Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

58. Pro toho, kdo získal nejvyšší poznání, tu nejsou žádné další myšlenky kromě Boha (Nirupany)

9. 3. 2017 - Aleš

Kolik oddaných zužitkuje svůj dočasný život k pátrání po Bohu? Meditujte na Toho, kdo pozoruje pomíjivý fenomenální svět. Když se oddaný stane přirozeností Boha, plně se Mu odevzdává. Bůh se o něho poté postará. Jeho potřeby jsou zajištěny. Kdo vyživuje plod v děloze? Kdo vytváří mléko v matčině prsu? Nebude poskytnuto jídlo dítěti, když se mu objeví první zuby? Takovou víru by měl mít pravý oddaný, který potom žije s neotřesitelným přesvědčením. Toto je ryzí post podobný tomu, jenž zaujímá výše uvedené nemluvně. Bude takový oddaný někdy žadonit o splnění tužeb? Oddaný pokojně řekne: „Já jsem To.“ Je požehnán zkušeností dítěte a nemá žádný strach. Jak by se mohl někdy bát?

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 58

 

Neděle, 3. září 1978

Proč dostal oddaný toto označení ´oddaný´? Je to proto, že se zajímá o Boha, kontempluje na Boha. Ostatní lidé jsou plní úzkosti z rodinných záležitostí. Všichni jsou naplněni obavami, co se stane s jejich rodinou a jen se starají o praktické záležitosti ve světě. Málokdo má opravdovou touhu poznat Boha. Pro toho, kdo získal nejvyšší poznání, tu nejsou žádné další myšlenky kromě Boha. Potom je to Bůh, kdo musí nést zodpovědnost za světské potřeby oddaného.

Brahma, Višnu a Šiva nemohou zůstat věčně ve svých formách. Proto jsou iluzorní. Zkušenost, která je poznána prostřednictvím smyslů, je iluzorní. Ten, kdo to ví, je věčný.

Guru osvětluje vaši pravou přirozenost. Ten, kdo pokládá tělo za svou pravou přirozenost, nemůže realizovat věčnost. Jaký je nástroj pro oddanost či uctívání? Je to vědomí, které je přítomné v těle. Je třeba, aby bylo označeno jako Bůh či Guru a náležitě respektováno/uctíváno. Vědomí je Brahman. Meditace na vědomí je vše, co je zapotřebí uskutečňovat. (Žádný další rituál není nutný.) Kontemplujte a meditujte na Gurua. Není tu žádný další Bůh. To je neduální uctívání. V této formě oddanosti je Bůh se všemi svými jmény, ať už bez kvalit či s kvalitami, ve své podstatě samotným oddaným. Tam, kde je Bůh, je i oddaný; kde je oddaný, tam je Bůh. Není tu žádná dvojnost. Dokud toto nepřijmete a nespojíte se s tím, nebudete schopni to pochopit. Dokud člověk neskočí do vody, nemůže plavat. Díky oddanosti budete prostoupeni přirozeností Boha. Ve skutečnosti jsou obě přirozenosti (vaše a Boha) jednou a tou samou. Když tu není vědomí, kdo bude tím, kdo řekne: ´to je´ nebo ´to není´?

Kolik oddaných zužitkuje svůj dočasný život k pátrání po Bohu? Meditujte na Toho, kdo pozoruje pomíjivý fenomenální svět. Když se oddaný stane přirozeností Boha, plně se Mu odevzdává. Bůh se o něho poté postará. Jeho potřeby jsou zajištěny. Kdo vyživuje plod v děloze? Kdo vytváří mléko v matčině prsu? Nebude poskytnuto jídlo dítěti, když se mu objeví první zuby? Takovou víru by měl mít pravý oddaný, který potom žije s neotřesitelným přesvědčením. Toto je ryzí post podobný tomu, jenž zaujímá výše uvedené nemluvně. Bude takový oddaný někdy žadonit o splnění tužeb? Oddaný pokojně řekne: „Já jsem To.“ Je požehnán zkušeností dítěte a nemá žádný strach. Jak by se mohl někdy bát?

Když se věci stanou nesnesitelné, opakujte si tiše slovo ´Guru, Guru, Guru …´. On vám ukáže obojí přirozenost, jak tu bezforemnou, tak tu s formou. Díky oddanosti ke Guruovi se Bůh stane dychtivý projevit Sebe Sama. Pokud nebudete po vyslechnutí si toho všeho uctívat Boha, co lze dělat? Vaše vědomí je obraz Boha. S oddaností se stane nekonečným Brahman.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.