Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

63. Slovo/mantra Gurua je naší pravou přirozeností (Nirupany)

13. 4. 2017 - Aleš

Posvátná chodidla Sadgurua jsou to samé jako vaše vědomí. Je to totéž jako pocit, který máte - ´já jsem´. Musíte si uvědomit ryzí pohyb těchto chodidel. Pak vše, co se vám zjeví, bude ryzí a požehnané. K tomu, abyste odstranili nevědomost, se držte pevně posvátných chodidel Sadgurua bez vnášení duality. Přebývejte ve svém přirozeném stavu bez toho, abyste cokoliv dělali. Uctívejte to, co je v těle a to, co vám dává pocit vašeho bytí. Díky vaší oddanosti bude svět povznesen.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 63

Neděle, 24. září 1978

Pocit ´jáství´ je snem. Když vnímáme pocit bytí (´my jsme´), prostor je tu společně se světem. Říkáte, že svět je o mnoho starší než my. Nicméně není starší než naše vědomí.

Meditujte na své vlastní vědomí. Uvědomujte si ho. Nezapomeňte, že paměť vašeho bytí vám přišla náhle, bez vyžádání. Meditovat na To značí být s Tím zajedno. Věnovat se myšlenkám své prosperity a blaha je nepochopením. Myslet si, že jste probuzeni, je rovněž mylnou představou/nepochopením. Všechny tyto představy tu jsou jen za předpokladu, že tu ´jste´ vy. Zkušenost Boha přichází ve stavu nemoci. Malebný/barvitý svět se objevil ve stavu nemoci. Nepotrvá stále. Není v tom žádná Pravda. Pouze ´vy´ jste skuteční, jakmile rozpoznáte stav nemoci. Ten, kdo si uvědomuje tuto Pravdu, je dokonalý. Ten, kdo chápe tuto holou Pravdu, se dostává za poznané. Posledním slovem všech písem je ticho. Potom tu není sebemenší uvědomění si toho, zda ´já jsem´ či ´nejsem´. (Maharadž říká, že projevený princip ´já jsem´ je nemocí. Neprojev, bez kvalit, je za tím)

Jakmile se voda vypaří či oheň uhasne, znamená to, že jsou mrtvé? Vše, co je viditelné, zmizí. Může to mít něco společného s Pravdou? Zahoďte všechny choromyslné představy a jen buďte klidní.

Jakmile budete zcela přesvědčeni o tom, že jste se dostali mimo potřebu svého vědomí, nepotřebujete sem více chodit. Bez Sadgurua tu není ani žádné tvoření, ani žádné rozpuštění. Ten, kdo to ví, dosahuje stejné ´úrovně´ jako Sadguru. Slovo (mantra) Gurua je naší pravou přirozeností. Tuto džapu (mantru od Gurua) je třeba opakovat beze slov. Slovo Sadgurua je naší pravou totožností. To, co zůstává poté, kdy vše zmizí, je vaší pravou přirozeností.

Ti, kdo uctívají Sadgurua jako lidskou bytost, tak činí za účelem dosažení světských úspěchů. Toto uctívání nelze pokládat za oddanost pro poznání Pravdy. Pět elementů a zbytek, tj. jméno, forma atd. zmizí. To, co zůstává, nemá žádný pocit dvojnosti jako např.: „Toto je můj Sadguru a toto je já.“  Kromě Sadgurua nelze počítat s žádnou další pomocí pro projevení a rozpuštění světa.

To, co je před slovem, nemá žádnou totožnost. Nelze o Něm říci, že ´Je´ či že ´Není´. Vaše vědomí je světlo Gurua, posvátná chodidla Šrí Gurua. Je to vaše pravá přirozenost. I když jste třeba žebrák, dobře si pamatujte, že slovo Gurua a vy jste jedno a to samé. Oči vidí, ale pravý zřec je Sadguru uvnitř. Je to Vědomí. To je dokonalé Já.

Tělo podléhá smrti. Je ten, kdo zná tělo, tělem a pránou poznatelný? Vědomí, které vše osvětluje, je znalcem. Je to dokonalé Brahman, dokonalá blaženost, láskyplná oddanost a vaše pravá přirozenost. Vykonávejte službu tomuto vědomí, avšak nepokládejte ho za tělo. Také ale tělo nijak nezanedbávejte. Ono obsahuje ryzí vědomí – Sadgurua. Je to láska Já. To je nektar posvátných chodidel Sadgurua. Je třeba odkrýt svou pravou přirozenost, nepřerušovanou blaženost. Projev nejhlubší úcty k Sadguruvi je totéž jako podrobení se svému vědomí. Není tomu tak? To, díky čemu cítíte, že ´vy jste´, je to samé, skrze co je stvořen svět s pěti elementy a živými bytostmi.

Posvátná chodidla Sadgurua jsou to samé jako vaše vědomí. Je to totéž jako pocit, který máte - ´já jsem´. Musíte si uvědomit ryzí pohyb těchto chodidel. Pak vše, co se vám zjeví, bude ryzí a požehnané. K tomu, abyste odstranili nevědomost, se držte pevně posvátných chodidel Sadgurua bez vnášení duality. Přebývejte ve svém přirozeném stavu bez toho, abyste cokoliv dělali. Uctívejte to, co je v těle a to, co vám dává pocit vašeho bytí. Díky vaší oddanosti bude svět povznesen.

Proč lidé trpí všemi druhy neštěstí? Není to kvůli vědomí? Není vědomí tím, co je nám nejdražší? Vše, co děláte, je pro lásku k vědomí. Ono se dostane k Paramátman s velkými obtížemi. Trvá to věky, než On pocítí, že ´On je´. Nezapomeňte na tuto velkou příležitost, kterou jste dostali jakožto lidská bytost. Neopouštějte chodidla Sadgurua. Je velmi vzácné setkat se s džňáninem, který je dychtivý zakusit ukončení času.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

 

 

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.