Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

61. Ten, kdo trestá je stejný, jako ten, kdo je trestán (Nirupany)

30. 3. 2017 - Aleš

S otevřenýma očima lze spatřit mnohé. Avšak se zavřenýma očima lze vidět místo, kam odešli všichni jógini. Dokonalé zření je to, kdy se díváte bez ´vidění´. Dokud si přejete dosáhnout v životě úspěchu k zajištění tělesného pohodlí, ničeho ve skutečnosti nedosáhnete. Všichni adepti nakonec splynuli s životní energií/pránou. Pohybu životní energie jsou dána označení jako např. Brahman. Jedna malá částečka vědomí je rovněž oceánem vědomí. Stav Já nemá žádnou dvojnost. Mé promluvy a vaše naslouchání v sobě nezahrnují dva Bohy. Znamená to, že já mluvím k sobě. Bůh netrpí z následků hříchu a ani se netěší z plodů zásluh. Ten, kdo se nepovažuje za Boha, musí dozrát v zakoušení rovnosti (s Bohem).

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharameshvar Maharadž Ki Džej

Nirupana 61

Neděle, 17. září 1978

Projev v sobě zahrnuje vědomí. My jsme jedině touto životní silou, která dává všemu podnět. Ta nemá žádnou formu. Mysl nemá žádnou formu. Když tu není tělo, není tu ani forma. V současné době jste ryzí vědomí v těle. Pocit vašeho vlastního bytí je to samé jako vědomí. Je jemnější než prostor.

I v případě významných inkarnací platí, že před jejich vtělením tu nebyl žádný vjem ´já jsem´. Parabrahman ve svém pravém stavu nemá poznání svého bytí. Šrí Ráma byl Parabrahman, přesto mu musel jeho Guru sdělit poznání Já. Co znamená, když někdo tvrdí, že si sám vybral, v jaké rodině se narodí, a prohlašuje sebe za inkarnaci? Jaký důkaz předloží? Tito lidé jsou nevědomí. Když tu není tělo, není tu poznání.

Slovo v sobě zahrnuje pránu, životní sílu. Potravou pro pránu je tělo, a vědomí je vědění. Je to záruka naší existence. To je Brahman. To je slovo. To je vibrace projevu.

Oba, jak ten, kdo trestá, tak ten, kdo trpí potrestáním, mají stejné vědomí. Ten, kdo trestá je stejný, jako ten, kdo je trestán. Abyste toto mohli otevřeně říkat, je k tomu nutné být plně přesvědčen o své pravé přirozenosti. Kořenem soužení je právě společenství prány. Je obtížné snášet svůj pocit ´já jsem´. Vaše existence, přítomnost Boha Samotného, je strastí. Provádíte všechny světské aktivity jen proto, abyste snesli tuto strast. Jestliže je v těle rozruch, mějte odvahu říci: „Bože/vědomí, nyní jdi pryč.“

Až po narození se z někoho stane inženýr, vědec či doktor, a podobně se jiný stane sádhuem, Džnáninem a jogínem. Avšak co se stane, když nedojde k žádnému zrození? Zrození je označení pro to, co je naplněné nespočetným množstvím vesmírů. Můžete meditovat na cokoliv, a to se také před vámi projeví. V kom je snový svět vytvořen? Není stvořen ve vás? Dosud jste se nezbavili konceptu, že v tělesné formě je možné získat velký prospěch. Vitální síla v těle je vědomím/Átman. Ryzí přirozenost Šrí Krišny je stejná jako ta vaše. To, co umožňuje tělu se hýbat, nemůže být vnímáno. Je třeba, abyste se naučili naslouchat bez tělesného pocitu. Skutečnou přirozeností posluchače je přirozenost Já. To je vaše pravá přirozenost. Používejte své vědomí k uctívání. Rituály jsou k uspokojení mysli. Když uctíváte Já, pak tu není žádná zkušenost mysli.

S otevřenýma očima lze spatřit mnohé. Avšak se zavřenýma očima lze vidět místo, kam odešli všichni jógini. Dokonalé zření je to, kdy se díváte bez ´vidění´. Dokud si přejete dosáhnout v životě úspěchu k zajištění tělesného pohodlí, ničeho ve skutečnosti nedosáhnete. Všichni adepti nakonec splynuli s životní energií/pránou. Pohybu životní energie jsou dána označení jako např. Brahman. Jedna malá částečka vědomí je rovněž oceánem vědomí. Stav Já nemá žádnou dvojnost. Mé promluvy a vaše naslouchání v sobě nezahrnují dva Bohy. Znamená to, že já mluvím k sobě. Bůh netrpí z následků hříchu a ani se netěší z plodů zásluh. Ten, kdo se nepovažuje za Boha, musí dozrát v zakoušení rovnosti (s Bohem).

Dokud není vaše vědomí náležitě uspokojené, je třeba ho uctívat nejprve s myslí a potom s bezmyšlenkovitostí (Uctívat ho s bezmyšlenkovitostí značí zůstat bez myšlenek jako ryzí vědomí). Jak Guru nabídne žákovi své požehnání/milost? Když hovoří o své zkušenosti, vězte, že to je vaše vlastní zkušenost. Toto byste měli pochopit s naprostým přesvědčením. Opakující se kontemplace/rozjímání je jako stloukání. Vytváří jed spolu s nektarem poznání. Jedem je ego, které je zapotřebí správným myšlením/rozlišováním překonat.

Ten, kdo pochybuje o přímém poznání, by měl praktikovat oddanost. To je smysl života. Je to také připomínání si slov Gurua. Neustále si opakujte, že nemáte ani zrození, ani smrt, ani hřích, ani zásluhu; nejste tělem, nýbrž jste věční. Provádějte mentální uctívání. Ať už se mysl odebere kamkoliv, Sadguru (už) tam je. Mějte víru v Jeho slova.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.