Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

62. Nečistota karmy nemůže pošpinit bezforemné, neměnné Já, jenž je životní silou, vědomím (Nirupany)

6. 4. 2017 - Aleš

Objasněte si, co znamená Átman před/za slovy a kategoriemi. Nepouštějte chodidla vědomí, které nyní naslouchá. Tato chodidla nelze držet rukama. Je třeba je podržet svým přesvědčením o své pravé přirozenosti (prohlášením ´Já jsem Já´). Ten, kdo pije posvátnou vodu Sadguruových chodidel, je tím, jehož tělo a pocit bytí jsou očištěny. On poté nepotřebuje navštěvovat posvátná místa. Ať už jde kamkoliv, toto místo se stává posvátné. Neopomínejte Átman, opakujte si potichu Jeho jméno.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 62

Čtvrtek, 21. září 1978

Lidé praktikují oddanost s tělesnou totožností a proto nedosahují ´stavu´ Paramátman. Když pokračujete v naslouchání slov Gurua, tak se díky své oddanosti dostanete za prázdnotu. Při ztotožnění se s tělem nedokážete ani správně vykonávat světské záležitosti, natož pak samotnou duchovní praxi. Tělo se pohybuje díky práně, která je závislá na potravě. Vy nejste tělo, vy jste v těle. S tělesným vědomím jsou vaše blaho, očekávání, naděje a touhy zřídkakdy vyplněny.

Jestliže nepřetržitě na něco meditujete, pak se vám to musí tudíž i zjevit. Zavděčením se tomuto božstvu získáváte ten samý status. Avšak Pravdu tímto způsobem dosáhnout nelze. Vše, na co kontemplujete, může být následně zjeveno. To je výsledek nadměrné lásky či strachu. Co je zdrojem těchto vizí? Není to vědomí? Jestliže žijete s přesvědčením, že jste životní sílou v těle, samotný vesmír se vám bude zjevovat skrze malinkou životní sílu, podobně jako když z malého semínka vyroste obrovský strom. Jen zřídkakdy někdo uctívá vědomí s vědomím. Většina uctívá s tělesnou totožností. S tímto postojem se nedostanete za/před pět elementů. Svět je vnímán díky vědomí v těle. To je výsledek životní síly. Vědomí je Guru. Je třeba, abyste žili s tímto přesvědčením; pouhé naslouchání to ve vás nevytvoří.

Všechny dojmy, které jste od narození obdrželi, proudí prostřednictvím prány. Utvářejí mysl. Prána, mysl, intelekt a intuice jsou bezforemné. Má snad tvar Átman, jenž je znalcem toho všeho?  Ztotožňovat se s tělem je nevědomostí, iluzí a klamem. Vědomí zná tělo, vnější a vnitřní mysl, spánek, bdělý stav apod. Může být vědomí ztotožněné s osobou xy? Vědomí je v lidském těle zcela přirozeně přítomné. Zvířata toto pochopení nemají. Toto chápání nemá žádnou formu, je sebe-ozařujícím Bohem. Vykonávejte si všechny své činnosti a mějte přitom toto stále na mysli. Pokud budete spojeni s ryzím vědomím i jen na okamžik, jste osvobozeni.

Činnosti uskutečňované prostřednictvím čtyř elementů (země, voda, oheň a vítr) nijak nezasáhnou pátý element, kterým je prostor. Jak mohou poskvrnit světlo prostoru? Já jsem ryzí vědomí, ryzí životní síla. Já nemám žádný tvar, žádnou formu. Proto nemám žádné zrození ani smrt a ani karmu. Nečistota karmy nemůže pošpinit bezforemné, neměnné Já, jenž je životní silou, vědomím. Jestliže se budete snažit znečistit prostor, pak to jedině nadělá skvrny na vašem prstu.

Měli byste uctívat slova světce. Lidé žijí celý život se jménem, které dostali od svých rodičů. Je tu skutečně nějaké spojení mezi vámi a tímto jménem? Může být znalec jména ztotožňován s tímto jménem? Kdo je tím, koho nazýváte Brahman či Guru, a kvůli kterému se ráno probouzíte? Před probuzením jste nebyli mužem, ani ženou. Kdybyste se ráno neprobudili, ani byste si na to nevzpomněli. Říkat ´já jsem muž´ nebo ´já jsem žena´ značí ztotožnit se s tělesnou formou. Znalec této formy je tichý. Je to vědomí.

Žádné vaše činnosti ve světě nesplní vaše očekávání. Vaše vědomí je závislé na vaší práně. Jde tam, kam jde prána. Átman nikam nejde, neboť Ono (Átman) nikdy (odnikud) nepřišlo. Jste pránou? Čím jste ve chvíli, kdy prána opustí tělo? Abyste toto pochopili, musíte dovolit, aby se slova Gurua stala vaše vlastní. Vy jste bezforemné Átman, nemáte žádnou formu. Je to prosté, avšak pokud to nezaznamenáte, stává se to těžko zvládnutelné.

Objasněte si, co znamená Átman před/za slovy a kategoriemi. Nepouštějte chodidla vědomí, které nyní naslouchá. Tato chodidla nelze držet rukama. Je třeba je podržet svým přesvědčením o své pravé přirozenosti (prohlášením ´Já jsem Já´). Ten, kdo pije posvátnou vodu Sadguruových chodidel, je tím, jehož tělo a pocit bytí jsou očištěny. On poté nepotřebuje navštěvovat posvátná místa. Ať už jde kamkoliv, toto místo se stává posvátné. Neopomínejte Átman, opakujte si potichu Jeho jméno.

S oddaností ke Guruovi se vytratí představa zrození a smrti. Je obtížné získat toto poznání, ale jakmile jej máte, vše je možné. Veškerá dění jsou dočasná. Nemohou nijak svazovat Átman. Podržte si pevně v mysli, že vědomí v těle je vaší pravou přirozeností. Když prána odejde, cítí (mrtvé) tělo nějakou bolest? Mohlo by být použito jako potrava.

Blažený klid je ohněm tohoto poznání. Oheň sebe sama nespálí. On spálí dřevo. Podobně Átman nepřichází a neodchází. Zvrácený intelekt přestane vyvádět a dělat všude spoušť díky přilnutí k slovům Gurua.

 

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.