Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

56. Nezapomínejte na to, že jste potomkem svého Gurua (Nirupany).

23. 2. 2017 - Aleš

Předtím, než se chystáte usnout, si připomeňte, že nejste tělo. Slova Gurua vám postupně budou přinášet radost. Stejně jako vyhladí zhoubné věci, tak odstraní překážky na cestě vašeho poznání Já. Víra, že jste tělo, je překážkou. Zpráva Sadgurua je ´Já jsem vše´. S opravdovou, nikoliv povrchní vírou v Sadgurua, se stáváte dokonalé Brahman.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 56

 

Neděle, 27. srpna 1978

Parabrahman sděluje Své vlastní poznání samotnému Brahman, projevu v podobě pocitu ´já jsem´. Ono je tam, odkud vychází zvuk. ´Slovo´ je příslib/záruka samotného vědomí/Brahman. Je to životní síla. Váš pocit ´já jsem´ je to samé jako vědomí/Brahman. Akt vidění je bezobsažný. Přesto prostý pohled vidoucího je sám o sobě tvořením.

Chybná totožnost s tělem je důvod všech zármutků a potěšení. Nezapomínejte na to, že jste potomkem svého Gurua. Proto je jeho slovo vaší autoritou. Jaké je jeho sdělení? Je to: „Vše, co existuje, jsi ty. Není tu nic jiného.“ Neexistuje žádná jiná metoda pro aspiranta. Bez víry v slova Gurua lidé tápou po jiných metodách.

Co se stane pravému Já, když prána opustí tělo? Prostoupí všude vším. Symbolem Já je prostor. Ty jsi To. Prostor je ryzejší než čtyři hrubší elementy (země, voda, oheň, vítr). Vaše vědomí je ryzejší než prostor. Když Džnánin opouští tělo, zakouší blažený klid. Když realizujete Já, budete vědět, že tu je blažený klid v okamžiku smrti. Bude to zkušenost toho, kdo ví, že vše stvořené je Brahman, tedy vědomí. Není tu nikdo kromě vás. Džnánin (v sobě) nemá žádný klam, třebaže může uctívat kvalitativní Brahman.

Dojmy, které máte vtištěné od dětství, proudí skrze pránu. To se nazývá tokem mysli.

Můžete nějak pošpinit prostor? Jak lze potom pošpinit něco, co je světlem prostoru? Vaše vědění je světlem Já/Boha zvaného Poznání Já. Účelem vaší duchovní aktivity jakožto hledajícího je poznat, kdo jste. Přestanete mít zájem o všechny další informace. Probuďte se a uvědomujte si tento přítomný okamžik. Uctívejte Já; krále poznání. Ono sídlí v těle. Následovat slova Sadgurua je tím nejcennějším úsilím. On je mimo pět elementů.

Předtím, než se chystáte usnout, si připomeňte, že nejste tělo. Slova Gurua vám postupně budou přinášet radost. Stejně jako vyhladí zhoubné věci, tak odstraní překážky na cestě vašeho poznání Já. Víra, že jste tělo, je překážkou. Zpráva Sadgurua je ´Já jsem vše´. S opravdovou, nikoliv povrchní vírou v Sadgurua, se stáváte dokonalé Brahman.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

 

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.