Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

60. Jestliže tam nedochází k žádnému setkání mezi potravou a pránou, není ani přítomné žádné vědomí (Nirupany)

19. 3. 2017 - Aleš

Bhagaván značí To Zářné. Je to vědomí, které nám umožňuje cítit ´my jsme´. Tam, kde je vědomí, tam je oddanost. Chová snad tělo lásku k sobě, nebo je to vědomí v těle, která má lásku k sobě? Láska značí oddanost a oddanost značí vědomí, a to samé je Bůh. Poté, když je nevědomost zničena a vědomí je osvobozené, se oddaný stává Bohem. Měli byste kontemplovat na to, co jste si vyslechli. Ten, kdo miluje Gurua, miluje sebe. Nezapomeňte na to, co jste slyšeli. Guru vám stále dokola říká tolik věcí, ale jestlipak zůstaly s vámi?

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 60

Čtvrtek, 14. září 1978

Vaše předchozí totožnost odejde a vy budete mluvit s novou totožností, avšak bez toho, abyste se považovali za ´takového a onakého´. Nebudete o nové totožnosti nic vědět, protože ona bude hovořit spontánně. Zde je krásná květina; kdo je zodpovědný za její růst? Protože má (v sobě) životní sílu, má i růst/pohyb. ´To´, co je v květině krásné a jemné, hovoří rovněž skrze toto tělo. Nemůže mluvit prostřednictvím květiny, ale ukazuje, že ´Ono (tu) je´. Je obojí, projevem a ne-projevem, a prostupuje vším. Existuje ve vás drobounký vzorek nekonečné životní síly. Splynete s ním. Nebudete však schopni ho spatřit. Splynutí neznamená zesnutí/smrt.

Mysl je zaneprázdněna myšlenkami, založenými na konceptu, jenž v mysli převládá. Každý tvor sebe ztotožňuje se svým fyzickým tělem. Výjimečně tak jeden člověk z miliónu sebe ztotožní s Bohem. Prána získává svou podporu z jídla, a vše hovoří skrze sílu prány. Místo, kde se spojuje prána s potravinovou esencí, se nachází tam, kde rovněž vyvstává vědomí. Je to zdroj vnuknutí ´Já jsem To/Brahman´. Toto Já nemá žádnou formu. Strom roste do výšky díky síle prány. Jestliže tam nedochází k žádnému spojení potravy s pránou, není přítomné ani vědomí. My také víme, že nejsme potrava, ani prána, avšak my tu jsme, pouze když je obojí sloučené.

Lidé hovoří o Bohu a Brahman. Já nikoliv. Já mluvím o své vlastní realizaci (poznání Já). Toto poznání přichází z místa setkání světa a ´toho´, co je za světem. Je to střet projevu a neprojevu. Toto musíte pečlivě prošetřit. Ti, kdo mají pocit, že pochopili, nic nepochopili. (To si nelze představit)

Myšlenky přicházejí do vaší mysli nezvaně. Přijdou a odejdou. Nějaká osoba zemře a lidé přijdou do jejího domu. Jaké myšlenky převažují v jejich myslích? Ticho člověka, který umřel, prostoupí mysl každého, kdo tam přišel.

Provádíte-li jakoukoliv činnost prostřednictvím tělesné formy, pocit konatelství je nevědomostí. Jednáte podle představy, kterou máte o sobě. Ta však není skutečná. Vědomí trvá po určitou dobu. Označuje se jako doba života nebo také jako vyměřený čas. Nakonec toto vše zmizí.

Vědomí v těle je zkušenost pocitu ´já jsem´. Tato zkušenost nenáleží tělu. Náleží pouze schopnosti vědění. Tělo samotné nic nezakouší. Vědomí v těle je vaší pravou přirozeností. Ono nemá žádnou formu. Osoba se ztotožní se svým tělem a takto žije svůj život. Pokud zůstanete (ustáleni) ve společenství vědomí, dojdete k uvědomění, že se ´nic ve skutečnosti nestalo, neděje a nestane´. V dobrém společenství (satsang) jsou špatné myšlenky nahrazeny dobrými. Džíva se stává ryzí díky realizaci své pravé přirozenosti. Do té doby je však nečistota ve formě těla jeho jediným polem působnosti. V dobré společnosti jsou nečisté myšlenky zničeny podobně jako slunce, které očišťuje svět.

Bhagaván značí To Zářné. Je to vědomí, které nám umožňuje cítit ´my jsme´. Tam, kde je vědomí, tam je oddanost. Chová snad tělo lásku k sobě, nebo je to vědomí v těle, která má lásku k sobě? Láska značí oddanost a oddanost značí vědomí, a to samé je Bůh. Poté, když je nevědomost zničena a vědomí je osvobozené, se oddaný stává Bohem. Měli byste kontemplovat na to, co jste si vyslechli. Ten, kdo miluje Gurua, miluje sebe. Nezapomeňte na to, co jste slyšeli. Guru vám stále dokola říká tolik věcí, ale jestlipak zůstaly s vámi?

Vědomí v těle je obrazem Boha. Jestliže ráno nepocítíte vědomí, nebudete schopni vykonat jakoukoliv činnost. Pocit ´já jsem´, který se vám dostane při probuzení, je posvátné zření Boha. Když jste se probudili, vědomí bylo maličké, ale kam až se jeho světlo rozšířilo? Zohledňuje všechno, to skutečné i neskutečné. Jestliže máte radost z tohoto vědomí, budete vědět, že jste nekoneční. To je Guru a to je také vaše skutečná přirozenost.

Uctívejte vědomí, které je před vším. Svoji víru vložte v toto vědomí. Dokud tak neučiníte, budete pociťovat nespokojenost a neštěstí. Buďte plně přesvědčeni o tom, že jste Bůh. Netlachejte o tom s ostatními. Není zapotřebí ohlašovat své probuzení. Lidé budou vědět, že jste získali poznání Já.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.