním. Trvejte na tom, že jste Bůh. Skrze Něho se dostaňte za/před Něho. Toto vše je poznání založené na potravinovém výtažku. Nezapomínejte na to, že nejste objekt. Ten, kdo je za jakýmikoliv kvalitami, za pocitem ´já jsem´, je bezčasý. Čas přichází a odchází, avšak věčná pravda je taková, jaká je. Nemá barvu ani vzhled/design. Je bezčasá. Není ani malá, ani velká. Ten, kdo toto chápe, opustí všechny ideje ´významnosti´ (o sobě), a stává se tím nejmenším z nejmenšího. Tělesné vědomí je mizérie. Ten, kdo pěstuje pochybnosti o Guruovi, nezíská nikde klid.

 

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

 

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.